World Horti Center (WHC) is een ‘clubhuis’ voor de internationale glastuinbouw:

We willen waarde creëren voor participanten en bezoekers

Campus- ontwikkeling

Clubhuis WHC speelt centrale rol in ecosysteem tuinbouw

World Horti Center (WHC) is een ‘clubhuis’ voor de internationale glastuinbouw. Techniekbedrijven presenteren daar hun innovaties aan een internationaal publiek, mbo-studenten passen innovaties toe, en in de kassen vindt teeltonderzoek plaats. En vooral: partijen ontmoeten elkaar. De nieuwe themapaviljoens moeten zorgen voor nog meer verbindingen en internationale profilering. “We willen waarde creëren voor participanten en bezoekers.”

Aan het begin van de Veilingroute (N465) in gemeente Westland, recht tegenover sierteeltveiling Royal FloraHolland, ligt sinds enkele jaren een ontmoetingsplek van de glastuinbouw: World Horti Center. Een indrukwekkend gebouw, met groene gevels en statige kassen, een gezellig restaurant, grote trappen waarop groepen studenten huiswerk maken, de permanente beursvloer, vergaderzalen, een grote collegezaal en - bij de entree - een draaiende wereldbol die vertelt dat Koningin Maxima in 2018 World Horti Center (WHC) opende.

Al voor de start werd World Horti Center ‘het clubhuis van de tuinbouw’ genoemd. “Een plek waar je graag naartoe komt voor kennis en netwerken”, vertelt Puck van Holsteijn, sinds september 2021 directeur van WHC, dat een van de drie fysieke locaties van de Greenport Horti Campus is. (Met in Bleiswijk het Horti Science Park en in Barendrecht Dutch Fresh Port). Elske Janssens, programmamanager Campusconcept bij de gemeente Westland: “World Horti Center is een van de eerste business driven campussen.”

Gebouw World Horti Centre

Het World Horti Center. Foto: WHC/Rolf van Koppen.

Onderwijs en internationale rondleidingen

Westland staat internationaal bekend als de plek waar de eerste kassen werden ontwikkeld en waar toonaangevende telers en techniekbedrijven zijn gevestigd. Maar die positie is niet onbetwist. Daarom hadden ondernemers uit de regio de behoefte aan een plek waar ze zich permanent konden presenteren aan klanten uit binnen- en buitenland.

Er speelde meer. De aanwas van talent stokte. Groene opleidingen werden steeds minder populair. Bovendien kon de samenwerking tussen mbo-onderwijs en ondernemingen beter, intensiever. En een combinatie met praktijkgericht onderzoek en kennisuitwisseling zou helemaal ideaal zijn voor de positie van de regionale tuinbouw.

En zo ontstond het idee voor World Horti Center. MBO Westland is er gevestigd: een combinatie van opleidingen van Lentiz, Albeda en ROC Mondriaan. Overigens bieden zij in World Horti Center niet alleen ‘tuinbouwopleidingen‘ aan, zoals Horti Technics & Management of Bloem & Design. Lentiz, Albeda en ROC Mondriaan bieden elk een breed, eigen aanbod regulier onderwijs en leven lang ontwikkelen onder meer op gebied van zorg, dienstverlening en techniek.

Nagenoeg elke dag zijn er events en trainingen voor bijvoorbeeld ondernemers of hun medewerkers en rondleidingen met internationale bezoekers. In de kwekerij wordt onderzoek gedaan naar onder meer energiezuinig telen en gewasbescherming. Op de beursvloer staan tientallen stands van toeleveringsbedrijven. En via verschillende routes zijn ook hbo en wo vertegenwoordigd in het clubhuis van de glastuinbouw.

Themapaviljoens

Artechno Growsystems is een van de bedrijven die participeert in WHC. Directeur Art van Rijn: “World Horti Center is een goede manier om Nederland Tuinbouwland internationaal nog beter op de kaart te zetten. We zijn namelijk vaak nog te bescheiden. Terwijl veel bedrijven in het buitenland ons nodig hebben voor hun business.”

Bedrijven als Artechno Growsystems kunnen zich presenteren op de permanente beursvloer. Het concept daarvan wordt de komende jaren gewijzigd, vertelt Van Holsteijn. De belangrijkste verandering is de komst van themapaviljoens waar bezoekers zien welke oplossingen de Nederlandse tuinbouw heeft voor maatschappelijke uitdagingen. Zo startte onlangs het I-Grow Paviljoen: vijftien bedrijven presenteren hun oplossingen op het gebied van indoor- en greenhouse farming. Zij zien volgens Van Holsteijn het paviljoen als een eerste kennismaking voor bezoekers; voor verdieping nemen ze relaties mee naar bijvoorbeeld hun eigen bedrijf. “Als clubhuis moet je continu ontwikkelen. Belangrijkste daarbij is: waarde creëren voor participanten en bezoekers.”

Medewerker van de toekomst

Deelnemende bedrijven kunnen zich niet alleen aan een internationaal bezoek presenteren, maar ook aan de mbo-studenten van MBO Westland. “Een student leert het meest in een moderne context, en van de meest vooruitstrevende bedrijven”, vertelt directeur Atie de Gier van Lentiz MBO Westland. “We willen de medewerker van de toekomst opleiden op de plek waar het gebeurt én een duidelijke verbinding leggen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven”, aldus de Gier.

