Nieuwe route bus 44 tussen Rotterdam CS en Zuidplein

08 april 2024

Vanaf 8 april 2024 rijdt bus 44 een nieuwe, snellere route in Rotterdam. Deze bus pendelt via de Maastunnel, grotendeels over een vrije rijstrook, 6 keer per uur heen en weer tussen Noord en Zuid. Rotterdam heeft behoefte aan snel en direct openbaar vervoer dat beide oevers van de stad beter met elkaar verbindt. De buslijn biedt een aantrekkelijk alternatief voor zowel de metro als de auto, waarmee het openbaar vervoernetwerk in de stad aanzienlijk wordt versterkt.

Regiobestuurder Armand van de Laar: “Deze vernieuwde buslijn met een snelle en directe verbinding naar Rotterdam CS, Zuidplein en Erasmus Medisch Centrum is belangrijk voor de reizigers in Rotterdam. De elektrische bus biedt een alternatief voor de auto én het ontlast het drukke metroknooppunt Beurs. Samen met de gemeente Rotterdam en RET investeren we zo in het versterken van het OV-netwerk in stad en regio.” 

Buslijn 44 is onderdeel van een hoogwaardig OV-traject dat uiteindelijk alle delen van Rotterdam met elkaar verbindt. Deze buslijn is de eerste stap, in het westelijk deel van de stad. In de toekomst sluit hierop een HOV-verbinding aan van Zuidplein naar het nieuwe Stadionpark via de derde stadsbrug en de Oostflank naar Kralingse Zoom. In dit Maastunneltraject is 6 miljoen euro geïnvesteerd door het Rijk, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente. 

Groei reizigers in het OV

De metropoolregio verwacht de komende decennia meer inwoners, waardoor het gebruik van het OV zal toenemen. Ook in Rotterdam. Gemeente Rotterdam, de RET en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben onderzocht op welke manieren de belangrijke locaties nu en in de toekomst goed bereikbaar blijven. Daaruit blijkt dat een goede OV-verbinding tussen Noord en Zuid aan de westzijde van de Erasmusbrug onmisbaar is. Door meer inwoners en ander reisgedrag verwachten we substantieel meer reizigers op deze lijn. 

Snel van Noord naar Zuid en terug

Met de nieuwe route van bus 44 reis je in 7 minuten van Rotterdam Centraal naar Erasmus Medisch Centrum, Hogeschool Rotterdam en Little C en in ongeveer 23 minuten van Rotterdam Centraal naar Zuidplein. Op werkdagen rijdt de bus overdag elke 10 minuten, op zaterdag ieder kwartier en op zondag elke 20 minuten. Bus 44 biedt daarmee aan de westzijde van de stad een snelle, directe optie voor een reis van Noord naar Zuid en vice versa.

Daarnaast draagt bus 44 bij aan het verminderen van de drukte in de metro tussen Rotterdam Centraal en Beurs en Zuidplein. Deze bus betekent vooral een betere verbinding voor studenten, bezoekers en medewerkers van Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam en de toekomstige Cultuur&Campus. Ook bewoners van Zuid en Little C en toekomstige bewoners van Parkhaven profiteren van deze snellere verbinding. Bus 44 is 100% elektrisch en draagt daarmee bij aan een betere luchtkwaliteit.