Nieuw biotechtalent in de maak

25 oktober 2022

Boost voor ontwikkeling biotechnologiecluster in regio

Biotechnologie is een opkomende technologie waar in Zuid-Holland een vruchtbare bodem voor bestaat. Op dit moment zijn er nog geen passende opleidingen op mbo- en hbo-niveau voor biotechnologie in de regio. Dit betekent dat groeiende biotechbedrijven moeilijk aan personeel kunnen komen en met tekorten kampen die het succes van hun bedrijf afremmen. Met name op het gebied van praktisch geschoolde laboranten zijn er veel tekorten. Door nu te investeren in onderwijs in moderne biotechnologie kan er talent opgeleid worden om en zo de groei van de bedrijven te stimuleren.

Planet B.io, het innovatieve ecosysteem voor biotechnologie, op de Biotech Campus Delft (BCD) ontvangt een MRDH-projectbijdrage van € 425.000 voor het ontwikkelen van een nieuwe hbo-opleiding Biotechnologie en Foodtechnologie en het realiseren van nieuwe onderwijs- en labruimte op de campus in Delft. Met deze bijdrage krijgt de ontwikkeling van het biotechnologiecluster een enorme boost én wordt een relevante toekomstgerichte opleiding toegevoegd aan het onderwijsaanbod in de regio.  

Regionaal belang

De ontwikkeling van het biotechcluster speelt zich (nu nog) grotendeels af op de Biotech Campus  Delft. Er is echter een belangrijk regionaal belang bij de doorontwikkeling van dit cluster. Startups, scaleups en talent vestigen zich graag op of in de nabijheid van de campus en dragen zo bij aan een sterk economisch vestigingsklimaat, aan nieuwe regionale bedrijvigheid en aan een nationale en internationale profilering van de regio. BCD vormt een levendige innovatiehub en wil biotechnologie als sleuteltechnologie ontwikkelen in de transitie naar een duurzame economie en gezonde voeding. De BCD heeft als ambitie om een zo breed mogelijk aanbod te bieden aan biotechbedrijven om hun groei te versnellen en zo de maatschappelijke impact te creëren die deze sector te bieden heeft. Deze ambitie sluit aan bij de ambities van Planet B.io, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Delft en Hogeschool Inholland. De samenwerkende partijen zetten nu een nieuwe stap: het ontwikkelen van een volwaardig onderzoeks- en onderwijsprogramma op hbo- niveau voor de metropoolregio. Er wordt toegewerkt naar een instroom van 100 nieuwe hbo studenten per jaar en naar actieve samenwerking met de hele onderwijsketen. De studenten werken en leren op een inspirerende locatie tussen de jonge biotechbedrijven en multinationals zoals DSM, Centrient en Lanzatech. Gezamenlijke projecten en gedeelde onderzoeksfaciliteiten in de onmiddellijke nabijheid zorgen voor een optimale aansluiting tussen de behoefte van de bedrijven en de inhoud van de opleiding. De opleiding start in het schooljaar 2024.