Bestuurscommissie Vervoersautoriteit bespreekt OV Tarieven 2023

28 september 2022

Op woensdag 12 oktober bespreekt de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH de nieuwe OV Tarieven voor 2023. In de vergadering ligt een voorstel om de OV tarieven, conform de landelijke tarievenindex (LTI), te laten stijgen met 7,24%. De hoge LTI is met name veroorzaakt door de gestegen energieprijzen, OV-bedrijven zijn fors meer geld aan brandstof kwijt. De consumentenorganisaties hebben via METROCOV een positief advies met enkele aandachtspunten afgegeven.

Na besluitvorming in de Bestuurscommissie zal de MRDH wederom een nieuwsbericht verspreiden via haar nieuwskanalen om het uiteindelijke besluit toe te lichten. De vervoerders starten de communicatie richting de reizigers op.