World Horti Center, Naaldwijk (Greenport Horti Campus Westland)

De Greenport Horti Campus Westland is met het World Horti Center een belangrijk kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoekers en overheid samen innoveren, verbinden, inspireren en kennis delen. Een unieke samenwerking met internationale focus.

Luchtfoto Campus World Horti Center

Bedrijven en innovaties uit de glastuinbouw zijn vertegenwoordigd op de jaarrond vakbeurs. Hier bevindt zich een complete afspiegeling van techniek, toelevering, sierteelt en voedingstuinbouw. Om als internationale sector te kunnen blijven innoveren en voorsprong te behouden, beschikt World Horti Center over een onderzoekscentrum met 38 kasafdelingen waar onderzoekers, ondernemers en onderwijs samen onderzoek uitvoeren. Daarnaast biedt het World Horti Center een leeromgeving voor wereldwijd talent en werken ze samen met vooraanstaande (groene) kennisinstellingen.

Met de bijdrage van de MRDH wordt een leeromgeving gecreëerd waarin WO, HBO, MBO en bedrijven nauw met elkaar samenwerken. Het gaat om onderzoekend leren, zowel voor studenten in initiële opleidingen, als voor bestaand personeel (leven lang ontwikkelen). Inhoudelijk richt deze leeromgeving zich op internationaal ondernemerschap, gericht op innovatie in de circulaire glastuinbouw.

Investering

Totale investeringswaarde: tenminste € 23.000.000.
MRDH-bijdrage: € 225.000 (70% cofinanciering van projectpartners).

Contact

https://www.worldhorticenter.nl
Adres: Europa 1, 2672 ZX Naaldwijk
Contactpersoon: Marga Vintges, gemeente Westland (MGMVintges@GemeenteWestland.nl)

Ondernemerschap

Bedrijven op campus: 27 gevestigde bedrijven en 130 participanten-bedrijven.
Arbeidsplaatsen op campus: 190 banen (onderwijs 106, bedrijven 54 en WHC expo 20).
Start ups, faciliteiten en programma’s: HortiHeroes, 5 start ups + 15 extra start-ups in het start-up netwerk, 38 kasafdelingen, all climate kas, event ruimte, 2 vertical farming cellen.

Onderwijs

Opleidingen: tientallen opleidingen van MBO 2 , 3 en 4 t/m korte spuit-cursussen. 1200 MBO studenten en in 2019/2020 ook 50 HBO studenten (bachelor en AD). Gediplomeerde MBO (groen en niet groen) uitstroom studenten op jaarbasis: ongeveer 425. Academische leergang (10 deelnemers).
Practoraat:  LC makelaar.
Samenwerking: MBO Westland, LDE, TU Delft, Lentiz & Inholland  (>400 deelnemers); TechTalks (>100 deelnemers), Erasmus Universiteit.
Werkenden 23+ in bij-om-herscholing: 400 cursisten. https://www.worldhorticenter.nl/nl/nieuws/intotuinbouw-kennismakingscur…

Onderzoek & innovatie

  • All-Climate Kas- robotica, energie, pestmanagement, zaden, CO2, watercirculatie
  • Innovatie-pact Greenport West- Holland, www.GreenportWestholland.nl
  • Opdrachten van bedrijven aan studenten MBO en/of HBO: 50-100
  • CIV-projecten (subsidie)

Onderwijsvernieuwing

  • Digitalisering, robotica, energie, pestmanagement, zaden, CO2, watercirculatie, vertical farming

Samenwerking met andere Zuid-Hollandse campussen in innovatieprogramma’s

  • Samenwerking met Lansingerland/WUR en Barendrecht (binnen de Greenport Horti Campus ofwel Greenport West-Holland), TU Delft, Leiden, Erasmus.

Deelname aan EU innovatieprogramma’s

  • TRACK en Nefertiti en Smart Agri Hubs (de Green Horti Campus is een Smart Agri Digital Innovation Hub).

Gebiedsontwikkeling

Greenport Horti Campus Westland in relatie tot ontwikkeling Floragebied.

Maatschappelijke bijdrage

Sustainable Development Goals: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17.

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: bus lijnen 30 en 34.
Weg: nabij A4 en A20.
Vliegveld: Rotterdam The Hague Airport, reistijd 30 minuten per auto.
Digitaal: glasvezel in gehele gebied.