Extra ondersteuning om de doelen uit de Strategische Agenda 2023-2026 te behalen.

Rijswijk als eerste van start met MRDH Support.

MRDH Support

Rijswijk als eerste van start met MRDH Support om doelen Strategische Agenda te behalen

Sinds kort is er MRDH Support. Hiermee biedt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) de 21 aangesloten gemeenten extra ondersteuning om de doelen uit de Strategische Agenda 2023-2026 te behalen. De gemeente Rijswijk maakt als eerste gebruik van het aanbod. Hoe ziet de support eruit, wat maakt de ondersteuning mogelijk en wat is de meerwaarde op gemeentelijk en regionaal niveau? We vroegen het Armand van de Laar, wethouder van onder andere Stadsontwikkeling & Mobiliteit bij de gemeente Rijswijk, Jos Wassens, manager Strategie & Bestuur bij MRDH en Martine Bakker, manager gebiedsontwikkeling Stadsas bij de gemeente Rijswijk.

‘De Strategische Agenda is resultaat- en uitvoeringsgericht’, vertelt Jos. ‘We willen concrete stappen zetten om de bereikbaarheid van onze gemeenten te verbeteren en de regionale economie te vernieuwen. De gemeenten zetten zich daar graag voor in – we hebben de agenda met elkaar gemaakt – maar kampen met personeelstekorten. Projecten blijven daardoor liggen of duren langer dan gepland.’ De ondersteuning van MRDH Support bestaat uit de inzet van een programmamanager, een projectleider en twee subsidie-experts, ieder met veel kennis van de regio. Twee dagen per week versterkt MRDH Support het gebiedsontwikkelingsteam op het gemeentekantoor in Rijswijk door het leveren van een subsidie-expert. ‘Op die manier vergroten we met elkaar de uitvoeringskracht.’

Herstructurering van de stad

De gemeente zet de support in voor de herontwikkeling van de Stadsas, het gebied van Bogaard Stadscentrum tot het Havenkwartier. ‘Het centrum is enorm verstedelijkt en er gebeurt veel in de maatschappij dat ook ons raakt’, licht Armand toe. ‘De woningnood, klimaatverandering, toegenomen mobiliteit en moderne retail vragen om een herstructurering van de stad. Veel naoorlogse woningen en jaren 70-wijken zijn verouderd, en het inwonersaantal groeit de komende jaren van 60.000 naar 75.000. Tegelijkertijd staan winkelcentra en industrieterreinen grotendeels leeg. We focussen daarom op de vraag: wat heeft Rijswijk nodig? Met het projectteam onder leiding van Martine proberen we die vraag voor de Stadsas te beantwoorden.’

“Alle gemeenten in de regio kampen met groeipijn.”

Groeipijn bij gemeenten

‘De krapte op de arbeidsmarkt is een barrière in het realiseren van onze plannen’, deelt Martine. ‘We hebben veel mensen nodig: projectleiders, planeconomen, juristen, adviseurs – het liefst met kennis van de omgeving. Maar die zijn er amper. Vacatures blijven lang openstaan.’ Dit speelt niet alleen in Rijswijk. ‘Alle gemeenten in de regio kampen met groeipijn’, merkt Jos. ‘Door de snelle bevolkingsgroei en de vele maatschappelijke veranderingen zijn er op gemeentekantoren steeds meer mensen met specifieke kennis nodig. Omdat die moeilijk te vinden zijn, zetten gemeenten vaak adviesbureaus in. Maar consultants hebben niet altijd de juiste kennis, kunde en ervaring. Met MRDH Support gaan we gemeenten hierin ondersteunen. Wat mij betreft is daar geen drempel.’

