Anthon Timm, wethouder maritieme maakindustrie bij gemeente Krimpen aan den IJssel:

Smart Shipping levert voordelen op voor de hele regio

Smart Shipping

Krimpen aan den IJssel zet in op ontwikkeling van Smart Shipping

In de zomer van 2020 is in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een inventarisatie gedaan naar Smart Shipping. 15 van de 23 gemeenten die tot deze regio behoren, zijn meegenomen in dit onderzoek. Ook Krimpen aan den IJssel. Uit het onderzoek blijkt dat de Stormpolder in Krimpen aan den IJssel een geschikte locatie kan zijn voor Smart Shipping. Wat is Smart Shipping en waarom is het belangrijk voor Krimpen en de regio? Anthon Timm, wethouder maritieme maakindustrie, legt het uit.

Efficiënter, veiliger en duurzamer varen door Smart Shipping

Anthon Timm: “Met Smart Shipping bedoelen we alles wat te maken heeft met slimme, hoog technologische en innovatieve ontwikkelingen binnen de maritieme industrie. Bijvoorbeeld autonoom varen, sensoren aan boord van een schip, sensoren langs vaarwegen, zelfvarende veerponten en automatisering van logistieke maritieme processen.

Smart Shipping zorgt ervoor dat schepen efficiënter kunnen varen. Bijvoorbeeld door de bemanning zo goed mogelijk en op de juiste plekken in te zetten. Of door processen (deels) te automatiseren, zodat de bemanning andere klussen kan oppakken. Door Smart Shipping kunnen schepen ook beter gebruikmaken van de beschikbare vaarwegcapaciteit, omdat er betere reisinformatie beschikbaar is. Zo kan de binnenvaart beter concurreren met transporteurs op de weg en het spoor.

Slimme waarschuwings- en navigatiesystemen helpen een schipper om veiliger te varen. Ook kunnen systemen taken gedeeltelijk overnemen. Smart Shipping verkleint de kans op ongelukken door een menselijke fout.

Het biedt nieuwe mogelijkheden voor schepen om brandstof en geld te besparen. Bijvoorbeeld door vaarplannen beter af te stemmen op openingstijden van sluizen en bruggen. Ook kan het aangeven of er ruimte is in havens en terminals. En door de techniek kan een schip de vaarsnelheid aanpassen. Dit maakt het varen duurzamer.”

De Stormpolder is aangewezen als testlocatie

Smart Shipping is al enige tijd in ontwikkeling, maar er zijn locaties nodig om de techniek te testen. “We zitten nu in de testfase. De MRDH ziet kansen voor de Stormpolder inclusief de Stormpolderdijk als testlocatie. Het is een goede testlocatie door de verschillende soorten water rondom het gebied. Denk aan de Sliksloot met rustig water en de grotere rivieren Lek en Hollandsche IJssel. En er varen veel verschillende soorten en maten schepen langs de Stormpolder.” Volgens de wethouder is de nabijheid van de Algerabrug ook gunstig voor de Stormpolder als testlocatie. “We kunnen testen hoe de technologie reageert op de brug, de sluis en de golven van het water bij de Algerabrug.”

Smart Shipping levert voordelen op voor de hele regio

De Stormpolder is het centrum van de maritieme maakindustrie in Krimpen. “Grote bedrijven zoals IHC en Zwijnenburg en kleinere toeleveranciers zijn hier gevestigd. En als de Stormpolderdijk straks geschikt is gemaakt als bedrijventerrein, dan is er nog meer plek voor bedrijven in deze industrie. We zijn ook een innovatieve regio. We hebben kennis van nieuwe technologieën. Dus laten we Smart Shipping dan ook hier verder ontwikkelen. Het levert werkgelegenheid op en onze bedrijven kunnen de kennis over Smart Shipping delen over de hele wereld.”

Wethouder Anthon Timm wil de boot niet missen. Maar Krimpen kan dit niet alleen. “We staan aan de vooravond van een nieuwe ontwikkeling. En we hopen dat de andere gemeenten in de metropoolregio ook enthousiast zijn over het ontwikkelen van Smart Shipping. We hebben hun steun nodig om dit samen met de MRDH -en mogelijk ook andere gemeenten- verder uit te werken. Dit is goed voor ons als metropoolregio. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen kunnen hier hun voordeel mee doen.”