Living Lab SchieDistrict

In het Leven Lang Ontwikkelen project van Living Lab SchieDistrict ondersteunen Hogeschool Rotterdam en gemeente Schiedam samen met hbo- en mbo-studenten,  ondernemers en medewerkers van mechatronicabedrijven om op een waardevolle manier te leren, bij te scholen en te innoveren.

Het Schiedistrict gebied vormt één van de grootste bedrijventerreinen van West-Europa, waar nu al ongeveer 25.000 mensen werkzaam zijn. Met de vele aansprekende ondernemingen in de maakindustrie is dit gebied een economische motor voor de regio. De maakindustrie op deze bedrijventerreinen staat te springen om personeel.

Het Living Lab SchieDistrict, een aanpak van Hogeschool Rotterdam en gemeente Schiedam, heeft tot doel om ondernemers en medewerkers van mechatronica bedrijven samen met HBO- en MBO-studenten te ondersteunen om op een waardevolle manier te leren, bij te scholen (medewerkers) en te innoveren. Door het bieden van een (open) innovatie werkplaats voor experimenteren, co-creatie en learning-by-doing, door het realiseren van innovatieprojecten, die bijdragen aan het oplossen van relevante maatschappelijke vraagstukken en door bedrijven ondersteuning te bieden in de bijscholing van medewerkers.

Het Living Lab Schiedistrict helpt daarnaast bij het vinden van meer personeel door studenten en bedrijven met elkaar te verbinden. Je kunt het Living Lab zien als innovatie-werkplaats met als doel het huidige Schiedistrict om te vormen tot een 'innovatief en toekomstbestendig gebied voor werken, leren, verblijven en wonen.'

 

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert in LLO-projecten in verschillende sectoren middels de bijdrageregeling. En draagt zo ook bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA): de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. MRDH ondersteunt dit LLO-project 'Living Lab SchieDistrict'daarom met een projectbijdrage van € 110.00