Rob Groote Bromhaar, projectmanager bij gemeente Rotterdam:

Brainpark I biedt volop kansen voor verstedelijking

Brainpark Rotterdam

Transformatie Brainpark: een mix van woningen, voorzieningen, horeca en vernieuwde kantoren

Brainpark Rotterdam maakt een belangrijke ontwikkeling door: de transformatie van een kantorengebied naar een gevarieerder stedelijk milieu. De MRDH ondersteunde de gemeente Rotterdam met een financiële bijdrage. Rob Groote Bromhaar, projectmanager bij gemeente Rotterdam, beantwoordt drie vragen over de plannen.

Waarom is de herontwikkeling van Brainpark goed voor Rotterdam?

Rotterdam groeit. De stad is in trek bij bedrijven, bewoners, bezoekers en investeerders en ontwikkelt zich als een compacte, aantrekkelijke stad aan de rivier. Een stad die onderdeel is van een grootstedelijk netwerk, met sterk openbaar vervoer en volop ruimte om te leven in een aantrekkelijke, groene omgeving. Rotterdam is een architectuurstad die durft te experimenteren door verdichting en vergroening op een slimme manier met elkaar te combineren. Een stad waar voorzieningen op loop- en fietsafstand aanwezig zijn en ontmoetingen worden gestimuleerd door het mengen van functies.

Voor Brainpark I liggen kansen om de gewenste stedelijke groei te accommoderen en het gebied te versterken. Door de gemeente Rotterdam is het gebied langs de A16 aangewezen als belangrijke locatie waar kansen liggen voor verdere verstedelijking.

Brainpark I biedt volop kansen door de aanwezigheid van metrostation Kralingse Zoom en de economische motor Campus Woudestein. Het is een uitstekende locatie voor de transformatie van een kantorengebied naar een gevarieerder stedelijk milieu. Er is ruimte voor het toevoegen van woningen, maatschappelijke- en dagelijkse voorzieningen, horeca en vernieuwde kantoren.

De voorgestelde verdichting gaat gepaard met grootschalige investeringen in het mobiliteitsnetwerk. De derde oeververbinding (met hoogwaardig openbaar vervoer) verbindt het gebied beter met Rotterdam Zuid. Rotterdam Oost is dan een meer centraal gelegen en goed verbonden stadsdeel.

Waar hebben jullie extra aandacht aan besteed? Waar ben je trots op?

Brainpark is in handen van particuliere vastgoedeigenaren. Met hen en andere stakeholders is nauw samengewerkt om tot een gedragen ambitie te komen. Conclusie van meerdere workshopsessies was dat het huidige kantorenpark kansen biedt voor functiemenging en verdichting op korte en middellange termijn en daardoor een bijdrage levert aan de opgaves van de stad.

Het huidige kantorenpark functioneert op dit moment als een goed bereikbare snelweglocatie in een parkachtige setting met volop parkeergelegenheid dat voor een groot deel nog “goed genoeg” is. Gaandeweg het proces is echter het besef gekomen dat economische structuurversterking baat heeft bij het creëren van dynamiek en een optimale mix van functies.

Impressie Brainpark I, Max Euwelaan (GROUP A architects)

Foto: Impressie Brainpark I, Max Euwelaan (GROUP A architects)

Hoe gaat het nu verder?

De voorgestelde ambitie wordt op dit moment geconcretiseerd in een masterplan. Daarin komen onder meer ruimtelijke en programmatische spelregels voor de herontwikkeling en een aanzet voor een verbetering van de buitenruimte. Parallel daaraan wordt door diverse eigenaren en ontwikkelaars – in overleg met de gemeente - al gewerkt aan concrete projecten. Zoals het er nu naar uitziet, kunnen in 2021 de eerste omgevingsvergunningen worden afgegeven. Het jaar daarop volgt dan de transformatie.