En dat werkt, vertelt ze. “Onze studenten doen tijdens de opleiding onderzoek naar innovatieve teeltstrategieën. Daardoor kunnen zij straks als werknemer in de glastuinbouw bijdragen aan innovatief werken. Tegelijkertijd leveren de opbrengsten van de in WHC uitgevoerde onderzoeken de bedrijven, die opdrachtgever zijn, ook weer vernieuwde inzichten op.”

Bedrijven plukken de mbo-studenten daardoor bijna van school. Na hun mbo gaat een deel van studenten aan het werk en in toenemende mate stromen ze ook door naar het hbo. “De doorstroom is verdubbeld. Dat komt doordat ze zien hoe leuk werken in de tuinbouw is.”

Studenten in World Horti Center. Foto: WHC/Rolf van Koppen.

Meer uit het gebied halen

World Horti Center is dus een bruisende plek. Maar de directe omgeving bestaat nog vooral uit braakliggend land. Bovendien zal Royal FloraHolland in de toekomst minder ruimte nodig hebben. Bij elkaar opgeteld gaat het om een gebied van 95 hectare. Gemeente Westland werkt daarom aan een nieuwe toekomst voor het zogenoemde Flora-gebied, vertelt projectleider Remko Sebastiaan van Eldik.

Hij onderzoekt hoe het gebied ingericht kan worden zodat het de Westlandse economie optimaal versterkt. Bijvoorbeeld doordat specifieke techbedrijven uit de regio daar hun product- en systeeminnovaties voor de glastuinbouw komen ontwikkelen en testen in een live setting, of omdat op glastuinbouw gerichte start-ups en scale-ups zich er vestigen. Daarnaast is het gebied een plek waar andere belangrijke maatschappelijke opgaven van de gemeente Westland samenkomen, bijvoorbeeld op het gebied van huisvestiging, energietransitie en bereikbaarheid via hoogwaardig openbaar vervoer.

Van Eldik: ”Wat heb je nodig om een succesvolle campus te realiseren, bijvoorbeeld als het gaat om gebouwen, vestigingsvoorwaarden en ov? Zo is er nu in de directe omgeving van het WHC geen plek voor ‘studentenhuisvesting en short-stay voorzieningen, terwijl dat wel goed zou zijn voor de komst van bijvoorbeeld studenten en kenniswerkers.”

Schilderij inkleuren

Die ontwikkeling draait niet alleen om de inrichting van de 95 hectare, maar ook om inhoudelijke samenwerking met het regionale ecosysteem, vertelt Elske Janssens van gemeente Westland. “Hoe kan de inhoudelijke samenwerking op het gebied van hortitech en hortihealth landen in het gebied? Hoe kunnen partijen complementair zijn aan elkaar, en hoe geef je de profilering van het gebied handen en voeten?”

Zo zijn veel bedrijven in de regio actief op het gebied van robotisering in de glastuinbouw. Een groot deel daarvan werkt mee aan het programma RoboCrops. Janssens: “Robotisering is een belangrijke ontwikkeling in de glastuinbouw. Om zo'n thema uit te werken is regionale samenwerking met diverse partners van groot belang. Binnen RoboCrops gaan techbedrijven en tuinders aan de slag met onderzoeksinstellingen als TNO, TU Delft en Wageningen UR, met onderwijsinstellingen en organisaties als de FME, InnovationQuarter en Greenport West-Holland. De campus speelt hier als ontmoetingsplek en innovatiecentrum een belangrijke rol.”

Van Holsteijn: “Het zou mooi zijn als de campusfunctie in het gebied rondom het WHC verder wordt ontwikkeld, zodat er bijvoorbeeld een landingsplek is voor hbo en wo, dat er ruimte is voor start-ups en dat er verbinding komt met andere sectoren, bijvoorbeeld op gebied van zorg, gezondheid en geluk.”

Van Eldik: “Het mooie is: we beginnen niet met een leeg blad. We hebben al het World Horti Center, Royal FloraHolland, een bestaand ecosysteem en inhoudelijke programma’s. Het canvas bestaat al, nu gaan we de rest van het schilderij inkleuren.”

Activatie en inhoud

“We hebben elkaar nodig”, vertelt Art van Rijn van Artechno Growsystems. “Daarom draag ik World Horti Center een warm hart toe. En daarom vind ik het goed dat gekeken wordt hoe er nóg meer dynamiek uit WHC te halen is.” Elske Janssens: “De omslag is al begonnen door de komst van de paviljoens. Daardoor wordt WHC nog meer een clubhuis en is de koppeling met onderzoek- en onderwijsprogramma’s beter zichtbaar te maken.”

Directeur Van Holsteijn: “Het bouwen van de themapaviljoens is stap 1. Maar het gaat ook om activatie. En daarvoor heb je inhoud nodig. Zo komt de groep bedrijven van het I-Grow Pavillion regelmatig samen om te praten over bijvoorbeeld financiering of marketing. Het gaat dus ook om faciliteren en initiëren. En zo dus waarde toevoegen aan de participanten en aan de gehele tuinbouw.”

Versnelling regionale campussen

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag versnelt de vorming van regionale campussen door cofinanciering en draagt daarmee bij aan een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is er het regionaal campusnetwerk waarin gemeenten en onderwijsinstellingen kennis en ervaringen delen en samenwerken met het bedrijfsleven. De MRDH investeerde al in 14 mbo- en hbo-campusprojecten.