Mooie score voor educatief programma Trammenland

06 maart 2023

Het educatieve programma Trammenland heeft een goede beoordeling ontvangen van het CROW. Trammenland is een online lesprogramma waarin leerlingen leren omgaan met de tram. Het programma is bedoeld voor kinderen tussen de  9 en 12 jaar en is gratis beschikbaar via www.trammenland.nl. Het programma scoorde op acht van de tien onderdelen de hoogste score, namelijk vijf sterren. Elke Helmus, programmamanager verkeersveiligheid bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH): ‘Ik ben blij en trots dat we deze score behaald hebben. De maximale score laat zien dat we goed hebben samengewerkt en een goed lesprogramma hebben ontworpen.’ Ook Hélène de Bruine, gedragsdeskundige bij de Vervoerregio, is blij: ‘die beoordeling voelt als een kroon op ons werk.’

Vernieuwd programma voor vier tramsteden

Het programma Trammenland bestaat al een aantal jaar. Elke: ‘Oorspronkelijk was het gericht op jongeren in Rotterdam en Den Haag. Maar het programma was verouderd. Het kon bijvoorbeeld niet gevolgd worden op een tablet. Dus toen hebben we het programma twee jaar geleden vernieuwd.’ Voor het vernieuwen werkte ze nauw samen met Hélène. Hélène: ‘Vanuit mijn ervaring dacht ik mee hoe we het lesprogramma geschikt konden maken voor jongeren door heel Nederland, niet alleen maar voor jongeren uit één gebied.’ Er zijn vier tram-steden in Nederland. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Hélène: ‘Dus het nieuwe programma moest passen bij alle verschillende verkeerssituaties. De animaties van de trams zijn daarom ook trams die in uiterlijk een beetje lijken op alle trams uit de verschillende steden. We hebben daarbij ook actief de vervoerbedrijven en politie betrokken; zijn weten vanuit hun ervaring heel goed wat er gebeurt rondom de tram en welke aspecten extra aandacht moesten krijgen in dit nieuwe lespakket.’

Eigen regels

Het programma is specifiek gericht op trams omdat dit een uitzonderlijk voertuig is in het verkeer. Hélène: ‘Trams zijn groot en zwaar en kunnen niet zomaar stoppen. Dat vraagt om ander verkeersgedrag dan wat veel mensen gewend zijn. Het trammenland programma richt zich dan ook op drie thema’s: wat zijn de verkeersregels, wat is de plek van jongeren op de weg (fiets je bijvoorbeeld aan de zijkant of in het midden van de trambaan) en hoe kun je je gedrag aanpassen rondom trams. Bijvoorbeeld door extra goed op te letten.’ Elke: ‘De doelgroep is jeugd in groep 7 en 8 van de basisschool en begin middelbare school. Omdat jongeren in die leeftijd hun gedrag op de weg ontwikkelen. Ze gaan dan voor het eerst langere afstanden alleen op de fiets. We hebben tijdens het bedenken van het nieuwe programma contact gelegd met een school om het concept uit te testen. Die school was erg positief.’

Gamen en animaties

Het programma scoort vijf sterren op onder andere inhoud en vormgeving en toetsing en evaluatie. Hélène: ‘We hebben goed nagedacht over de vormgeving, taalgebruik en toetsing. Het programma is erg afwisselend en heel erg gericht op beeld in plaats van tekst. Er zijn animatiefilmpjes met verschillende verkeerssituaties en er zijn games, quizzen en je kunt een test doen hoe je zelf in het verkeer bent. Al die onderdelen zijn bedoeld om een gedragsverandering bij jongeren teweeg te brengen. Voor mij was de grootste uitdaging om alles zo eenvoudig mogelijk en tegelijkertijd op een interessante manier over te brengen.’ Elke: ‘De grootste uitdaging was voor mij dat er zoveel te vertellen is, dat je moet selecteren wat je wel en niet vertelt. Dat hebben we opgelost door bijvoorbeeld verdiepingsvragen en tips te maken voor jongeren en docenten die meer informatie willen.’

Gebruik

Het programma is doelbewust gratis gemaakt. Hélène: ‘Zodat iedereen die dat wil het kan volgen. Dat maakt de drempel om het programma te gebruiken laag. Ook thuis en als je (nog) niet in een tramstad woont.’ Het enige nadeel daaraan is dat er niet gemonitord kan worden wie het programma volgt. Dat is dan ook één van de weinige aspecten waarop het programma niet zo goed scoort. Elke: ‘Omdat je gewoon naar de website van Trammenland kan gaan, kunnen we alleen zien hoeveel de pagina bezocht is in een regio, maar verder niks. Bij een volgende versie, over een paar jaar wellicht, kunnen we dat verbeteren. Zodat gebruikers bijvoorbeeld feedback kunnen geven op het programma.’ Voor nu wordt het lesprogramma actief aangeboden aan scholen in de vervoerregio via Verkeer & Meer (onderdeel van de Vervoerregio) en in de MRDH via SCHOOL op SEEF en Totally Traffic. Dit zijn educatieprogramma’s voor verkeersveiligheid.