Ontwikkelingen versnellen en vestigingsklimaat verbeteren

Het is echt geweldig om te zien wat er gebeurt bij die campussen.

Campus onwikkeling in de regio

Meer ‘future technicians’ en IT-talenten dankzij regionale campussen

De tien campussen in de metropoolregio verbinden het onderwijs met bedrijven én de werkende bevolking. Zo zorgde IT Campus Rotterdam ervoor dat Erasmus MC hulp kreeg van studenten bij het organiseren van digitale patiëntgesprekken. En het Digital Operations Centre in Delft organiseert voor het bedrijfsleven cursussen over het BIM-model voor de bouw. 

Voorjaar 2020. De coronacrisis breekt uit en de druk op de zorg is groot. Zelfs zo groot dat ziekenhuizen de reguliere zorg moeten afschalen. Zo ook Erasmus MC in Rotterdam. Bezoek aan het ziekenhuis wordt tot een minimum beperkt, en de gesprekken met patiënten gebeuren voornamelijk digitaal. Het ziekenhuis heeft daarom met grote spoed ‘handjes’ nodig voor het regelen van de videoverbindingen en het assisteren van zorgpersoneel én patiënten.

Een mooie taak voor mbo-stagiaires, vertelt Louis Uijlings, Informatiemanager bij Erasmus MC. “Maar veel opleidingen waren gesloten. We konden dus de studenten niet bereiken. En die studenten op hun beurt konden geen stageplaats vinden.” IT Campus Rotterdam weet razendsnel het ziekenhuis in contact te brengen met vijf stagiaires. Uijlings: “Die snelheid is echt de succesformule van IT Campus Rotterdam.”

Bijdragen aan het vestigingsklimaat in de regio

In essentie is dat wat campussen doen: relevante kennis brengen op de plek waar die nodig is. Vaak bij bedrijven of particuliere instellingen, zoals in het voorbeeld van Erasmus MC. En minstens zo vaak door inwoners kennis bij te brengen, zodat ze bijvoorbeeld een betere kans op de arbeidsmarkt hebben. Daardoor dragen de campussen bij aan het vestigingsklimaat in de regio.

Naast IT Campus Rotterdam telt de regio nog negen campussen die bijdragen ontvangen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zoals het Digital Operations Centre (DOC) in Delft, dat actief is op het gebied van digitalisering in de maakindustrie. Nico Persoon,  'verbinder' van het DOC: “Ik word wekelijks gebeld door bedrijven: of we nog studenten hebben.” Marijn Roelof, directeur van IT Campus Rotterdam: “Door de crisis werkt iedereen thuis en verandert de aard van veel beroepen. Daardoor zijn digitale vaardigheden nog belangrijker geworden.”

Samen met de buurman

Wie aan Delft denkt, denkt aan de Technische Universiteit. Maar Delft telt tevens een groot aantal mbo- en hbo-opleidingen. “En voor het merendeel van de banen in de regio zijn mensen met een beroepsopleidingen nodig”, vertelt Jacqueline Nees, beleidsadviseur bij de gemeente Delft. “Daarom ondersteunen we de vorming van campussen: die zorgen voor een duurzame verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven, en dragen zo bij aan innovatie.”

Eén van de campussen in Delft is het Digital Operations Centre (DOC). Deze campus (een initiatief van ROC Mondriaan) richt zich op het snijvlak van Smart Industry, digitalisering en ICT en telt inmiddels enkele tientallen partners. Doel van het DOC is studenten en werknemers in de high tech- en IT-sector op te leiden tot ‘the future technician’.

Het Digital Operations Centre is sinds begin 2020 gevestigd in de Betafactory 2.0 in Delft. Inderdaad, kort voor de coronacrisis. Daarom moest het DOC als eerste op zoek naar een geschikt digitaal platform voor opslag en uitwisseling van documenten, vertelt Nico Persoon. “We hebben ons toen afgevraagd: wie is de beste in de wereld op het gebied van digitaal onderwijs? Het antwoord: TU Delft. De buurman dus.”

Cursussen en verbinden

Via het platform biedt het Digital Operations Centre momenteel twee cursussen aan. De eerste gaat over Bouw Informatie Management (BIM), een model binnen de bouwsector voor het digitaal samenwerken en is bestemd voor het bedrijfsleven. Persoon: “BIM is de norm binnen de bouw, maar nog niet iedereen in de praktijk is ermee bekend.” De andere cursus gaat over robotica en is voor Delftse studenten. ”Je leert dan onder meer zelf een robot programmeren.”

Daarnaast is het Digital Operations Centre zich bezig met het verbinden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Persoon: “We werken samen met een groot aantal bedrijven in Delft en omgeving. Zo is het Ingenieursbureau van Den Haag geïnteresseerd in onze cursus BIM, en willen veel maakbedrijven meer weten over onze cursus Robotica.”

Beleidsadviseur Nees van de gemeente Delft: “De coronacrisis dreigde roet in het eten te gooien voor het DOC. Maar het is echt geweldig om te zien wat er gebeurt bij die campus. Studenten werken aan mooie oplossingen voor bedrijven. Zo was ik pas in de Betafactory 2.0. Daar zag ik een studenten werken aan een zelfvoorzienende foodtruck: het elektrisch gasfornuis is aangesloten op een accu en zonnepanelen. En er waren studenten die werken aan grijpers waarmee in de tuinbouw lelijke bladeren uit het gewas gehaald kunnen worden. Fantastisch toch?". 

