55 elektrische bussen bij RET

16 december 2019

Judith Bokhove (Rotterdam), Maurice Unck (RET), Igor Bal (MRDH) introduceren elektrische bussen bij RET door op de fiets de lampen aan te trappen.
Vandaag introduceert RET samen met Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeente Rotterdam 55 volledig elektrische bussen. In 2030 is de gehele busvloot van de RET, in lijn met de landelijke afspraken en de afspraken met de MRDH, uitstootvrij. De start van de transitie valt samen met de start van de nieuwe busconcessie.

De elektrische bussen gaan rijden in Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Eerder dit jaar startte EBS met 23 elektrische bussen in Delft en Zoetermeer en HTM rijdt met acht elektrische bussen in Den Haag. De komst van zero-emissiebussen in de metropoolregio is het resultaat van de afspraken die de MRDH met de OV-bedrijven heeft gemaakt bij de gunning van de busconcessies. Het schone wagenpark draagt bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en zorgt voor een bereikbare regio waar het prettig wonen, werken en reizen is. In 2030 rijden alle bussen uitstootvrij.