Lets change the face of foodwaste

Leren over tegengaan voedselverspilling

De komende jaren doorloopt Nederland verschillende transities. Bijvoorbeeld een voedseltransitie en een transitie naar meer circulariteit. Hiervoor is een grotere bewustwording noodzakelijk bij de motor van het Nederlandse bedrijfsleven, het mkb. Van het management tot productiemedewerkers. Een belangrijk thema dat zowel onderdeel is van de voedseltransitie als de transitie naar meer circulariteit, is het tegengaan van voedselverspilling.

Het thema voedselverspilling is nog geen gemeengoed bij medewerkers van voedselproductiebedrijven uit het mkb. Een aantal voedselproductiebedrijven heeft het onderwerp voedselverspilling nu hoger op de agenda gezet. Zij hebben concrete hulp gevraagd van de mbo-opleidingen van Zadkine en Albeda voor het bijscholen van medewerkers en het ontwikkelen van (op de lange termijn) commerciële oplossingen voor reststromen. Samen starten zij nu het Leven Lang Ontwikkelen- project ‘Let’s change the face of food waste’.

Dit Leven Lang Ontwikkelen-project maakt de bewustwording van voedselverlies en -verspilling bij studenten, docenten en mkb-medewerkers inzichtelijk. Samen werken aan oplossingen in praktijkcases. Mkb-medewerkers van voedselproductiebedrijven worden hierbij gekoppeld aan mbo-studenten van Albeda en Zadkine. Deelnemers leren hoe zij zelf op concrete wijze kunnen bijdragen aan oplossingen voor voedselverlies en -verspilling en hoe zij nieuwe kennis en inzichten kunnen opdoen over deze thema’s. Aan het einde van het programma is een netwerk van 50 bedrijven gecreëerd. Deze bedrijven committeren zich aan dit project door deelname als jury, het verzorgen van gastcolleges, het leveren van reststromen, deelname aan masterclasses of door het bedrijf open te stellen voor bedrijfsbezoeken.  Om dit project uit te voeren wordt een consortium gecreëerd bestaande uit vijf partijen: ROC Zadkine, het Albeda college, IntelligentFood, Verstegen Spices & Sauces en Europastry.  Ook wordt samenwerking gezocht met de Food Innovation Acacemy (FIA) in Vlaardingen en de Reststromenhub van Dutch Fresh Port.

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert in LLO-projecten in verschillende sectoren middels de bijdrageregeling. En draagt zo ook bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA): de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. MRDH ondersteunt dit LLO-project ‘Let’s change the face of food waste’ daarom met een projectbijdrage van € 265.480,-