Leven Lang Ontwikkelen in de zorg

Dit Leven Lang Ontwikkelen-project biedt duurzame en innovatieve oplossingen voor het tekort aan zorgpersoneel en is een samenwerking van regiogemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen met onderwijs- en zorginstellingen en een zorgverzekeraar. 

Dit Leven Lang Ontwikkelen-project biedt duurzame en innovatieve oplossingen voor het tekort aan zorgpersoneel en is een samenwerking van regiogemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen met onderwijs- en zorginstellingen en een zorgverzekeraar. 

Het tekort aan goed opgeleid zorgpersoneel zal de komende jaren sterk toenemen door alle ontwikkelingen in onze samenleving.  Om te komen tot duurzame en innovatieve oplossingen voor het tekort aan zorgpersoneel zijn Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een samenwerking gestart met onderwijs (Lentiz, Albeda College, Hogeschool Rotterdam), zorginstellingen (Argos Zorggroep, Franciscus Vlietland, Frankenland en Zonnehuisgroep) en zorgverzekeraar DSW. Deze partners zijn vertegenwoordigd in de Zorg Innovatie Academie Vlaardingen (ZIA) en bundelen hun expertise, kennis, ervaring en faciliteiten. Doel van dit project, als bouwsteen van de ZIA in Vlaardingen, is mensen te verleiden tot een carrière in de zorg met als einddoel een diploma op niveau 3 (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3, VIG3). Op dit niveau zijn de tekorten namelijk het grootst. Dit project zorgt voor een laagdrempelige instroom en doorstroom in de zorgsector met erkende deelcertificaten. Kortom: een leven lang ontwikkelen in de zorg.

 

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert in LLO-projecten in verschillende sectoren middels de bijdrageregeling. En draagt zo ook bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA): de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. MRDH ondersteunt dit LLO-project daarom met een projectbijdrage van € 148.550