drie ondernemers waagden de sprong richting zorgmarkt:

Zonder samenwerking met zorgpartijen kom je er niet

ZorgTech Sociaal Domein

Terugblik op ZorgTech: “Hoe staat het nu met?”

Het innovatieprogramma ZorgTech helpt bedrijven die veelbelovende technologische oplossingen ontwikkelen voor de gezondheidszorg. Vanaf begin 2020 tot op heden zijn er in verschillende rondes diverse vouchers uitgereikt aan projectconsortia. Deze vouchers boden financiële en inhoudelijke support om innovaties te valideren en in de praktijk te testen. We vroegen enkele deelnemers wat het programma hen tot nu toe opleverde. Zijn zij inmiddels daadwerkelijk een stap dichter bij de zorgmarkt gekomen?

Ingewikkelde financieringsstructuren, certificatieverplichtingen en de hoge werkdruk die weinig tijd vrijlaat voor innovatie: voor veel technologiebedrijven is de gezondheidszorg een moeilijk te doorgronden terrein. Terwijl innovaties juist die druk kunnen verlichten en helpen de zorg kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Om dit patroon te doorbreken, zetten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, TNO, MedicalDelta en InnovationQuarter het innovatieprogramma ZorgTech op. ZorgTech helpt bedrijven met het ontwikkelen van technologische oplossingen in de zorg door ondernemers wegwijs te maken en ontwikkelruimte te bieden in de zorgpraktijk. Om financiële support te kunnen bieden aan projectconsortia die innovaties valideren investeerde MRDH in 2020 een bedrag van 900.000 in ZorgTech. De provincie Zuid-Holland voegde daar later nog een nieuwe financiële bijdrage aan toe. InnovationQuarter is verantwoordelijk voor uitvoering van het innovatieprogramma en het toekennen van vouchers. 

"De financieringsstructuren zijn moeilijk te doorgronden, zeker als je niemand in huis hebt met een zorgachtergrond. ZorgTech heeft ons geholpen die structuren te begrijpen en erop in te spelen."

Uitdagingen zorgmarkt

“Het is ontzettend uitdagend om een innovatief concept te toetsen met een marktpartij in de zorg”, merkte Alex Vermunt, Head of Operations & Technology van de app voor mantelzorgers, Hello 24/7. “De zorgmarkt is voorzichtig en terughoudend. Begrijpelijk, want het gaat om de patiënt. Innovatie op zich is niet het doel en behoort ook niet tot het primaire takenpakket van zorgverleners. De interesse is er, maar je moet ze echt warm krijgen om er tijd voor vrij te maken. Daarnaast zijn de financieringsstructuren moeilijk te doorgronden, zeker als je niemand in huis hebt met een zorgachtergrond.”

Softwaredienst Hello 24/7 slaat een brug tussen mantelzorgers en zorgverleners, wat die laatste een hoop tijd bespaart. Maar de uitdaging ligt in de financiering: wie draagt de kosten en wie plukt er de vruchten van? “De tijd die wij de zorgorganisaties besparen, krijgen ze niet vergoed, waardoor het ze netto niets oplevert”, licht Alex toe. “Dat maakt het complex, aangezien je daardoor al snel uitkomt bij de zorgverzekeraars, die de zorgkosten financieren. ZorgTech heeft ons geholpen die structuren te begrijpen en erop in te spelen door ons in contact te brengen met relevante partijen.”

Cue2Walk

Samen met zorgprofessionals en patiënten ontwikkelde Cue2Walk een apparaatje dat met een algoritme en bewegingssensor het ontstaan van een freeze herkent bij parkinsonpatiënten.

"Het gaat niet om de techniek, maar om hoe je die kunt toepassen in de praktijk. Daar kom je alleen achter als je samenwerkt met de mensen voor wie je het maakt."

Consortium vormen

In de tweede fase van het programma werden elke keer specifieke voorwaarden gesteld aan de samenstelling van projectconsortia om in aanmerking voor een voucher te komen. Bijvoorbeeld projectconsortia die bestaan uit minimaal een technologiebedrijf, een zorgorganisatie en een fieldlab of gemeente. Deze samenwerkingsverplichting levert de partijen veel op, al brengt het vormen van een consortium nieuwe uitdagingen met zich mee. Alex: “Veel partijen waren enthousiast, maar vonden het lastig om patiënten vanuit verschillende afdelingen bereid te vinden mee te werken. Gelukkig helpt het programma bij het leggen van de juiste contacten.”

