Dutch Fresh Port Werkt!

Het Leven Lang Ontwikkelen-project Dutch Fresh Port Werkt! richt zich op om- en bijscholen van werknemers in de verslogistiek.  Dit jobcentre wordt een centrale plek voor zowel werkgevers als werknemers om personele vraagstukken gezamenlijk op te lossen.

Dutch Fresh Port in Barendrecht-Ridderkerk is dé verslogistieke hotspot van Europa. Dutch Fresh Port verbindt mainports, productie, bedrijventerreinen en steden regionaal, nationaal en met de wereld.Mett een omzet van 6 miljard euro en 4.000 banen is DFP een van de top economische clusters in Nederland en binnen de metropoolregio een belangrijke speler in de verslogistiek. Daarom ondersteunt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Dutch Fresh Port met projectbijdragen voor o.a. het Leven Lang Ontwikkelen-programma Dutch Fresh Port werkt!.

Dutch Fresh Port Werkt! is een jobcenter gericht op om- en bijscholen. Het wordt een centrale plek voor zowel werkgevers als werknemers om personele vraagstukken gezamenlijk op te lossen. Het jobcenter maakt werkzoekenden of omscholers ‘jobready’ (klaar voor de baan) door het verzorgen van zowel persoonlijke als vakgerichte trainingen in zogeheten ontwikkelstraten.  Daarvoor zet Dutch Fresh Port Werkt! twee ontwikkelstraten op waar 150 kandidaten per jaar skills gericht leren en werken. Daarnaast worden tenminste 15 medewerkers van AGF/logistieke bedrijven getraind tot leermeesters.  Bovendien wordt een door de AGF-sector erkend AGF-paspoort ontwikkeld, dat startkwalificaties vastlegt, groeipaden naar vacatures duidelijk maakt en vaardigheden uniformeert. Het AGF-paspoort geeft ook aan hoe werknemers bepaalde skills kunnen verbeteren of aanleren door middel van kortdurende opleiding en scholing.  

 

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert in LLO-projecten in verschillende sectoren middels de bijdrageregeling. En draagt zo ook bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA): de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. MRDH ondersteunt dit LLO-project 'Dutch Fresh Port Werkt!' daarom met een projectbijdrage van € 220.000.