Milène Junius, burgemeester van Hellevoetsluis en voorzitter van de AB-commissie Regionale Projecten en Initiatieven:

We zijn er voor elkaar en roepen gemeenten op om zich te presenteren

AB-commissie Regionale Projecten en Initiatieven

De nieuwe AB-commissie Regionale Projecten en Initiatieven zorgt voor een verdiepingsslag

Burgemeester Milène Junius van Hellevoetsluis is voorzitter van de AB-commissie Regionale Projecten en Initiatieven. Een nieuwe commissie waarin de burgemeesters van Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar en Westland, lokale projecten met regionale impact bespreken. Projecten die nog niet op de agenda staan bij de officiële gremia van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), kunnen daar aan de orde komen. Een commissie met een informele status maar daarom niet minder zinvol. Milène Junius is een paar maanden geleden met grote inzet samen met haar collega’s aan de slag gegaan.

“Voordat ik naar Hellevoetsluis kwam, was ik van 2010 tot 2014 wethouder in Delft . Ik heb de metropoolregio dus zowel vanuit het centrum als vanuit de periferie meegemaakt. Londen ken ik vrij goed. Net zoals onze metropoolregio kent Londen onderscheidende delen, maar ze vormen wel één daily urban system. Die eenheid is de moeite waard om ook hier na te streven. De OESO houdt ons dat ook voor: verbind je met elkaar, benut elkaars kracht. Dan pak je gezamenlijk de winst. Dat betekent op de eerste plaats, aandacht geven aan elkaar. De metro stopt bij Nissewaard en ik merkte dat het lastig was om dan Voorne-Putten nog op de kaart te krijgen. Dat speelde ook bij andere gemeenten zoals Krimpen aan den IJssel en Wassenaar. Het kreeg een andere wending toen we in het algemeen bestuur van de MRDH het gesprek over het Nationaal Groeifonds begonnen. Als we aanspraak kunnen maken op die rijksmiddelen voor bijvoorbeeld de lijn Leiden-Dordrecht, dan zouden we geld vrij kunnen spelen voor andere projecten in de metropoolregio. Dat zette ons op scherp.”

U heeft jaarlijks een aantal vergaderingen van het algemeen bestuur van de MRDH. Waarom is er dan toch een aparte commissie van burgemeesters nodig?

“In het algemeen bestuur zijn er presentaties van prachtige plannen vanuit de bestuurscommissies. Plannen voor het vernieuwen van de economie of het verbeteren van de bereikbaarheid, waar we dan een financieel besluit over moeten nemen. Dat is heel relevant, tegelijkertijd kwam het integrale verhaal te weinig op tafel. Het gaat om meer dan de vraag: is er voldoende geld en gaan we dat voteren? Je moet een slag dieper gaan. Waarom is het nog niet gelukt om dat project te realiseren? In welke fase zit je? Wat heb je nodig? Is dat lobby, netwerk of uiteindelijk toch financiering? En aangezien het algemeen bestuur maar vier keer per jaar samenkomt, moet er veel gebeuren. Als je dan met een te lokaal gericht plan komt en doelstellingen onvoldoende uitgewerkt zijn, is het lastig om door te komen. Dat bracht onzekerheid met zich mee. Vooral bij middelgrote en kleinere gemeenten. Als je elkaar, zoals nu, in kleiner comité beter leert kennen en je met elkaar afwegingen kunt maken, dan voel je je meer met elkaar verbonden. Dat helpt ook bij het realiseren van één metropoolregio. We zijn er voor elkaar en roepen ook gemeenten op zich te presenteren, die niet in de AB-commissie zitten.”

Ziet u al resultaat?

“Zeker. Het eerste project dat op tafel kwam was van Wassenaar. De leefbaarheid van die gemeente hangt af van de N44 die dwars door de gemeente loopt. Wassenaar is bezig met plannen voor afschaling van die weg en het versterken en verbinden van de groengebieden er omheen. Het was de moeite van een verdiepingsslag waard. We adviseerden: ga eerst na hoe staan bijvoorbeeld ondernemers erin, hoe denken je buurgemeenten erover? Ze hebben die slag gemaakt en zochten vervolgens ambtelijke ondersteuning voor verdere uitwerking van het plan. Die kennis en expertise gaat de MRDH nu leveren. We hadden ook een heel mooi project van Rijswijk en Delft op tafel voor een brede ontwikkeling van een campus met onder andere Geothermie in de Plaspoelpolder. Maar daarvan hebben we gezegd: een heel goed initiatief, maar campusontwikkeling staat al op de agenda van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat. Er zijn heel veel mogelijkheden om het daar te bespreken. Doe dat en mis je de integrale blik, kom dan bij ons terug.”

De AB-commissie krijgt dus al een eigen gezicht?

“Zo voelt het inderdaad ja. Ik ben aangenaam verrast over de toonzetting en hoe eerlijk het gesprek verloopt. Dat heb je nodig. In het algemeen bestuur zitten projecten in een laatste fase en dat maakt het lastig om niet in te stemmen. Of als grote gemeenten als Den Haag of Rotterdam miljoenen vragen omdat er effecten zijn voor heel veel mensen. Dan wordt het lastig voor andere gemeenten om nee te zeggen. Stel dat we met elkaar investeren in een tunnel in Rotterdam; wat voor een effect heeft dat dan op de rest van de metropoolregio? Gaat er dan minder verkeer over de Brienenoordbrug? Dat soort gesprekken hebben we echt nodig en die zijn er nog te weinig in het algemeen bestuur. Deze AB-commissie is een plus op bestaande gremia en vervangt ze dus niet. We hengelen niet naar projectgelden, maar vragen erkenning voor gemeenschappelijke opgaven die nu nog onderbelicht zijn.”

Samenwerken in de metropoolregio is een kwestie van halen en brengen. Herkent u dat vanuit uw positie als burgemeester van Hellevoetsluis?

“Het mooie in de ontwikkeling van de metropoolregio van de laatste jaren is de aandacht voor landschap en recreatie. Er is een Bestuurlijke tafel Groenblauwe Leefomgeving gestart. We onderstrepen zo dat voor de leefbaarheid in onze regio wonen, werken én recreëren van belang zijn. Zeker in coronatijd denk je: wat ben ik blij dat ik hier kan wandelen en fietsen. Dat gun je iedereen in de hele metropoolregio. Het gevoel dat je het landschap samen deelt, wil ik graag meegeven vanuit Hellevoetsluis. Maar ik ken bijvoorbeeld ook de kwaliteiten van Delft en Midden-Delfland goed. De wisselwerking heb je nodig in een gebied. Waarom is Londen een fijne plek om te wonen? Dat is ook omdat ze het Hyde Park hebben. Er zit ruimte in die stad om te ademen. Mijn belang bij de samenwerking in de metropoolregio is de erkenning van dat aspect. Landschap als vestigingsvoorwaarde. Ik probeerde het van meet af aan op de kaart te zetten. Soms lukte dat wel, soms lukte dat niet. Naast de Bestuurlijke tafel Groenblauwe Leefomgeving is er nu ook aandacht voor recreatie oftewel de vrijetijdseconomie. Leefbaarheid staat op de kaart. Zo zie je; de samenwerking in de metropoolregio Rotterdam Den Haag is zinvol en helpt ons echt vooruit.”