Groen en recreatie als vestigingsfactor stimuleren

Groen en recreatie als vestigingsfactor stimuleren

De combinatie van de grote steden en het ommeland maken dat de metropoolregio een goede uitgangspositie heeft voor recreatie. Reden om met elkaar het pad op te gaan om de vrijetijdseconomie de metropoolregio Rotterdam Den Haag verder te ontwikkelen. Vrijetijdseconomie (VTE) draagt bij aan werkgelegenheid,  het imago van de gemeenten met hun iconen,  voorzieningen als wandel- en fietspaden,  winkels en horeca.

Gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland zijn aan zet voor het creëren van bekendheid en het vergroten van ruimtelijke kwaliteiten. In de metropoolregio Rotterdam Den Haag kunnen gemeenten kennis delen en gezamenlijk optrekken. Samen maken we inzichtelijk welke kansen en mogelijkheden er in onze regio zijn op het gebied van vrijetijdseconomie. We stimuleren netwerkvorming en bieden ondersteuning aan gemeenten die werken aan vrijetijdseconomie en toerisme.

De werkgroep Vrijetijdseconomie, bestaande uit ambtenaren van de gemeenten Maassluis en Hellevoetsluis en medewerkers van de Metropoolregio Rotterdam Den  Haag (MRDH), heeft deze notitie opgesteld. Deze notitie vormt een basis om het gesprek te kunnen voeren over de wijze waarop de gemeenten elkaar op dit onderwerp kunnen versterken en hun krachten kunnen bundelen. Wethouder Spoon, van gemeente Hellevoetsluis,  is binnen de MRDH aanspreekpunt voor het onderwerp Vrijetijdseconomie. 

Tijdens de conferentie “Bestemming: Zuid-Holland! Op 4 juli 2019 zijn stappen gezet op weg naar een concurrerend aanbod op het gebied van toerisme en vrije tijd in de metropoolregio Rotterdam Den Haag en Zuid-Holland. De MRDH en provincie gebruiken de opbrengst van de conferentie voor een vervolgtraject. MRDH, provincie, gemeenten, en andere stakeholders bouwen met elkaar verder aan het aanbod voor toerisme en vrije tijd in provincie en regio. Een eerste stap is dat MRDH en provincie met vijf marketingorganisaties om tafel gaan om te bekijken hoe we met elkaar kunnen samenwerken. Tegelijkertijd zijn wordt een lerend netwerk van gemeenten en andere stakeholders gevormd.