HOV Maastunnel korte termijn

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Rotterdam en de RET werken samen aan een Hoogwaardige OV-verbinding tussen Zuidplein en Rotterdam CS via de Maastunnel. Een snelle busverbinding door de Maastunnel verbetert de bereikbaarheid in Rotterdam. Het draagt bij aan het ontlasten van een aantal drukke punten, zoals de Erasmusbrug en het metronet rondom Beurs. Ook levert het een bijdrage aan de groei in het OV. Want een snelle busverbinding maakt van de Maastunnelcorridor een aantrekkelijk OV-alternatief voor de auto. De reistijd naar bijvoorbeeld werklocaties en onderwijsinstellingen wordt korter.

Een Hoogwaardige OV-verbinding op de langere termijn (2030 en verder) is onderzocht binnen de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam, met als eindbeeld een Bus Rapid Transit verbinding met een frequentie tot 12x per uur. In 2024 doen MRDH, gemeente Rotterdam en de RET de eerste stap naar een hoogwaardige busverbinding met een frequentie van 8x per uur.

Naar realisatie in 2024

Gezamenlijk werken de MRDH, gemeente Rotterdam en de RET uit wat de eerste stappen zijn naar een Hoogwaardige OV-verbinding tussen Rotterdam CS, Erasmus MC en Zuidplein. Dit gebeurt op basis van de in 2022 vastgestelde planstudie door de gemeente Rotterdam en MRDH. Uit de planstudie volgt de onderstaande route voor de HOV Maastunnel op de korte termijn: vanaf het busstation Rotterdam CS, via Weena, over de hoofdstructuur van de ’s Gravendijkwal, door de Maastunnel, over de Dorpsweg via de Carnissesingel naar het busstation Zuidplein. Deze route volgt uit het beoordelen van een aantal mogelijke routevarianten op aspecten als bereikbaarheid, verstedelijking, het faciliteren van de groei in het OV en het ontlasten van het OV-knelpunt in de metro.

De bus zal voor het grootste deel van deze route over gemarkeerde busbanen rijden (met uitzondering van de Carnissesingel en in de Maastunnel), om zo een snelle en betrouwbare verbinding te realiseren. De frequentie kan in eerste instantie niet hoger zijn dan 8 keer per uur, in verband met de gestelde maximum capaciteit in de tunnel vanwege de veiligheid. Op de lange termijn zou de bus elke 5 minuten kunnen gaan rijden.

Deze bus betekent vooral een verbetering voor studenten, bezoekers en medewerkers van de toplocaties als Cultuur&Campus, Erasmus MC en de Hogeschool Rotterdam. Ook bewoners op Zuid en toekomstige bewoners van Parkhaven profiteren van een snellere verbinding met het centraal station en de arbeidsplaatsen op toplocaties. Berekeningen in de planstudie lieten echter ook een reizigersverlies zien door het strekken van de lijn. Vandaar dat er een geoptimaliseerde variant voor het onderliggend OV-netwerk is  ontwikkeld. Niet alleen de route van de huidige lijn 44 zal worden aangepast, maar er vindt ook een herroutering plaats van andere lijnen in Blijdorp en Middelland. Passend binnen de huidige concessieafspraken met de RET. De definitieve routering zal worden ingediend door de RET voor het vervoerplan 2024.