Renée Rotmans, Havenbedrijf Rotterdam:

Voor de haven zijn gouden handjes én knappe koppen essentieel

Campus- ontwikkeling

‘Havenbedrijven zoeken digi boys en digi girls’

De Rotterdamse havenbedrijven zijn de grootste werkgever van de regio, met zo’n 400.000 werknemers. Die werknemers krijgen steeds meer te maken met digitale technieken, bijvoorbeeld voor het bedienen van een havenkraan. Bovendien zijn de havenbedrijven naarstig op zoek naar jonge IT-talenten, zoals data-analisten. Daarom startte IT Campus Rotterdam – met steun van onder meer de MRDH – een arbeidsmarktcampagne en helpt het bedrijven met het scholen van hun personeel. Zo werken de campus en haar partners samen aan een beter vestigingsklimaat. “Voor de haven zijn gouden handjes én knappe koppen essentieel.”

Bij een kraanmachinist denk je aan iemand die in een klein hokje op tientallen meters hoogte met grote hendels een kraan bedient. Maar op de Maasvlakte 2 blijven veel kraanmachinisten gewoon op de begane grond, vertelt Renée Rotmans, bij Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor sociale innovatie. “De kranen bedienen ze met een joystick en ze zitten voor enorme beeldschermen. Het lijkt er misschien op dat de machinisten een game spelen. Maar het is harstikke echt. En het is knap hoe bestaande medewerkers zich aanpassen aan het digitale werk.”

Het beroep van kraanmachinist vraagt dus om digitale skills van de werknemer. Er zijn meer banen in en rond de haven waar IT belangrijker wordt, of die louter draaien om nieuwe technieken. Zo werken er steeds meer data-analisten in warehouses en was er onlangs een vacature in de haven voor een drone-piloot (voor het inspecteren van onder meer diverse haventerreinen en schepen).

Bestaand personeel zou dus deels bijgeschoold moeten worden. Daarnaast zijn havenbedrijven naarstig op zoek naar IT-talent. En dat is precies wat IT Campus Rotterdam doet. Directeur Marijn Roelof: “Onze agenda is: hoe creëren we met onze partners meer IT-talent voor Rotterdam en omgeving, en hoe stimuleren we de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij de jeugd, bij werkenden en bij werkzoekenden?”

Meer IT-talent en digitale skills

IT Campus Rotterdam bestaat sinds 2018 en is een initiatief van onderwijsinstellingen (Albeda, Zadkine, Techniek College Rotterdam en Hogeschool Rotterdam) en het bedrijfsleven (VNO-NCW, Rotterdam Partners, verschillende IT-bedrijven en grote Rotterdamse instellingen zoals Havenbedrijf Rotterdam).

De campus richt zich op het vlak van leven lang leren in het kader van digitale vaardigheden, en dan met name op drie sectoren: haven, zorg en onderwijs. Het eerste programma van de campus is gericht op de haven, met de bedoeling dat opgedane kennis kan worden toegepast in de andere sectoren. Roelof: “We hebben een aantal maritieme, logistieke en proces-technische bedrijven – zoals Havenbedrijf Rotterdam en het onderwijs – bijeengeroepen. We hebben samen onderzocht wat het gemeenschappelijk belang en de gedeelde pijn is, en waar voldoende afhankelijkheid zit om samen te werken.”

Dat leidde tot twee sporen: de buitenwereld laten zien wat werken in een digitale haven betekent, én bestaand personeel helpen digitaal vaardig te worden. Die beide sporen komen samen in Next Maritime Professional, een programma van IT Campus Rotterdam, ondersteund door de MRDH, het Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam Deltalinqs, UWV, STC Group, Yacht en CA ICT.

Digi boys en digi girls

Een van de doelen van Next Maritime Professional is dus duidelijk maken wat werken in de haven betekent. En vooral: hoe digitaal het werken in de haven tegenwoordig is. Rotmans (Havenbedrijf Rotterdam): “Het havenindustrieel complex telt zo’n 3.000 bedrijven. Veel van deze bedrijven hebben moeite om nieuw IT-talent te vinden. Dat komt onder meer doordat scholieren en studenten onvoldoende weten over de IT- en technisch-gelieerde beroepen in de haven. Ze vinden de haven ‘old school’ en denken dat er vooral gouden handjes nodig zijn, maar we hebben ook de knappe koppen nodig. Beide zijn essentieel voor de haven.”

Roelof (IT Campus Rotterdam): “Werken in de haven is superleuk, belangrijk en digitaal. Dat willen we laten zien in de campagne, waarin onder meer aandacht is voor toekomstige beroepen in de haven.” Daarvoor liet IT Campus Rotterdam een serie video’s maken waarbij vijf havenbedrijven vertellen over hun werk: Broekman Logistics, NPRC, RHH, UMSG en Facta.De videoportretten gaan najaar 2022 live en worden onder meer gedeeld via social media.

