Economisch programma MRDH bevordert de regionale samenwerking

20 oktober 2022

Het economisch programma van de MRDH levert meer samenwerking en samenhang in beleid en bestuur op en meer kennisdeling tussen gemeenten. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer is het mogelijk om als Metropoolregio de regionale economie verder te versterken. Maar om daarin succesvoller te zijn moet de MRDH een programma opstellen met een duidelijker profiel. Verder pleit de rekenkamer voor scherpe monitoring en -evaluatie zodat preciezer kan worden aangegeven of doelstellingen voor het versterken van de regionale economie worden bereikt. 

Tot die conclusies en aanbevelingen komt de Rekenkamer Rotterdam die op verzoek van de Rotterdamse gemeenteraad onderzoek deed naar de effectiviteit en legitimiteit van de samenwerking in de Metropoolregio op het gebied van versterking van de regionale economie.

Het rapport is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad van Rotterdam en de vijf andere gemeenten die bij de Rekenkamer Rotterdam zijn aangesloten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland. Ook het algemeen bestuur van de MRDH heeft het rapport ontvangen. Het rapport wordt besproken in de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat, de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat en het algemeen bestuur van de MRDH zodat de uitkomsten optimaal kunnen worden benut.

Klik hier voor het volledige rapport van de Rekenkamer.