Wat is er nodig om een goed landelijk fietsnetwerk in te richten? Waar ontbreken nog fietspaden? Hoe zit het in de steden? En kun je je fiets ook goed parkeren? En wat is er nodig om meer mensen over te halen om te gaan fietsen? Het Rijk heeft eind 2020 met alle regio’s afgesproken om dit voor het hele land in kaart te brengen. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag brengt dit samen met alle gemeenten, provincie Zuid-Holland, het waterschap en het Havenbedrijf in beeld. Zo ontstaat een Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2040.

Met dit toekomstbeeld is duidelijk welke financiële opgave er ligt. De regio’s hopen zo op een structurele bijdrage voor fietsinfrastructuur vanuit het Rijk. Fietsambassadeur Peter Meij: “In de loop van dit jaar weten we ongeveer over welke investeringen we dan praten. Die krijgen we niet van het Rijk cadeau. We moeten ook onze eigen bijdrage daarin gaan regelen, zowel vanuit de MRDH als vanuit de gemeenten. Cofinanciering is het uitgangspunt. Maar met een rijksbijdrage in het vooruitzicht kunnen we met de beperkte middelen meer resultaat neer zetten. In het najaar willen we vervolgafspraken maken met het nieuwe kabinet.”