Stephen Hands, Managing Director Technology Park Ypenburg:

Een unieke plek in de regio voor de hightech maakindustrie

Technology Park Ypenburg

Technology Park Ypenburg: groots zijn in het kleine

Wel eens gehoord van Technology Park Ypenburg, gevestigd op het voormalige vliegveld in Den Haag? Vast niet! Het is pas zo’n 2,5 jaar steviger verankerd vanuit de samenwerking van enkele bedrijven in het composietencluster en qua grootte is het totaal niet te vergelijken met bijvoorbeeld een Spaanse Polder in Rotterdam en Schiedam. Maar de eerste contouren beginnen zich af te tekenen. Hoog tijd voor een gesprek met Stephen Hands (Senior Associate Unified International). Stephen Hands is afkomstig uit de UK en op dit moment (ad interim) Managing Director Technology Park Ypenburg van dit terrein, na zelf een lange historie en interessant netwerk te hebben opgebouwd in de Nederlandse luchtvaartindustrie.

Eind jaren negentig vestigden een aantal bedrijven in de oude Fokker faciliteit en vormden een stichting. Echter, deze is niet zeer actief geweest tot ruim 2 jaar geleden. Bij enkele gevestigde bedrijven -Airborne, GTM, KVE en Promolding- kwam het besef dat zij meer uit hun samenwerking konden halen door kennis, middelen en faciliteiten te delen. De kennis op het gebied van lassen van thermoplastische composieten van het ene bedrijf, kan dankzij deze samenwerking gekoppeld worden aan bijvoorbeeld de spuitgietkennis of de automatiseringskennis van een van de andere bedrijven. En door intensieve samenwerking met kennisinstellingen uit de regio wordt ontbrekende ‘know-how’ aangevuld als mechatronica en sensortechniek. Andere initiatieven zijn gedeelde faciliteiten als een business centre met kleinschalige kantoorruimtes en een makerspace-achtige omgeving waar startups prototypes kunnen ontwikkelen.

Waardestijging terrein door banengroei

De gemeente Den Haag staat erg positief tegenover deze ontwikkeling. De stad kan zich op deze manier profileren met de hightech maakindustrie, gericht op het creëren van extra arbeidsplekken voor hightech geschoolden, van VMBO- tot en met WO-niveau. Hightechbedrijven zullen dan ook naar verwachting van de initiatiefnemers (naast de genoemde bedrijven ook het Digital Factory for Composites fieldlab) voor een belangrijk deel de toekomstige economische ontwikkeling gaan bepalen. Dit omdat de vraag naar hightech materialen sterk zal groeien en daarmee de werkgelegenheid. Daar ligt dan ook hét potentieel op het terrein voor verdere uitbreiding waarmee de waarde van het gebied zal toenemen. Nu zijn er 17 bedrijven te vinden die zo’n 600 tot 700 (afhankelijk van het seizoen) medewerkers representeren. Circa 45% van de banen is hightech gerelateerd. Dat moet groeien naar zo’n 80% tot 85% in 2030.

Waar dit vandaan moet komen? Denk aan startups en scale-ups vanuit YES!Delft die verder doorgroeien, maar ook andere Nederlandse en internationale bedrijven die een inhoudelijke verbinding hebben met de uitgangspunten van het park. Niet alleen gericht op de luchtvaartindustrie, maar op bredere toepassingen van electronics en geavanceerde materialen als composiet en vezelmetaallaminaten met een belangrijke rol voor robotica. Denk aan de mogelijkheden in de ruimtevaart en medische industrie. Bovendien ligt toegang tot talent om de hoek met de TU Delft en diverse hogescholen. De omliggende infrastructuur is goed en er is fysieke ruimte om bij te bouwen. Met volop kansen voor een hippe ontmoetingsplaats, naast het iconische gebouw van de voormalige Ypenburg Airport terminal.

Van kwartiermaken naar een gedegen, fijnmazig ecosysteem

Een mooi verhaal tekent zich af. Toch bevindt de ontwikkeling van Technology Park Ypenburg zich pas in de kwartiermakersfase, die zo’n 9 maanden in beslag neemt. Wat kun je in zo’n korte tijd bereiken? Stephen Hands: “Mijn opdracht is om een infrastructuur te bouwen die blijvend is. Nu steunt de gemeente ons, maar na deze fase moeten we op eigen benen staan. De interne samenwerking staat al. Deze fase is gericht op de externe markt. We gaan een stevige community ofwel ecosysteem bouwen, (inter)nationaal relevante partijen aantrekken en onze TPY-Academy -een gezamenlijk opleidingsprogramma- verder uitbouwen. Talentontwikkeling is daarin essentieel. Voor stages bijvoorbeeld volgen wij niet het reguliere proces. Stagiaires zijn onze toekomstige medewerkers. Die stap wordt alleen niet zomaar gemaakt, daarvoor moet er groen licht komen op drie vragen; ‘Vind ik de industrie leuk?’, ‘Vind ik het bedrijf leuk?’ en ‘Vind ik de baan leuk?’. Daarom hebben we de nadrukkelijke keuze gemaakt om hierin gezamenlijk op te trekken, zodat stagiaires meerdere functies, plekken en industrieën kunnen ervaren. Telkens voor de duur van 3 maanden, omdat dit dikwijls overeenkomt met de projectcyclus bij de bedrijven. Ook voor de huidige medewerkers springen we in op behoefte. Willen meerdere medewerkers soortgelijke vaardigheden opdoen, dan faciliteren we daarin. We zijn wat dat betreft een ‘on demand’ virtuele academie.” 

Het zal vast niet allemaal van een leien dakje gaan, zeker niet in deze tijd. Welke uitdagingen zijn er? “Om corona kunnen we uiteraard op dit moment niet heen. Dat vertraagt het proces, ook in het aantrekken van startups. En het is tijd voor een duidelijke branding van het terrein om ons als unieke vestigingsplaats te profileren. Promoten we Ypenburg of Den Haag? Daarnaast moeten we het doen met de middelen die we tot onze beschikking hebben. Wij zijn geen ‘bewezen’ Brainport Industries Campus in Eindhoven met grote bedrijven en grote investeerders. We moeten zaken op een slimme manier doen, stapje voor stapje. Hierbij focussen we op niches van materialen, automatisering en elektronica componenten, niet gericht op een enkele branche. Mensen moeten van ons gaan horen en weten dat we er zijn en dat we slechts een busritje van hen verwijderd zijn. Niet alleen de bedrijven, gemeente en kennisinstellingen, maar ook de bewoners als potentiële toekomstige medewerkers. Het moet meer een publieke ruimte gaan worden waar het bruist, omgeven in groen."

"Voor deze ontwikkeling is samenwerking in de metropoolregio erg belangrijk, waarbij we allen een eigen plek vinden. Een focus realiseren per terrein en gerichter kijken waar we elkaar aanvullen. Voor ons is bijvoorbeeld nadere samenwerking in de (duurzame) luchtvaartindustrie, ruimtevaart en medische industrie van belang. Daar zijn voor ons verdere waardevolle verbindingen te leggen en zeker nog winst te behalen".

Meer inspiratie en informatie opdoen over Technology Park Ypenburg? Klik hier