Digital Operations Centre Delft: Studenten en werknemers opleiden tot 'future technician'.

Campus- ontwikkeling

Delftse bedrijven en studenten maken de toekomst sámen

Delft is een kennisstad. Knappe koppen bouwen er vernuftige robots of innovatieve satellieten. Daarnaast is Delft een typische maakstad. Het Digital Operations Centre in Delft verbindt die werelden. De campus zorgt zo voor een betere match tussen onderwijs en arbeidsmarkt. “Het Digital Operations Centre draagt bij aan de stad die we voor 2040 voor ogen hebben: een stad met kansen voor jongeren, met kansen voor leven lang leren én een impuls voor innovaties in de maakindustrie.”

Satellieten hebben niet altijd het formaat van een flinke middenklasser. Sommige hebben het formaat van een schoenendoos. Nano-satellieten heten die. Ze zijn interessant voor bijvoorbeeld defensietaken. Het bedrijf ISISPACE is een van de internationale koplopers in deze technologie. Zo ontwikkelde het de Brik-II, de eerste satelliet voor de Koninklijke Luchtmacht.

Een aansprekend bedrijf dus. Het mooie: ISISPACE is gevestigd in Zuid-Holland, in Delft! Het ontstond in 2006 als een spin-off van een studentenopdracht van de TU Delft. ISISPACE is voortdurend op zoek naar talent, zowel theoretisch als praktisch opgeleid, vertelt projectleider Matias Kidron. Daarom is het een van de partners van Digital Operations Centre in Delft. Kidron: “We onderschrijven het uitgangspunt van het Digital Operations Centre: samenwerken om de match tussen de vraag en aanbod op het gebied van hard- en softskills te verbeteren.”

ISISPACE ontwikkelde de Brik-II, de eerste satelliet voor de Koninklijke Luchtmacht

Zo zoeken studenten van ROC Mondriaan een oplossing om een deel van het testproces te verkorten door middel van automatisering. Na de lancering kan een satelliet immers niet meer gerepareerd worden: het volledig testen van alle componenten is dus essentieel. Een treffend voorbeeld dus van hoe een campus onderwijs en bedrijfsleven met elkaar kan verbinden.

Beleidsmedewerker Jacqueline Nees van de gemeente Delft: “Het Digital Operations Centre versterkt onze doelen: het faciliteren van netwerken tussen onderwijs-bedrijfsleven, het stimuleren van arbeidsmarktvaardigheden bij studenten en werkenden, en het stimuleren van innovatie in het onderwijs en bedrijven.”

Sterk netwerk

Het Digital Operations Centre wil studenten en werknemers opleiden tot ‘future technician’. Het richt zich daarbij op het snijvlak van Smart Industry, Digitalisering en ICT. Het centrum is een publiek-private samenwerking tussen initiatiefnemer ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool, TU Delft, technische bedrijven en de gemeenten Delft, Den Haag en Westland. Een mooi voorbeeld dus van regionale samenwerking, over gemeentegrenzen heen.

Sinds begin 2020 is het Digital Operations Centre gevestigd in de werkplaats Betafactory 2.0, een onderdeel van De Haagse Hogeschool. “Met de fysieke locatie op de TU Delft Campus heeft het Digital Operations Centre een bruisende omgeving met veel talent en geïnteresseerde bedrijven”, concludeerde Erasmus Centre for Entrepreneurship. Dat instituut deed in 2021 in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag onderzoek naar kennisvalorisatie door regionale campussen. “Een belangrijke succesfactor voor kennisvalorisatie op het Digital Operations Centre is het sterke netwerk met 27 bedrijven en brancheorganisaties, drie gemeentes en twee mbo- en hbo-onderwijsinstellingen.”

‘Een bruisende omgeving met veel talent en geïnteresseerde bedrijven’

Projectleider Mariëlle Stolp (ROC Mondriaan) van het Digital Operations Centre: “We willen werken aan duurzame relaties met bedrijven in de regio.” Nico Persoon, namens De Haagse Hogeschool betrokken bij het Digital Operations Centre, is daarbij de bruggenbouwer. Met grote regelmaat bezoekt hij alleen of met Stolp bedrijven in de regio, om mogelijke samenwerking te bespreken. “Kennisvalorisatie is het mooist zichtbaar op plekken waar studenten en bedrijven samenwerken.”

Robots ontwerpen én maken

Zo lopen studenten stage bij de aangesloten bedrijven, en ook bij bijvoorbeeld het DC-Lab van De Haagse Hogeschool. Ze werken dan bijvoorbeeld aan het ombouwen van keukenapparatuur. Persoon: “Momenteel komt er nog wisselstroom uit onze stopcontacten: dat wordt door bijvoorbeeld opladers omgezet naar gelijkstroom. In het kader van de energietransitie is het veel beter helemaal over te schakelen op gelijkstroom. Dat bespaart enorm veel energie: per huishouden kan het tot wel 8% schelen.”

