Ontwikkeling regionale campussen

Om tot resultaten te komen, moet je samenwerken.

regionale campus ontwikkeling

Talent en bedrijven dichter bij elkaar

Campussen zijn goed voor het economisch vestigingsklimaat in de regio. Want door onderwijsinstanties en bedrijven met elkaar te verbinden, zorgen ze samen voor een betere aansluiting van onderwijs op praktijk. Bovendien kunnen alle partijen zich zo beter voorbereiden op toekomstige wensen op de arbeidsmarkt. Onder meer in de tuinbouw en de IT is een aantal campussen zich snel aan het ontwikkelen en levert al een succesvolle bijdrage aan de maatschappij. "Om tot resultaten te komen, moet je samenwerken."

Voorjaar 2020. Nederland wordt getroffen door het virus COVID-19. Uit voorzorg worden tal van openbare voorzieningen gesloten, waaronder scholen. Die moeten vervolgens met spoed online lessen organiseren. Het Rotterdamse IT Campus wordt door Gemeente Rotterdam gevraagd schooldirecties hierbij te helpen, bijvoorbeeld door contact te leggen met bedrijven of door het starten van een helpdesk met studenten.

Zo maakt het virus in één klap duidelijk welke waarde een campus kan hebben, vertelt Marijn Roelof, directeur van IT Campus Rotterdam: het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven. "Er zijn veel IT-vraagstukken in de regio. Wij verbinden Rotterdamse partijen om daaraan gezamenlijk te werken."

Die vraagstukken zijn - vanzelfsprekend - veel breder dan die als gevolg van de ongelukkige uitbraak van het coronavirus. Belangrijkste thema's voor campussen als IT Campus Rotterdam zijn onder meer het opleiden van nieuwe talenten en het bijscholen van bestaand personeel. Daarmee spelen ze een belangrijke rol in de ontwikkeling van de regionale economie. Vandaar dat ze een onmisbare schakel zijn in het Human Capital Akkoord (HCA) van Economic Board Zuid-Holland. Projectleider Ferrie Förster: "Veel bedrijven in de regio kampen met een personeelstekort. Dat remt de economische groei. Campussen vormen een mooie infrastructuur om daaraan te werken."

 

Campussen zijn regionaal georiënteerd. Dáár zit de energie, dáár kun je werken aan herkenbaarheid en zichtbaarheid."

Nieuwe vaardigheden

De economie verandert in rap tempo, onder meer door digitalisering en internationalisering. Dat betekent dat nieuwe vaardigheden worden gevraagd aan bedrijven én hun medewerkers. Het onderwijs speelt daarbij een cruciale rol als ontwikkelaar van kennis en aanbieder van (bij)scholing. Maar ook bedrijven hebben hun verantwoordelijkheid, onder meer door aan te geven aan welke vaardigheden ze precies behoefte hebben, en door nieuwe talenten de ruimte te geven. Bij campussen komen al die vragen en antwoorden samen. In Zuid-Holland is inmiddels een aantal campussen actief. Een van de bekendste daarvan is het World Horti Center (WHC) in de gemeente Westland. Deze startte enkele jaren geleden als de Greenport Horti Campus (GHC), en opende in 2018 de deuren van de fysieke locatie van de campus.

Triple helix

Het World Horti Center - waar tuinbouw de klok slaat - is de ultieme symbiose van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Enkele voorbeelden: MBO Westland (een samenwerking van Lentiz onderwijsgroep, ROC Mondriaan en Albeda College) verzorgt 20 opleidingen op niveau 2, 3 en 4, de universiteiten van Rotterdam, Delft en Leiden hebben er de Greenport Hub en er zijn meer dan 100 bedrijven gevestigd, onder meer op de beursvloer Expo en in de Demokwekerij. Om de triple helix compleet te maken: ook gemeente Westland is huurder.

Woody Maijers, projectleider Innovatiepact bij Greenport West-Holland: "Een campus gaat in eerste instantie om het bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven. Maar het World Horti Center is inmiddels veel meer. Zo komen veel buitenlandse delegaties naar de Expo. Het WHC verbetert dus ook de internationale zichtbaarheid van de regio en de tuinbouw."

Het World Horti Center is niet de enige campus op het gebied van tuinbouw. Zo werken MBO Oostland en onderzoeksinstanties Wageningen UR en Delphy samen aan een 'Oostlandse' campus, en in de regio Barendrecht ontstaat Dutch Fresh Port, met onder meer groentehandelsbedrijven Olympic Fruit en Van Gelder Fruit Experience. Maijers: "Campussen zijn heel regionaal georiënteerd. Dáár zit de energie, dáár kun je werken aan herkenbaarheid en zichtbaarheid."

