Marja van Bijsterveldt | bestuurslid MRDH en burgemeester Delft:

De weg die we inslaan met deze strategische agenda is geen vrijblijvende

Marja van Bijsterveldt

Strategische Agenda: met elkaar, voor elkaar!

Op 26 mei stelde het algemeen bestuur de Strategische Agenda van de MRDH vast. Een belangrijk moment in de regionale samenwerking. De groei van de regio, de kwaliteit van de leefomgeving, de noodzakelijke vernieuwing van de economie en het herstel na corona maken samenwerking noodzakelijk. De schouders gaan er dan ook onder: Met elkaar. Voor elkaar. Het is niet voor niets het motto van de Strategische Agenda. Marja van Bijsterveldt gaf met plezier leiding aan het proces. In een interview deelt ze haar ervaringen.

Waarom is een strategische agenda voor de Metropoolregio van belang?

"Als je samen op pad gaat, moet je koers kiezen. De weg die we met elkaar zijn ingeslagen, is geen vrijblijvende. De Metropoolregio heeft een helder doel: het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Dat doen we in het belang van de mensen die hier nu en in de toekomst wonen, werken en recreëren. Dat motiveert om met elkaar en voor elkaar aan de slag te gaan. En dat is dan ook het motto van de vernieuwde strategische agenda."

In 2019 werd voor het eerst een strategische agenda vastgesteld. Waarom is zo kort daarop een vernieuwde agenda nodig?

"Als je zeilt, kies je koers maar de elementen hebben invloed. Voortdurend moet je je afvragen: lig ik nog op koers? Moet ik de zeilen bijzetten of de koers veranderen? Stuurmanskunst is een vereiste. En wij, 21 gemeenten samen, moeten eenzelfde scherpte hebben. In 2019 hadden we geen flauw benul nog van corona of een Russische inval in Oekraïne. En ook de noodzaak van een energietransitie was minder dominant dan die nu is. Het is dus heel goed dat we ons opnieuw afvragen: doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?

We hebben de opgaven waar we voor staan opnieuw gedefinieerd en er zes opdrachten aan verbonden. We zetten extra in op metro, tram, bus, lopen en fiets. Dat zorgt voor een duurzame en betere verbinding tussen dorpen en steden. Ook maakt het de bouw van 266.000 goed bereikbare woningen mogelijk. Dat is nodig want het aantal inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag neemt tot 2040 met 400.000 mensen toe.

De samenleving verandert snel. Oude technieken maken plaats voor nieuwe technologieën. Er is volop werkgelegenheid en toch blijven vacatures onvervuld. Dat moet anders.

Jaarlijks biedt de MRDH daarom 1000 studenten en 250 bedrijven de kans om deel te nemen aan onder andere opleidingen en innovatieopdrachten bij veertien mbo- en hbo-campussen. Ook kunnen 1300 werkenden en zij-instromers een omscholings- of bijscholingstraject volgen in sectoren die dringend op zoek zijn naar meer en goed opgeleid personeel. En ja, laten we het groen in de regio koesteren en tegelijkertijd bereikbaar maken voor onze inwoners. Ook daar gaan we mee aan de slag."

De strategische agenda loopt tot 2026. Een moment om te kijken wat de regionale samenwerking tot stand bracht. Waar zult u dan speciaal op letten?

"Aan het eind van de rit is toch altijd de vraag: hebben we het verschil kunnen maken voor de mensen in onze steden en dorpen. Zijn zij er beter van geworden? Dat lukt alleen als gemeenten samenwerken. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Dat is mijn vaste overtuiging. Ik ga dan ook met plezier en gemotiveerd aan de slag met de collega-bestuurders van onze prachtige metropoolregio."

Met elkaar, Voor elkaar

1.000 studenten, 1.300 werkenden en 250 bedrijven die jaarlijks deelnemen aan mbo- en hbo-campusprogramma’s en 100 kilometer vernieuwde metropolitane fietspaden. Dat zijn over vier jaar belangrijke opbrengsten van de samenwerking van 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Verder wordt gestart met een investering van 700 miljoen euro in het OV om de regio bij een toenemende bevolking bereikbaar te houden. Dat levert een extra oeververbinding in Rotterdam op, de metro en RandstadRail gaan vaker en sneller rijden en er komt een betere OV-verbinding door de Binckhorst in Den Haag. Deze en andere inzet is vastgelegd in een strategische agenda die bijdraagt aan brede welvaart voor de huidige inwoners en de bijna drie miljoen mensen die in 2040 in de metropoolregio wonen. Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) stelde deze gezamenlijke regionale aanpak op 26 mei 2023 vast.

Met elkaar, Voor elkaar is het motto. Hier leest u de strategische agenda 2023-2026.