Hypelab: innovatie en digitalisering retailsector

Dit Leven Lang Ontwikkelen- project in gemeente Leidschendam-Voorburg richt zich op innovatie en digitalisering van de retailsector.

Deze sector kreeg in de coronacrisis veel te verduren en dit heeft economische gevolgen voor de regionale stadscentra. De retailer dient online én fysiek herkenbare toegevoegde waarde voor de consument te hebben. Dat vraagt van mkb-ondernemers en hun medewerkers dat zij direct aan de slag gaan met digitale technieken en applicaties.  Het HYPE Lab blijkt daarvoor een succesvol format te zijn. Via HYPE Lab krijgen mkb-ondernemers op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om nieuwe technologie en andere innovaties te testen in hun eigen winkels. Zo kunnen zij ontdekken wat voor hun eigen businessmodel de toegevoegde waarde is van een nieuwe technologie en daarmee innoveren en toekomstbestendiger worden.  Het HYPE Lab vormt zo de aanjager voor innovatie en weet een grote doelgroep binnen het winkelgebied te bereiken. Op die manier versterkt het HYPE Lab ook de samenwerking tussen mkb-ondernemers in het winkelgebied. Het uiteindelijke doel van dit project is de HYPE Lab-formule door te ontwikkelen tot een regionaal (en landelijk) toepasbare tool waarmee innovaties in lokale retailomgevingen in de praktijk worden gebracht. De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van €60.000.

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert in LLO-projecten in verschillende sectoren middels de bijdrageregeling. En draagt zo ook bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA): de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief 'Hype-lab'  met een projectbijdrage van €60.000.