Next Health Care Professional

In het Leven Lang Ontwikkelen-programma Next Health Care professional werken onderwijs- en zorginstellingen intensief samen om zorgpersoneel digitaal vaardig te maken.

IT Campus Rotterdam is sinds 2021 gestart met de eerste fase van het programma Next Health Care professional. Daarin werken onderwijs- en zorginstellingen intensief samen om zorgpersoneel digitaal vaardig te maken. Er is op dit moment een groot personeelstekort in de zorg, maar met digitalisering kunnen we dit probleem deels oplossen en zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Daarnaast helpt nieuwe technologie patiënten om de regie over hun eigen zorg te krijgen. Zo kunnen ze met hulp van thuismonitoring en beeldbellen hun eigen tijd indelen. Met name voor patiënten met een chronische aandoening (zoals diabetes, hartziekten en longaandoeningen) maakt dat het leven makkelijker: zij kunnen hun ziekte soepeler combineren met werk en privétaken en blijven daardoor productiever én gezonder.

De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van €200.000.

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert in LLO-projecten in verschillende sectoren middels de bijdrageregeling. En draagt zo ook bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA): de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. MRDH ondersteunt dit LLO-project 'Next Health Care Professional' daarom met een projectbijdrage van € 200.000.