Metropolitane Fietsroute Westland Rotterdam

Comfortabel en aantrekkelijk fietsen tussen woon- en werkgebieden 

De Metropolitane Fietsroute Westland – Rotterdam is één van de op dit moment 8 fietsroutes die de MRDH samen met de 21 gemeenten verbetert/realiseert.

Vijf gemeenten

In 2020 is gestart met de fietsroute die de gemeenten Westland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam met elkaar verbindt. Deze route van 27 kilometer verbindt woon- en werklocaties met elkaar en wordt gerealiseerd door de vijf gemeenten. De MRDH betaalt maximaal 70 procent van de kosten van de verbetering of aanleg. De route wordt veiliger en comfortabeler door de aanleg van brede fietspaden, met aandacht voor groen en beleving en waar mogelijk voorrang voor de fiets. In totaal kost de aanpak 28,9 miljoen euro. In 2026 is de route gereed.

De route Westland-Rotterdam

Fietsbereikbaarheid

De betrokken gemeenten en MRDH hebben gekozen voor deze route omdat hij bijdraagt aan de fietsbereikbaarheid van de regio. De metropolitane fietsroute biedt een goede verbinding tussen de Greenport in Naaldwijk en verbindt woonkernen en bedrijventerreinen van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Denk hierbij aan de centrumgebieden van Naaldwijk, Maassluis en Schiedam, maar ook de Merwe4Havens in Rotterdam. Het centrum van Rotterdam, waar veel werkgevers zitten, is vanuit de betrokken gemeenten straks beter bereikbaar met de fiets.

Film over route Westland-Rotterdam