Energy Cave Rijswijk hotspot voor geothermie

29 maart 2023

De energietransitie is in de metropoolregio in volle gang. Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, kan een belangrijke rol spelen in de overgang naar duurzame energievoorzieningen. De Energy Cave- campus in Rijswijk zet zich de komende jaren in om de ontwikkeling van geothermie te versnellen en ontvangt daarvoor een projectbijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Bij geothermie wordt duurzame warmte uit de ondergrond gebruikt om gebouwen en kassen te verwarmen. De metropoolregio beschikt over een geschikte ondergrond om gebruik te maken van geothermie. Maar er zijn ook uitdagingen: zo is er een groot tekort aan personeel, ontbreekt de kennis over geothermie bij potentiële investeerders en is de onbekendheid bij potentiële gebruikers (inwoners) groot. Deze uitdagingen moeten worden aangepakt om de toepassing van geothermie te kunnen versnellen. 

De missie van de Energy Cave is: ‘Als regionale gemeenschap te komen tot kennisdeling, educatie en innovatie om gebruik van geothermie te stimuleren en daarmee een bijdrage te leveren aan de energietransitie’. Daarom richt de Energy Cave in Rijswijk zich de komende jaren o.a. op het aantrekken, opleiden en behouden van toekomstige medewerkers op het gebied van geothermie. Met deze kennis en vakmanschap zal het de ontwikkeling van geothermie als duurzame energiebron ook voor andere gemeenten in de regio versnellen. De Energy Cave in Rijswijk ontvangt voor de komende twee jaar een projectbijdrage van € 558.000 cofinanciering van MRDH om zich verder te ontwikkelen en versterken tot geothermiecampus. De campus in Rijswijk zal daarbij de samenwerking zoeken met andere campussen in de metropoolregio op het gebied van energietransitie en innovatie zoals het Energietransitielab (Rotterdam), Innovatiecentrum Energie & Mobiliteit (Delft) en Green Technology Campus (Brielle).

Met deze bijdrage van de MRDH werkt de Energy Cave de komende twee jaar aan de professionalisering van de organisatie. Zo komt er een Experience Center waar o.a. 1000 leerlingen uit het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs kennismaken met energietransitie en geothermie. In het Education Center worden leerlingen enthousiast gemaakt voor (techniek)onderwijs en wordt samen met mbo-instelling ROC Mondriaan nieuw relevant onderwijs voor studenten en zij-instromers (Leven Lang Ontwikkelen) ontwikkeld. In het Innovation Center worden innovaties bedacht en getest, vinden innovatieve bedrijven en investeerders elkaar, worden thematafels georganiseerd en nieuwe verdienmodellen ontwikkeld. Er worden matchingsdagen georganiseerd en innovatieve bedrijven (ook startups en scale-ups) kunnen zich vestigen op de locatie in Rijswijk (At the Park, het voormalig Shellterrein). Zo wordt aan een innovatie-ecosysteem voor de hele regio gebouwd. De aanvraag voor professionalisering en versterking van de Energy Cave is ingediend door gemeente Rijswijk, ROC Mondriaan en het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG, een onderdeel van TNO).

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag versnelt de vorming en versterking van regionale campussen door cofinanciering en draagt daarmee bij aan een toekomstgerichte en veerkrachtiger arbeidsmarkt, aan het stimuleren van innovatie en economische groei, ruimte om te werken en meer regionale samenwerking bij de energietransitie.