Een interview met René Vrugt, directeur Zuid-Holland Bereikbaar:

Samen houden we Zuid-Holland in beweging

Mobiliteit en Verstedelijking

Verkeer houdt zich niet aan bestuurlijke grenzen

Het is druk op de Zuid-Hollandse (vaar)wegen, en het wordt alleen maar drukker. Dat vraagt om een gebundelde aanpak van verkeersmanagement en mobiliteitsaanpak. Daarom start op 1 januari Zuid-Holland Bereikbaar, een bundeling van de organisaties Bereik!, De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. Directeur René Vrugt: “Zuid-Holland Bereikbaar brengt verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement samen.”

Hoe staat het met de drukte op de Zuid-Hollandse wegen en vaarwegen?

“Het wordt steeds drukker. Allereerst door werkzaamheden aan bruggen en wegen die aan het einde van hun levensduur zijn. Zo wordt de komende jaren gewerkt aan de Van Brienenoordbrug, de A20 en de A15, om maar wat voorbeelden te noemen. Daarnaast komen er in Zuid-Holland 200.000 woningen bij: daarvoor zijn veel vrachtwagens nodig. Dan zijn er nog eens grote evenementen en attracties, zoals de mogelijke start van de Tour de France en het strand. En dan hebben we ook nog eens te maken met economische groei, wat ook zorgt voor meer verkeersbewegingen.”

Hoe kunnen we voorkomen dat die drukte de mobiliteit in Zuid-Holland platlegt?

“Door samenwerking. We brengen met Zuid-Holland Bereikbaar op provinciaal niveau twee werelden bijeen: verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. Vanaf 1 januari zetten we ons in om Zuid-Holland in beweging te houden. Dat doen we niet alleen met onze eigen medewerkers - 30 fte en een flexibele schil - maar ook met medewerkers van onze ‘moederorganisaties’: provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Rijkswaterstaat, Rotterdam, Den Haag, ProRail en Havenbedrijf Rotterdam. Die aanpak is uniek in Nederland. Andere provincies willen nu al onze aanpak kopiëren.”

Hoe gaan de verkeersmanagers en mobiliteitsmanagers van Zuid-Holland Bereikbaar werken aan de bereikbaarheid?

“Het begint bij weten waar verkeer vandaan komt, en waar het naartoe gaat. Verkeer houdt zich niet aan bestuurlijke grenzen. Als je weet waar de reizigers vandaan komen, dan kun je werken aan oplossingen. Neem de onvoorziene situatie bij de Haringvlietbrug, die onlangs zorgde voor stremmingen. Als je weet wie daar in de file staan, dan kun je met hun werkgevers spreken over bijvoorbeeld thuiswerken, of met de reizigers over andere vormen van mobiliteit.”

Zuid-Holland Bereikbaarheid: wegwerkers Haringvlietbrug

Zuid-Holland Bereikbaar: wegwerkers Haringvlietbrug

Als reizigers willen kiezen voor een andere vorm van mobiliteit, dan moet die andere vorm wel beschikbaar zijn. Niet overal stopt bijvoorbeeld een bus.

“We willen mensen bewust maken van hun reisgedrag. Zo gaan onze mobiliteitsmedewerkers in gesprek met werkgevers over het stimuleren van het OV of elektrische fietsen. Want elk project is een aanleiding voor iemand om te kiezen voor een andere vervoersvorm. En inderdaad: het openbaar vervoer komt niet overal. Daarom vind ik flexibel openbaar vervoer een interessante optie.”

Maar de ene reiziger is de andere niet.

“Daarom hebben we vijf richtingen binnen onze mobiliteitsaanpak: richting werkgevers, de logistieke sector, bewoners, bezoekers en scholen. Elke doelgroep vraagt om een andere benadering, en is geholpen met een andere oplossing. Zo is Hogeschool Inholland gestart met het spreiden van lestijden.”

Voorkomen is beter dan genezen. Is drukte op de (vaar)wegen niet te voorkomen door afspraken met bijvoorbeeld wegbeheerders?

“Dat klopt. Daarom brengen we de bouw- en onderhoudsagenda’s in kaart en signaleren mogelijke knelpunten. Vervolgens kun je gebiedsgerichte afspraken voorstellen. Bijvoorbeeld door te vragen dat werkzaamheden in een ander tijdvak plaatsvinden. Dat vraagt vaak jaren van voorbereiding. Zo zijn we nu al betrokken met de werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug, die in 2025/2026 starten. En met een Bereikbaarheidsmonitor brengen we voortaan knelpunten in de provincie in kaart.”

Hoe zou u de aanpak van Zuid-Holland Bereikbaar willen omschrijven?

“Hands-on én gebiedsgericht. Het vergroten van de bereikbaarheid is een fijnzinnige puzzel die veel onderlinge afstemming vraagt. Daarom gaan we écht dichtbij de gemeenten werken. Dat is geen open deur, maar een opgave. 2022 wordt ons startjaar, maar ik wil het eerste half jaar in contact komen met alle gemeenten, dus ook met de gemeenten in de metropoolregio.”