En er wordt samengewerkt tussen studenten van verschillende opleidingen. Zo ontwikkelen TU-studenten in RoboHouse nieuwe robots. Ze richten zich daar in toenemende mate op het veiliger maken van mensenwerk. Een voorbeeld is het reinigen van een ziekenhuisvloer als zojuist een patiënt behandeld is met radioactief materiaal en er daarbij vloeistof is gelekt.

Stolp: “De TU-studenten bedenken en bouwen een prototype. Onze mbo-studenten hebben vanuit hun meer praktische achtergrond een bijdrage geleverd aan het ontwerpen en prototypen van onderdelen daarvan.” De samenwerking was een pilot, die momenteel wordt geëvalueerd. Stolp: “De eerste reacties zijn positief en we hopen dan ook deze samenwerking volgend jaar verder uit te kunnen bouwen.”

Online opleidingen

Doel van het Digital Operations Centre is ook om te komen tot een adaptief curriculum dat in staat is snel mee te bewegen met ontwikkelingen in de markt, en het bieden van (bij)scholing aan studenten én medewerkers. Voor dat laatste wordt op dit moment het edX-platform van TU Delft gebruikt. Via dat online leerplatform worden door de Haagse Hogeschool momenteel twee cursussen aangeboden: een over robotica, en een over het Bouw Informatie Management (BIM), een model binnen de bouwsector voor het digitaal samenwerken. Persoon: “Aan de cursus over robotica deden veel vmbo-docenten mee.” Daarnaast zet het Digital Operations Centre in op een doorlopende leerlijn, om zo doorstroom van het vmbo naar het mbo en van het mbo naar het hbo te bevorderen.

Tijd en capaciteit

Na een hobbelige start wegens corona is het Digital Operations Centre goed op stoom, onder meer tot tevredenheid van de gemeente Delft. Beleidsmedewerker Jacqueline Nees: “Delft als stad groeit, maar het aantal banen groeit niet naar verhouding mee. Onze doelstelling is om 10.000 nieuwe banen te creëren in Delft op alle niveaus tot 2040. De uitdaging is om op alle onderwijsniveaus deze kansen vorm te geven, zodat ook praktisch geschoolden in de toekomst een baan vinden in Delft.”

Daarvoor zijn er in Delft veel kansen, aldus Nees. “Wij doen als gemeente mee aan het Digital Operations Centre om de lokale samenwerking tussen onderwijspartners en de gemeente te versterken op de thema’s sterk beroepsonderwijs, techniek en aansluiting onderwijs arbeidsmarkt. De bijdrageregeling van de MRDH geeft ons de kans om hierin stappen te maken.”

Kleinschalig starten

Hoe goed het ook gaat, volgens Persoon van De Haagse Hogeschool zijn er nog wel aandachtspunten. Het gaat daarbij vooral om de contacten met het bedrijfsleven. Om te beginnen is er nog niet een vaste plek waar onderwijs en bedrijven kunnen samenwerken. “Maar een groter probleem vind ik de hoogconjunctuur bij de bedrijven. Daardoor hebben die bedrijven geen tijd of capaciteit om studenten te begeleiden. Daarom hopen we telkens dat de relatie zo sterk is dat die bedrijven terugkeren.”

‘We hopen dat de relatie zo sterk is dat die bedrijven terugkeren’

Stolp: “Ook daarom is het goed kleinschalig te starten. Uit de pilots bij bijvoorbeeld ISISPACE of RoboHouse halen we veel informatie. En we moeten in de samenwerking met bedrijven ook oog hebben voor regionale verschillen. Rond Naaldwijk zitten veel tuinbouwbedrijven, en rond Delft vooral hightechbedrijven. Voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt moeten we deze regionale verschillen een plek geven in het curriculum.”

Nieuwe werkgelegenheid

ISISPACE is in ieder geval blij met de samenwerking met het Digital Operations Centre. “Door samen te werken kunnen we ons bedrijf al in een vroeg stadium zichtbaar maken bij beroepsopleidingen. Zo vinden we praktisch geschoolde studenten voor stages, en hopelijk gaan ze langere tijd voor ons bedrijf werken. En we kunnen via het Digital Operations Centre studenten laten zien dat ze in de ruimtevaart carrière kunnen maken.”

Nees van de gemeente Delft: “We zijn blij dat bedrijven als ISISPACE in Delft gevestigd zijn. Want zulke bedrijven genereren nieuwe werkgelegenheid. Het Digital Operations Centre is daarbij belangrijk: het helpt bedrijven met het opleiden en vinden van talent. Zo draagt het bij aan de stad die we voor 2040 voor ogen hebben: een stad met kansen voor jongeren, met kansen voor leven lang leren én een impuls voor innovaties in de maakindustrie.”

Versnelling regionale campussen

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag versnelt de vorming van regionale campussen door cofinanciering en draagt daarmee bij aan een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is er het regionaal campusnetwerk waarin gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en ervaringen delen en samenwerken met het bedrijfsleven. De MRDH investeerde al in 14 mbo- en hbo-campusprojecten.