Conceptbegroting 2025 voor zienswijze naar gemeenten

06 mei 2024

In de ontwerpbegroting 2025 van de MRDH staat hoe we de beschikbare financiële middelen in 2025 willen inzetten om de bereikbaarheid te verbeteren en de economie te vernieuwen. De ontwerpbegroting 2025 is aan de 21 gemeenten gestuurd met de uitnodiging de stukken kritisch te lezen en te voorzien van een zienswijze.  Tot uiterlijk 17 juli 2024 kunnen de 21 gemeenten hun zienswijze geven op deze ontwerpbegroting. Samen met de ontvangen zienswijzen wordt de begroting op 28 augustus 2024 besproken door de adviescommissies van de MRDH. Het algemeen bestuur betrekt de zienswijzen vervolgens bij de besluitvorming over de begroting. Die zal plaatsvinden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 13 september 2024. 

MRDH- bestuurslid Foort van Oosten, vertelt in dit filmpje meer over de ontwerpbegroting 2025.