Magneet

Ook als het gaat om IT heeft Zuid-Holland meer campussen, elk met een sterke regionale functie. Dat geldt dus ook voor de IT Campus Rotterdam. Roelof: "Wij staan voor meer en beter IT-talent voor en in deze regio. Voor nieuw talent, maar ook voor om-, her- en bijscholing. Digitalisering heeft voor iedereen consequenties: van peuters die leren swipen tot senioren die via de iPad met hun kleinkinderen communiceren. Zo richten wij ons met het programma Rotterdam Digivaardig vooral op het primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam, bijvoorbeeld met initiatieven als trainingen voor leerkrachten of Expeditie Digitaal - waarmee we Rotterdamse scholen helpen met programma's rond digitale geletterdheid."

Wij zijn dus een verbinder, een onafhankelijke magneet."

 

Het is niet alleen de taak van IT Campus Rotterdam zulke projecten te organiseren, maar ook, of vooral, om het bedrijfsleven erbij te betrekken. "Om tot resultaten te komen, moet je samenwerken", aldus Roelof. "Maar vreemd genoeg zijn er veel partijen op gebied van IT die elkaar nog niet kennen, laat staan dat ze samenwerken. Het is onze taak partijen binnen de triple helix samen aan tafel te krijgen, en samen resultaten te boeken op basis van wederzijdse afhankelijkheid. Wij zijn dus een verbinder, een onafhankelijke magneet."

Maatwerk

Campussen als IT Campus Rotterdam en World Horti Center zorgen dus voor het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven, en daarmee voor een beter economisch vestigingsklimaat. Daarom stimuleert de MRDH de campusvorming binnen de regio en zijn campussen ook een belangrijk thema binnen het Human Capital Akkoord.

HCA-projectleider Ferrie Förster: "Het HCA heeft drie pijlers: arbeidstekorten wegnemen, leven lang ontwikkelen stimuleren en onbenut arbeidspotentieel beter benutten. Campussen zijn daarbij ontzettend belangrijk. Daar kan scholing van nieuwe talenten en bestaand personeel vorm krijgen, en daar kan onderzocht worden of vraag en aanbod van onderwijs en arbeidskrachten voldoende op elkaar aansluiten."

De exacte opzet en uitvoering per campus verschilt. Zo brengt IT Campus Rotterdam de wensen en behoeften van het onderwijs in kaart en sluit daar het bedrijfsleven op aan en vice versa, en is in World Horti Center veel aandacht voor de vorming van learning communities (Maijers: "Daarmee brengen we studenten en bedrijven beter bij elkaar.")

Förster: "Campussen zijn de perfecte plek om bedrijven en onderwijs samen te brengen, maar het is wel maatwerk. Daarom is binnen het HCA een kwartiermakersregeling en een subsidieregeling voor grote projecten binnen de HCA-deelakkoorden die gesloten zijn. Twee voorbeelden zijn een project in de tuinbouw: Greenport en een project om de komende jaren minimaal 3.000 extra IT’ers op te leiden: WE IT. Ik ben blij dat ook gemeenten én MRDH de campussen ondersteunen."

Projectbijdragen MRDH

Learning Community Greenport West Holland

Doel van dit project is het realiseren van leeromgeving  waarin WO, HBO, MBO en bedrijven nauw met elkaar samenwerken. Het gaat om onderzoekend leren, zowel voor studenten in initiële opleidingen, als voor bestaand personeel (leven lang ontwikkelen). Inhoudelijk richt deze leeromgeving zich op internationaal ondernemerschap gericht op innovatie in de circulaire glastuinbouw. Thuisbasis is het World Horti Center, de bestaande campus gericht op de glastuinbouw. Hier zijn zowel bedrijven als opleidingen uit de sector verenigd. Het project is een vervolgstap in de ontwikkeling van deze campus. Bijdrage van de MRDH voor de eerste twee jaar is € 225.000 (70% cofinanciering van projectpartners).  

 

Project Next Maritime Professional, IT Campus Rotterdam 

Het project Next Maritime Professional van de IT Campus Rotterdam zorgt voor een inspirerende leeromgeving op de IT Campus (RDM-werf)met o.a.  IT-bootcamps. Hiermee maken (toekomstige) werknemers op een laagdrempelige manier kennis met (om)scholingsmogelijkheden binnen of richting it. Ook worden aansluitend opleidingstrajecten ontwikkeld voor (aanstaande) havenprofessionals met een baan die, onder invloed van digitalisering/robotisering, zal veranderen of verdwijnen. De bijdrage van de MRDH bedraagt €150.000 (50% cofinanciering van projectpartners)

Op deze wijze draagt MRDH bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord 

Meer weten over de ontwikkeling van regionale campussen ? Lees hier meer