Passend MBO een Leven Lang voor Food & Agrologistiek - Bleiswijk

Dit Leven Lang Ontwikkelen-project richt zich op een passend MBO-aanbod voor leven lang ontwikkelen (LLO) in de food- & agrologistieksector.

Dit Leven Lang Ontwikkelen-project richt zich op een passend MBO-aanbod voor leven lang ontwikkelen (LLO) in de food- & agrologistieksector.

Als gevolg van innovaties op het gebied van digitalisering, circulair werken en energietransitie veranderen deze sectoren. Het is dus belangrijk dat bestaand personeel de juiste vaardigheden heeft en houdt om aan het werk te blijven. Maar ook dat zij-instromers en uitkerings- en bijstandsgerechtigden de kans hebben om aan de slag te gaan in deze sectoren. Daarom richt dit project zich op het opleiden van specifiek deze doelgroepen. Zo ontstaat er een meer inclusieve arbeidsmarkt in deze sectoren en worden de arbeidstekorten opgevuld. Om te voorzien in een passend MBO-aanbod voor een leven lang ontwikkelen, worden in nauwe afstemming met het bedrijfsleven,  vijf Beroeps Begeleidende Leerweg- opleidingen en zeven trajecten voor deelcertificaten ontwikkeld.

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert in LLO-projecten in verschillende sectoren middels de bijdrageregeling. En draagt zo ook bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA): de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. MRDH ondersteunt dit LLO-project  daarom met een projectbijdrage van € 70.000.