Gemeenten kunnen reageren op geactualiseerde Strategische Agenda MRDH

21 december 2022

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft de geactualiseerde Strategische Agenda van de MRDH vrijgegeven voor zienswijze. Tot en met 10 maart 2023 hebben gemeenten de gelegenheid om te reageren op het concept-ontwerp van het vernieuwde koersdocument van de Metropoolregio. Op 26 mei 2023 ligt de Strategische Agenda vervolgens ter besluitvorming voor, in het algemeen bestuur van de MRDH. De Strategische Agenda is de leidraad voor het vernieuwen van de regionale economie en het verbeteren van de bereikbaarheid.

Scherper en concreter

Afspraak is de Strategische Agenda aan het begin van een nieuwe bestuursperiode opnieuw te bezien. Maar er zijn meer redenen om dat nu te doen. De wereld is voortdurend in beweging. Dat geldt altijd, maar de afgelopen jaren in het bijzonder. De klimaatcrisis, coronacrisis en de gespannen geopolitieke verhoudingen hebben ook op onze metropoolregio grote invloed. Vandaar dat het afgelopen jaar, in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten, de Strategische Agenda is herijkt. De vraag die voorlag was: doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Het resultaat is de vernieuwde Strategische Agenda die scherper en concreter is dan de vorige. De Strategische Agenda benoemt vier grote opgaven voor de regionale samenwerking die leiden tot zes concrete opdrachten. De lange termijn opgaven zijn verbonden met concrete acties en activiteiten zodat ook nu al tastbare resultaten op straat te zien zijn.
Meer informatie over de Strategische Agenda en de zienswijzeprocedure