De juiste link

Een van de bedrijven waarvoor de Delftse studenten via DOC actief zijn, is ID-Tec in Poeldijk. Dit bedrijf is gespecialiseerd in machines voor het inspecteren, reinigen en onderhouden van ruimten die voor mensen moeilijk bereikbaar zijn, zoals tanks en buizen. Daarvoor levert en ontwikkelt ID-Tec gespecialiseerde apparatuur. En daarvoor zijn dus ook gespecialiseerde medewerkers nodig, vertelt directeur Ferry van der Valk.

“Een groot deel van onze medewerkers heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd in Delft. Ikzelf ook. Als we stagiaires, een projectgroep of afstudeerders zoeken, kunnen we dus ons netwerk gebruiken, maar we zoeken steeds vaker mensen op het gebied van elektra, mechatronica en IT. Dan is het moeilijker de juiste mensen te vinden, of het nu gaat om mbo, hbo of universiteit.”

Dat lukt wél door de contacten met Nico Persoon van het Digital Operations Centre, vertelt Van der Valk. “Zo werken we aan een freesrobot voor rioleringen. Daarvoor hadden we een compacte, robuuste én kleine motorregeling nodig, maar daar kwamen we zelf niet aan toe. Dat is nu opgepakt door werkgroep met studenten. En door het bieden van stageplaatsen en afstudeerplekken kunnen we zien of iemand geschikt zou zijn om voor ons bedrijf te werken. Zo werken inmiddels meer voormalig stagiaires bij ID-Tec.”

studenten achter laptops aan het werk

IT studenten aan het werk tijdens een hackevent (foto: IT Campus Rotterdam)

Vruchtbare grond

IT Campus Rotterdam bestaat net iets langer dan het DOC, namelijk sinds eind 2018. Deze campus is een initiatief van onderwijsinstellingen (Albeda, Zadkine, Techniek College Rotterdam en Hogeschool Rotterdam) en het bedrijfsleven (VNO-NCW, Rotterdam Partners, verschillende IT-bedrijven en grote Rotterdamse instellingen zoals Havenbedrijf Rotterdam). Doel van IT Campus Rotterdam is het versnellen van het opleiden van meer IT-talenten én het verbeteren van de digitale vaardigheden van Rotterdammers.

Directeur Marijn Roelof: “Zeker door de coronacrisis voelt iedereen de noodzaak te digitaliseren. De vraag naar IT’ers is enorm toegenomen en blijft maar stijgen. Er is echt sprake van krapte op de arbeidsmarkt. En doordat nu veel mensen in andere banen en beroepsrollen thuiswerken vanachter de computer, is de behoefte aan goede digitale vaardigheden ook enorm gegroeid.”

Zo werkt IT Campus Rotterdam nauw samen met verschillende opleiders, zoals The Young Digitals (een sociale onderneming waar jongeren een gratis opleiding tot digital marketeer en werkervaring krijgen), Codam (een gratis programmeeropleiding), Bit Academy (een mbo-opleiding voor bijvoorbeeld game developer of software developer), Tekkie Worden (omscholingscursussen tot bijvoorbeeld data-analist of growth hacker), TechGrounds (IT-opleidingen) en Make IT Work (omscholingstrajecten). Roelof: “We willen ervoor zorgen dat de regio ook een vruchtbare grond is voor andersoortige, niet-reguliere opleidingen, en dus voor andere doelgroepen. Daarnaast ondersteunen we het reguliere beroepsonderwijs om het aanbod van IT-opleidingen zo vers en divers mogelijk te maken en te houden.”

Veranderingstraject

Meer IT-talenten opleiden is de ene doelstelling van IT Campus Rotterdam, de andere is dus het digitaal vaardig maken van Rotterdammers. Bijvoorbeeld mensen die werken in de haven. De campus startte het project Next Maritime Professional, dat ook steun kreeg van MRDH. Roelof: “Ook havenmedewerkers moeten digitaal vaardig zijn. Er is een enorm aanbod aan opleidingen, maar dat aanbod is versnipperd en moeilijk vindbaar. Wij inventariseren daarom aanbieders - zowel commercieel als beroepsopleiders - die interessant zijn voor maritieme bedrijven.”

Ook medewerkers in de zorg helpt IT Campus met het digitaal vaardig worden, zoals gebeurde tijdens de coronacrisis met zorgpersoneel van Erasmus MC. Uijlings van Erasmus MC: “IT Campus Rotterdam helpt ons niet alleen met stagiaires, maar denkt ook mee in hoe we digitalisering kunnen vormgeven richting onze medewerkers. Dat is echt een groot veranderingstraject.”

Wie digitaal vaardig wil worden, moet wel de toegang hebben tot een computer. Dat bleek bij het begin van de coronacrisis een probleem voor veel Rotterdamse scholieren. De gemeente Rotterdam deed daarom een oproep om nieuwe of goed werkend materiaal beschikbaar te stellen aan deze groep leerlingen. Onder meer Coolblue 3000 doneerde nieuwe Chromebooks. Roelof: “Wij hebben, samen met KPN, vervolgens de telefonische helpdesk bemand met meer dan vijftig Rotterdamse studenten.

Ontwikkelingen versnellen

De volgende stap voor de campussen? Hun netwerk uitbreiden. Niet alleen richting opleiders en bedrijfsleven, maar ook richting elkaar. Nees van de gemeente Delft: “De eerste stap voor een geslaagde campus is: een goed netwerk opbouwen. Daarna kun je werken aan samenhang met andere campussen.”

Zo werkt IT Campus Rotterdam nauw samen met The Hague Security Delta en de Dutch Tech Campus in Zoetermeer. In Den Haag werkt IT Campus Rotterdam onder meer mee aan de MKB Digicafés, waar ondernemers geholpen worden met digitalisering van hun bedrijf. Roelof: “Alle campussen hebben allemaal een andere insteek, maar we hebben wel hetzelfde doel: ontwikkelingen versnellen en daarmee een beter vestigingsklimaat creëren.”