Ontwikkeling Oude Lijn

Met de gebiedsontwikkeling speelt de gemeente Rijswijk in op beide doelen van de Strategische Agenda: een betere bereikbaarheid en economische vernieuwing. ‘In de Stadsas komen woon- en werkplekken en openbaar vervoer samen’, zegt Armand. ‘De ontwikkeling van de Oude Lijn speelt hier ook: de oudste spoorlijn van Nederland, tussen Leiden en Dordrecht. Tot 2030 komen hierlangs 54.000 nieuwbouwwoningen en 80.000 nieuwe werkplekken.’ Om extra drukte op de wegen te voorkomen, de regio aantrekkelijk te houden en te verduurzamen, wordt het openbaar vervoer verbeterd. ‘De Oude Lijn verbindt drie grote universiteiten, belangrijke industrieën en organisaties met elkaar. Het is fantastisch dat Rijswijk daarin een knooppunt is, maar dat betekent ook veel extra werk.’

“De inzichten die we opdoen zijn ook waardevol voor andere projecten en afdelingen binnen de gemeente.”

Inzicht in complexe projecten

Deze maand, oktober 2023, is MRDH Support in Rijswijk gestart. ‘De nieuwe MRDH collega gaat alle relevante subsidies en budgetten voor ons in kaart brengen’, vertelt Martine. ‘Vervolgens stellen we vast waar we naartoe werken, zodat we het geld goed uitgeven. Uiteindelijk maken we de concrete plannen om de uitvoering in gang te zetten.’ Dat levert nu al veel op. ‘Door alles concreet door te nemen, gaan de plannen meer leven. We doen daarbij veel inzichten op over het aansturen van complexe projecten. Die learnings zijn ook waardevol voor andere projecten en afdelingen binnen de gemeente.’

Assertief zijn en problemen delen

Voor de gemeente Rijswijk is samenwerken met de MRDH niet nieuw. Martine: ‘We kunnen altijd op steun rekenen en hebben veel aan de kennisdeling. Om daarvan te profiteren, moet je als gemeente wel assertief zijn en je problemen durven delen. Dat kan een barrière zijn om hulp in te schakelen. Je bent toch snel geneigd het zelf op te lossen, of te denken: wie krijgen we erbij, en zorgt die bemoeienis van buitenaf niet juist voor extra werk? Ik zou zeggen: ga gewoon eens in gesprek en kijk wat het kan opleveren. Zo is dit project ook tot stand gekomen. Op die manier kan MRDH Support de drempel verlagen om advies te vragen.’

Vliegwiel voor nieuwe projecten

In de nieuwigheid van MRDH Support ziet Jos een uitdaging. ‘Veel gemeenten werken al jaren samen met hetzelfde adviesbureau. MRDH Support is nog onbekend, terwijl wij misschien sneller kunnen schakelen en inspringen door onze kennis van de omgeving. We zijn daarbij geen concurrent van de consultants, we zien onszelf echt als een aanvulling.’ Hij ziet het project bij de gemeente Rijswijk daarom als vliegwiel voor andere projecten. ‘We willen graag aantonen dat we projecten op gang houden en versnellen.’

“MRDH Support vergroot onze uitvoeringskracht.”

Meer van de grond

Jos is momenteel met verschillende gemeenten in gesprek over potentiële supporttrajecten. ‘Onder meer voor betere infrastructuur, fietsverbindingen en de herontwikkeling van bedrijventerreinen. Die gesprekken en de trajecten zelf leveren ons ook weer veel op: we krijgen een kijkje in de keuken bij gemeenten, waardoor we ze steeds beter kunnen ondersteunen.’ Armand ziet bovendien dat door de samenwerking de kwaliteit van het werk omhooggaat. ‘We houden elkaar scherp. Daardoor komen we sneller tot de uitvoeringsfase en krijgen we meer van de grond. MRDH Support vergroot onze uitvoeringskracht voor de vele verbeteringen die nodig zijn voor Rijswijk – en specifiek voor de Stadsas.’

Benieuwd naar de mogelijkheden van MRDH Support voor uw gemeente? Kijk op de pagina MRDH Support en neem contact op.