MRDH tekent bestuursakkoord toegankelijk OV

14 december 2022

De wethouders Mobiliteit van de Metropoolregio gaan zich ervoor inspannen om het behaalde niveau van toegankelijkheid in het OV te behouden en te verbeteren, zodat zo veel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van het OV. De MRDH ondertekent daarom het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 dat OV-autoriteiten en de rijksoverheid met elkaar overeenkwamen.

In het bestuursakkoord staan afspraken over eenduidigheid en duidelijkheid in reisinformatie en toegankelijkheidsvoorzieningen, toegankelijke infrastructuur en materieel en afspraken over toegankelijkheid bij innovaties. De inzet is erop gericht om in 2032 een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de uiteindelijke ambitie om in 2040 een volledig toegankelijk OV te realiseren. De MRDH werkt samen met gemeenten, vervoerders en reizigers aan een Beleidskader Inclusieve mobiliteit 2022-2026 dat in het voorjaar 2023 wordt gepresenteerd. In het beleidskader worden de hoofdlijnen en ambities voor toegankelijk openbaar vervoer in de metropoolregio Rotterdam Den Haag beschreven.

Lees hier het volledige bestuursakkoord.