“Eigenlijk zou het geen verplichting, maar een vanzelfsprekendheid moeten zijn”, vindt Floor Waardeburg, CEO van Cue2Walk. “Zonder samenwerking met zorgpartijen kom je er niet. Het gaat tenslotte niet om de techniek, maar om hoe je die kunt toepassen in de praktijk. Daar kom je alleen achter als je samenwerkt met de mensen voor wie je het maakt.” Het ZorgTech-programma helpt bedrijven continu op de klant te blijven focussen. Cue2Walk wist door het valideren van hun innovatieve hulpmiddel voor Parkinsonpatiënten en de communicatie daarover vervolgfinanciering op te halen bij een medtech fonds.

"Gemeentes bleken waardevolle gesprekspartners, die ons laten zien hoe we onze oplossing het beste kunnen inbedden in de ingewikkelde zorgmarkt."

Aanvraagprocedure afgestemd op startups

Bastiaan Bervoets, projectcoördinator van zorgrobot FLOo (voorheen Luna) beaamt dat. “Het was voor ons vanzelfsprekend om met een consortium te werken. We hadden al veel contact met onze partners en hebben ze echt nodig.” De samenwerking met de gemeentes Rotterdam en Den Haag die door ZorgTech ontstond, was wel nieuw. “Dat is ons goed bevallen. De gemeentes bleken waardevolle gesprekspartners, die ons laten zien hoe we onze oplossing het beste kunnen inbedden in de ingewikkelde zorgmarkt.”

De aanvraagprocedure van ZorgTech vindt Floor goed afgestemd op startende bedrijven. “Een startup is een snelkookpan van ontwikkelingen: je bedenkt een plan en een week later is dat compleet gewijzigd door alle nieuwe inzichten die je opdoet. Het programma is daarin heel realistisch. Ze staan open voor wijzigingen en begrijpen waarom die nodig zijn. Het gaat niet zozeer om het plan, maar veel meer om wat je ermee wil doen en met welke partijen. Het fijne is dat je dat bij ZorgTech niet meteen hoeft vast te leggen en dat de aanvraagprocedure niet al te ingewikkeld is.”

Zorgrobot Luna

Zorgrobot FLOo (voorheen Luna)

Projectresultaten

Tijdens de trajecten valideerden de partners hun prototypes in praktijkomgevingen en scherpten ze hun businesscases aan. De Cue2Walk werd met twintig parkinsonpatiënten getest en opvoedrobot FLOo met ouders en verzorgers. ZorgTech bood ook Alex de mogelijkheid om Hello 24/7 te testen in de praktijk, “zonder dat een van de partijen onnodig risico loopt.” In sommige gevallen vormt de voucher de doorslaggevende factor om een innovatie nog een laatste kans te geven of de la in te schuiven. “ZorgTech was precies het zetje dat Cue2Walk op dat moment nodig had”, geeft Floor toe. Zonder de voucher of andere projectuitkomst was Cue2Walk mogelijk gestopt met het bedrijf.

Daarnaast leverden de ZorgTech-vouchers nieuwe en hechtere samenwerkingsverbanden op, toegang tot het regionale netwerk, sterkere businesscases, financierings- en implementatieplannen. Zo stuitten Bastiaan en zijn collega’s door de samenwerking met zorgmedewerkers op vragen waar ze eerder nog niet bij stilstonden. “Hoe komt de robot bijvoorbeeld bij je en hoe stel je ‘m persoonlijk in? Die vragen gaan we in pilots verder onderzoeken.” ZorgTech maakt dat bedrijven gerichter kunnen doorontwikkelen en dat bespaart tijd en geld.

Oprichters van het project Cue2Walk (drie mannen staan naast elkaar)

De oprichters van het project "Cue2Walk" in het innovatieprogramma ZorgTech

Meer weten?

Meer weten over de toegevoegde waarde van ZorgTech, vervolgvouchers en de doorontwikkeling van het programma? Lees dan hier verder. 

Het innovatieprogramma ZorgTech wordt mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, TNO, InnovationQuarter en Medical Delta; de uitvoering is in handen van InnovationQuarter en Medical Delta. Meer informatie is te vinden via de programmapagina. Een overzicht van alle lopende en afgeronde projecten is hier te vinden.