Derk van Schoten, projectleider Schieoevers bij gemeente Delft:

Meer banen, nieuwe woningen, verduurzamen en verdichten

Transformatie Schieoevers

De transformatie van Schieoevers Delft

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH gaf op 18 maart advies op de transformatieplannen van de werklocaties Schieoevers in Delft en Oosterheem in Zoetermeer. Wat zijn de plannen met Schieoevers?

Waarom is de gebiedsontwikkeling goed voor Schieoevers?

Met deze gebiedsontwikkeling creëert Delft een nieuw werk-woongebied in het noordelijke deel van Schieoevers met een unieke mix van techbedrijven, innovatieve maakindustrie, woningen en stedelijke voorzieningen. Tegelijkertijd wordt het zuidelijke deel echt versterkt in haar oorspronkelijke industriefunctie. Het feit dat dit zuidelijke gebied pal aan de Delftse Schie ligt, gaan we beter benutten door ruimte te bieden aan bedrijven die gebruik maken van deze waterweg. Denk hierbij aan bedrijven gericht op stadsdistributie via water of bedrijven die afvalstoffen recyclen en herwaarderen tot nieuwe grondstoffen en materialen.

Beide bestaande gebieden worden in de nieuwe situatie beter benut om verschillende maatschappelijke opgaven te dienen. Meer banen, nieuwe woningen, verduurzamen en verdichten.

Waar hebben jullie extra aandacht aan besteed? Waar ben je trots op?

Delft transformeert vanuit eigen kracht en schaalgrootte door optimaal gebruik te maken van de schaarse stedelijke ruimte. En door ons te focussen op datgene waarmee we specifieke waarde toevoegen aan de stad en de regio. We versterken de Delftse maakindustrie met een compleet ecosysteem van technisch onderwijs op MBO, HBO en WO niveau, technologische onderzoekscentra, fieldlabs en een complete waardeketen van gespecialiseerde bedrijven uit de HTSM sector (slimme systemen en materialen). Zo geven we een nieuwe toekomst aan een bestaand gebied met een rijke industriële geschiedenis. Van de plek aan de rand van de stad waar ooit bier, gist en lijm werd gemaakt, tot brandpunt van de regionale hightech industrie midden in de stad en een bruisende woonomgeving. Waar overigens nog steeds een stadsbrouwerij gevestigd is en zal blijven.

Ter voorbereiding op deze gebiedstransformatie is er een uitgebreid pakket aan maatregelen opgesteld om stadsbreed de werkgelegenheidsfunctie te borgen, voor nu en de toekomst. Een van de meest opvallende maatregelen daarbij is dat Delft als eerste gemeente in de regio (en waarschijnlijk zelfs in Nederland) in beleid heeft vastgelegd dat stadsbreed gemiddeld 10% van het nieuw te realiseren bouwprogramma werkgerelateerd zal zijn. Dit om te borgen dat de woningbouwopgave en het rendementsdenken bij ontwikkelaars niet ten koste gaat van de werkgelegenheid.

Een vitale stad kan niet zonder banen.

Verder werken we nauw samen met de goed georganiseerde ondernemers uit het gebied om te zorgen dat het vernieuwde vestigingsklimaat de innovatie en bedrijvigheid juist versterkt in plaats van in de weg zit. Het oorspronkelijke ontwikkelplan is op verschillende punten aangescherpt, juist door inbreng van de ondernemers. Daarnaast implementeren we de nieuwste innovaties en wetenschappelijke inzichten van de TU Delft om deze gebiedsontwikkeling tot een succes te maken.

Hoe gaat het nu verder?

De komende maanden gaan we in samenspraak met gebruikers, regio en provincie het bestemmingsplan voor de eerste fase vormgeven om hiermee de basis te leggen voor de realisatie van de eerste deelgebieden: de Schiehallen (projectnaam is Kabeldistrict Delft), Station Delft Campus en omgeving en de Nieuwe Haven. De gebiedstransformatie zal gefaseerd verlopen waarbij we iedere fase monitoren en waar nodig bijsturen om te zorgen dat alle ambities daadwerkelijk gerealiseerd worden.