"Werken in de haven is superleuk, belangrijk en digitaal."

Presentatrice van de video’s is Margriet Geluk, Supply Chain Engineer bij havenbedrijf NPRC (Nederlandse Particuliere Rijnvaart-Centrale Coöperatie) en student Business Project Management & IT. In 2022 werd Geluk verkozen tot Jong Haventalent 2022: daarmee is ze ambassadeur van de Jong Havenvereniging. Geluk: “Ik werk in de binnenvaart: NPRC vervoert droge bulk door het noorden van West-Europa. Met enige regelmaat zit ik met grote bedrijven om tafel. Bij dat soort overleggen mis ik vaak jonge sparringpartners die ‘out of the box’ kunnen denken. Daarom is het mijn missie om meer jongeren te enthousiasmeren om in de haven te werken op het vlak van logistiek en IT. We moeten meer ‘digi boys’ en ‘digi girls’ in de haven zien te krijgen.” 

500 deelnemers TekkieWordenWeek

Imago is belangrijk, maar het gaat ook om digitale skills. Daarom besloot IT Campus Rotterdam zich aan te sluiten bij TekkieWorden, een landelijk initiatief dat onder meer de jaarlijkse TekkieWordenWeek organiseert. Tijdens die week presenteren onderwijsinstellingen en bedrijven zich aan studenten, werkenden en werkzoekenden.

De eerste Rotterdamse editie van de TekkieWordenWeek was in 2020. Wegens de coronacrisis was de week volledig digitaal. Desondanks waren er zo’n 500 deelnemende studenten en werkenden, vertelt Roelof. Voorjaar 2022 was de tweede editie, wél live: deze editie was vooral gericht op studenten (vmbo, mbo en hbo) en bestond uit onder meer netwerksessies en workshops.

Verschillende personen in gesprek

IT Campus werkte voor de TekkieWordenWeek samen met Randy Robinson van Stichting Mevrouw Robinson (tevens docente rekenen bij Techniek College Rotterdam, TCR). Voor de TekkieWordenWeek liep een aantal studenten van verschillende opleidingen stage bij Mevrouw Robinson.

"De haven is namelijk voor veel studenten nog té onzichtbaar."

Tijdens de TekkieWordenWeek van 2020 waren er veel contacten tussen studenten TCR Spijkenisse en de circa 30 deelnemende havenbedrijven. Inmiddels lopen de eerste studenten stage. Robinson: “Bij Techniek College Rotterdam IT & Online willen we uiteindelijk alle studenten verplichten deel te nemen aan de TekkieWordenWeek, en we willen het ook beter inbedden in het onderwijsprogramma. De haven is namelijk voor veel studenten nog té onzichtbaar.”

Hart voor de haven

Dat is precies wat ook het Havenbedrijf Rotterdam wil: dat de haven en havenberoepen zichtbaarder zijn in het onderwijs in de regio. Rotmans: “De IT campus is een mooi platform, niet alleen met projecten als TekkieWordenWeek en de video’s, maar ook met inzichtelijk maken waar diverse IT-opleidingen worden aangeboden zodat mensen die potentieel geïnteresseerd zijn in een desbetreffende opleiding, zich daar kunnen melden. En daarnaast dat bedrijven zich bij deze opleidingen kunnen melden om talent aan te trekken en voor om- en bijscholing van hun huidige medewerkers. Elk bedrijf in de haven zou moeten weten dat er een prachtige IT Campus is.” Rotmans vertelt dat het Havenbedrijf Rotterdam blij is met de campus. “We ondersteunen de campus van harte.”

Dat geldt niet alleen voor de haven. Directeur Roelof van IT Campus Rotterdam: “We krijgen steeds meer partners, en groeien als kool. Dat komt vooral door de werkwijze: we betrekken het netwerk actief en nemen vanuit een neutrale positie verantwoordelijkheid voor de aanpak en de kwaliteit van de samenwerkingen. Door Next Maritime Professional zijn we goed voorbereid voor de andere programma’s voor zorg en onderwijs. Want hoewel er veel verschillen zijn per sector, er zijn ook overeenkomsten. Zo werkt het in beide gevallen goed om stakeholders samen te roepen in een zogenoemd Digiboard (een online overlegtool) en een goed gesprek te voeren over de juiste vragen.”

Klik op de link om meer te weten te komen over Next Maritime Professional

Versnelling regionale campussen

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag versnelt de vorming van regionale campussen door cofinanciering en draagt daarmee bij aan een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is er het regionaal campusnetwerk waarin gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en ervaringen delen en samenwerken met het bedrijfsleven. De MRDH investeerde al in 14 mbo- en hbo-campusprojecten. Rotterdam IT campus is er daar één van.