Drie vragen aan Saskia Bruines over de digitalisering van de economie

Woensdag 16 oktober gaat het Do IoT Fieldlab bij de TU Delft van start. Een proeftuin op The Green Village waar ondernemers kunnen experimenteren met toepassingen die gebruik maken van nieuwe digitale verbindingen, waaronder 5G. Denk aan zelfrijdende voertuigen, op afstand bedienbare robots en drones. Maar ook sensoren die kunnen helpen mensen langer zelfstandig te laten wonen, of grote menigten kunnen begeleiden bij publieksevenementen.

De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan de digitalisering van de economie. Om kennis en praktijkontwikkelingen te delen, gemeenten in contact te brengen met elkaar en bedrijven en om ontwikkelingen op het gebied van 5G aan te jagen.

Saskia Bruines is wethouder Economie in Den Haag en daarnaast bestuurlijk trekker Digitale economie en 5G binnen de metropoolregio. 

Waarom is het belangrijk om als regio samen te werken rondom digitalisering & 5G?

"Digitalisering biedt veel kansen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en de veranderde regionale economie.  Zuid-Holland heeft een erg goede uitgangspositie met de beschikbaarheid van snel internet en uitstekende mobiele dekking. Het aantal investeringen in ICT en digitalisering groeit. Die goede uitgangspositie willen we als regio vasthouden. Samenwerking is daarvoor een must, 5G-bereik stopt immers niet bij de gemeentegrens. Er is in deze regio veel kennis en kunde aanwezig. Als een slimme mobiliteitsoplossing in de ene gemeente werkt, kan deze toepassing door andere gemeenten worden overgenomen. Wanneer gemeenten het beleid voor digitale infrastructuur met elkaar afstemmen, wordt het voor telecombedrijven eenvoudiger 5G in alle gebieden uit te rollen. Snelle connectiviteit is van groot belang voor het vestigingsklimaat en om digitaal te kunnen innoveren in de regio."

Wat wordt de grootste uitdaging voor gemeenten om de digitalisering van de economie te ondersteunen?

"Digitalisering en innovatie gaan gepaard met enige onzekerheid. Het is daarom belangrijk dat er wordt geëxperimenteerd met nieuwe technologie op kleine schaal. In Den Haag gebeurt dat bijvoorbeeld op straat in het Living Lab Scheveningen. En ook in Delft, in de laboratorium-omgeving van het Do IoT Lab. Op die manier kunnen gemeenten uittesten wat wel en niet werkt en daarnaast wat nodig is om de nieuwe technologie verantwoord in te zetten. Privacy moet zijn geborgd en algoritmes mogen niet leiden tot discriminatie. Gemeenten hebben daarbij een verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om transparant te zijn. Of het nou om de inzet van algoritmes gaat of het starten van proefprojecten met 5G."

Wat gaan de mensen die hier wonen, werken en recreëren merken van deze ontwikkeling?

"In het Living Lab Scheveningen wordt een slimme digitale infrastructuur neergezet waarbij sensoren en andere technologie zijn geïntegreerd in gemeentelijke objecten als kiosken en lantaarnpalen. De innovatieve toepassingen die daarmee worden ontwikkeld en getest, gaan bijvoorbeeld helpen bij de begeleiding van grote groepen mensen. Bij zomerse drukte op de boulevard komen bezoekers via speciale verlichting en beeldschermen sneller op bijvoorbeeld de Keizerstraat terecht. Ook kunnen deze lantaarnpalen vrijgekomen parkeerplekken scannen, zodat bezoekers niet onnodig rondjes hoeven te rijden om de auto te kunnen parkeren.

Een ander voorbeeld is Automatisch vervoer. Dit is ook een toepassing waar 5G bij nodig is om snel en betrouwbaar met de voertuigen te communiceren. Een goed voorbeeld is de shuttle die nu bij het Haga Ziekenhuis proefdraait - deze maakt overigens nog geen gebruik van 5G. Deze shuttle wordt ingezet in gevallen dat de vraag naar vervoer laag is en een gewone bus met chauffeur hier niet rendabel is.

Ook in de tuinbouwsector zijn er veel mogelijkheden. Door drones in de kas in te zetten om de gewassen te inspecteren, kunnen tuinbouwondernemers veel tijd besparen."