Krimpen a/d IJssel markeert voltooiing renovatie Grote Kruising

13 december 2022

Krimpen a/d IJssel heeft donderdag 8 december het project De Grote Kruising feestelijk afgerond. De wegen zelf waren al eerder voor verkeer opengesteld, maar donderdag is officieel stilgestaan bij de afronding met alle betrokkenen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft via de Korte Termijn Aanpak 4,9 miljoen euro subsidie verleend aan het project dat de doorstroming van het verkeer en ook de verkeersveiligheid op deze plek gaat verbeteren. 

Vervolg

De Grote Kruising, een belangrijk kruispunt in Krimpen a/d IJssel moest gerenoveerd omdat de fundering niet meer in orde was. De gemeente is in 2014 begonnen om het project verder uit te werken en financiering rond te krijgen. Naast het opknappen van de kruising kwamen ook belangrijke verbeteringen voor de doorstroming van het verkeer in het plan.  Fietsroutes zijn verbeterd en bushaltes verplaatst. Wethouder John Janson (verkeer en vervoer): “We willen de MRDH, provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat enorm bedanken voor het meedenken, het investeren in dit project én het vertrouwen wat we kregen.” 
De verkeersdoorstroming gaat de gemeente nog meer verbeteren. Samen met de regio heeft Krimpen a/d IJssel voor de lange termijn een verkenning opgesteld voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, de MIRT. De komende tijd gaat Krimpen deze verkenning verder uitwerken in concrete maatregelen voor het verbeteren van de doorstroming van fietsers, openbaar vervoer en auto’s. Zo is er geld om het verkeer vanaf De Grote Kruising tot aan Capelsebrug sneller te laten doorstromen.

Regio

De betere doorstroming op de Grote Kruising is niet alleen heel belangrijk voor Krimpen a/d IJssel maar ook de Rotterdamse regio. In dit deel van de Metropoolregio zien we al jaren files op de Algeracorridor. Daarmee staat de bereikbaarheid en de leefbaarheid onder druk.