Kamer steunt provincies en vervoerregio’s unaniem: 'Stop verdere verschraling van het openbaar vervoer'

14 juni 2023

Het kabinet moet met maatregelen verder afschalen van het openbaar vervoer voorkomen. De Tweede Kamer steunde gisteren unaniem een motie van PvdA en CDA met die strekking.

Dagelijks brengt het ov miljoenen mensen naar hun werk, onderwijs, zorg en recreatie. Het ov is essentieel voor de woningbouwopgave, de klimaatopgave, maatschappelijke samenhang en participatie waarbij elke regio telt. Die uitdagingen, zoals hoge energiekosten, personeelskosten en de nasleep van corona, hebben geleid tot een afname van ov-voorzieningen. Hierdoor rijden er minder bussen, trams en metro’s met als gevolg een slechtere bereikbaarheid en maatschappelijke onvrede. Deze motie is erkenning van het feit dat een groot deel van de Nederlandse bevolking afhankelijk is van het openbaar vervoer.

Jeffrey Keus portefeuillehouder OV-exploitatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag: “De Kamer geeft een helder signaal af. Goed en betaalbaar openbaar vervoer is noodzakelijk. De vraag is bescheiden: voorkom verder verval maar er is natuurlijk meer nodig. Investeren in OV is een basisvoorwaarde voor een duurzame samenleving die mensen verbindt.”

Melanie van der Horst van de Vervoerregio Amsterdam: "Vandaag heeft de Kamer onomwonden haar steun aan het Nederlandse OV uitgesproken. Het kabinet heeft de opdracht gekregen alles op alles te zetten om verschraling te voorkomen. Wij kijken uit naar maatregelen die het OV in rustigere vaarwateren brengt en in staat stelt toekomstige reizigersgroei aan te kunnen. Wij staan klaar om het Rijk hierbij te helpen.”

Eind april gaf staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan dat meer geld voor het openbaar vervoer geen optie was. Dit terwijl de staatssecretaris met decentrale overheden, vervoerders en consumentenorganisaties plannen had voor het fiscaal gelijktrekken van OV en de auto, een verbeterde indexatie van het OV, compensatie van gestegen energieprijzen en kortingsacties voor reizigers. Vandaar de oproep van vervoerregio’s, provincies en nu ook de Kamer om concrete maatregelen.