Financiële opgave OV onverminderd groot

12 oktober 2022

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH besloot op 12 oktober tot verlenging van bestaande maatregelen om zo het openbaar vervoer op peil te houden, de reizigers passend aanbod te bieden en de vervoerders financieel te ontzien. Er hoeven geen extra maatregelen te worden genomen, maar de impact van de coronacrisis op het openbaar vervoergebruik is nog te groot om eerdere maatregelen uit het Transitieprogramma terug te draaien.

De reizigersaantallen van het openbaar vervoer trekken weliswaar aan, maar de jaarlijkse groei zoals we die jaren vóór de coronacrisis kende, blijft nog achterwege. In onze regio lopen de vervoersbedrijven RET, HTM en EBS daardoor nog altijd fors inkomsten mis. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag reserveerde deze zomer 37 miljoen euro om de vervoerders in de metropoolregio tegemoet te komen. Er blijft dan nog een financiële opgave voor de vervoerders, maar op deze manier wordt grootschalig afschalen van het openbaar vervoer het komend jaar voorkomen. Vervoerbedrijven houden wel de ruimte voor de gebruikelijke wijzigingen van de dienstregeling, waarbij het vervoeraanbod zo goed mogelijk aansluit op de vervoervraag.

Het OV heeft de toekomst

Het reisgedrag van mensen is sinds de coronacrisis veranderd, vooral omdat forenzen vaker thuiswerken of op afstand vergaderen. Pas op langere termijn wordt zichtbaar welke precieze blijvende impact dit heeft op de reizigersaantallen. Tegelijkertijd mag verwacht worden dat de verstedelijking, economische groei en de overstap naar duurzaam vervoer in de toekomst tot een toenemend gebruik van het openbaar vervoer zullen leiden.                                                                                                                               

RET, HTM en EBS hebben ieder een eigen achtergrond, maar ze hebben ook vergelijkbare problemen. Zo kampen ze, net als andere OV-bedrijven in Nederland, met een personeelstekort. Een hoog ziekteverzuim en een krappe arbeidsmarkt zijn hiervan de oorzaak. Hierdoor kon de overstap van reguliere zomerdienstregeling naar winterdienstregeling niet volledig doorgaan, waardoor tijdelijk op verschillende lijnen met lagere frequenties wordt gereden. De vervoerders nemen verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat de geplande dienstregeling zo snel mogelijk weer volledig kan worden uitgevoerd.

Vervolgproces

De nu vastgestelde maatregelen gelden voor 2023 en 2024. Uiterlijk 1 april 2023 zullen de wethouders Verkeer en Vervoer van de gemeenten in de metropoolregio bekijken of de reizigersaantallen aanleiding geven tot herziening van eerdere besluiten over het vervoeraanbod.