IT Campus Rotterdam

IT Campus Rotterdam is een initiatief van onderwijsinstellingen (Albeda, Zadkine, Techniek College Rotterdam en Hogeschool Rotterdam) en bedrijfsleven: VNO-NCW, Rotterdam Partners, verschillende IT-bedrijven en grote Rotterdamse instellingen met een belangrijke IT-component zoals Havenbedrijf Rotterdam. Zij werken samen aan meer en beter IT-talent voor Rotterdam. De vraag naar goed IT-personeel en de behoefte aan IT-kennis is namelijk groot, zowel bij werkgevers als bij het onderwijs. IT Campus Rotterdam organiseert de samenwerking tussen deze werelden zodat er meer en beter IT-talent kan worden opgeleid om zo de aantrekkingskracht van Rotterdam voor IT-talent én bedrijven verder te versterken.

IT Campus Rotterdam; leslokaal

Met de bijdrage van de MRDH zorgt het project Next Maritime Professional voor een inspirerende leeromgeving. Hierdoor maken (toekomstige) werknemers op een laagdrempelige manier kennis met (om)scholingsmogelijkheden binnen of richting IT. Ook worden aansluitend opleidingstrajecten ontwikkeld voor (aanstaande) havenprofessionals met een baan die, onder invloed van digitalisering/robotisering, zal veranderen of verdwijnen.

Investering

Publieke-private investeringen: In 2022 werkt de IT Campus Rotterdam met een begroting van ongeveer 3 miljoen euro
MRDH projectbijdragen: MRDH draagt bij in de programma’s Next Maritime Professional, Next Healthcare Professional en Digitalisering mkb voor ongeveer 400.000 euro.

Contact

Website: IT Campus Rotterdam
Adres
https://www.itcampus.nl

Contactpersonen: Marijn Roelof (directeur) Daphne Swart (programma manager) Anita Korendijk (office manager)

Ondernemerschap

Bedrijven op campus: IT Campus Rotterdam werkt samen met ongeveer 50 partners uit de regio (bedrijven, scholen, overheidsinstellingen)

Arbeidsplaatsen op campus: Team Campus bestaat uit 15 leden/medewerkers

Start ups, faciliteiten en programma’s:
IT Campus Rotterdam draait een zelfstandige, erkende en samenhangende agenda die leidt tot meer IT talent in de stad/regio en meer kansen voor Rotterdammers om digitaal wendbaar te worden.

De actieplannen van IT Campus Rotterdam worden uitgevoerd vanuit RDM Campus en/of Erasmus Centre of Entrepreneurship.

Locatie RDM Campus is tevens beschikbaar voor onze bedrijfspartners om van daaruit samenwerkingen met scholen vorm te geven.

Onderwijs

 • Opleidingen: IT Campus Rotterdam faciliteert op locatie de uitvoering van IT minoren/keuzedelen van het HBO en MBO, het MBO stagebureau, het MKB loket Rotterdam-Rijnmond, MBO leerwerkbedrijf Learn IT. Verder voegt IT Campus Rotterdam op verschillende manieren waarde toe aan alle Rotterdamse onderwijsprogramma’s, die gericht zijn op de ontwikkeling van IT talent en/of op de ontwikkeling van digitale vaardigheden (op alle niveaus, voor verschillende doelgroepen).
 • Samenwerking:  Nagenoeg alle Rotterdamse scholen PO t/m WO zijn partner in IT Campus Rotterdam. IT Campus Rotterdam draagt bij aan de opzet en uitvoer van oa P-TECH, Techgrounds, VMBO Make and Xperience, The Young Digitals, BIT Academy, ITPH Academy, Codam College.
 • Werkenden 23+ in bij-om-herscholing: Omscholingstraject Make IT Work (Hogeschool Rotterdam + IT Campus Rotterdam)

Onderzoek & innovatie

 • Shared Labs voor toegepaste innovaties: MBO/AD Practoraat Go for the Cloud wordt gefaciliteerd door IT Campus Rotterdam. IT Campus Rotterdam is betrokken bij de onderzoeksprogramma’s CiloLab en Responsible AI en Talent hub Zuid.
 • Onderwijsvernieuwing: IT Campus Rotterdam draagt op verschillende manieren bij aan Rotterdamse onderwijsprogramma’s, die gericht zijn op de ontwikkeling van IT talent en/of op de ontwikkeling van digitale vaardigheden (op alle niveaus, voor verschillende doelgroepen)
 • Samenwerking met andere Zuid-Hollandse campussen in innovatieprogramma’s: IT Campus Rotterdam organiseert MKB Digicafés met The Hague Security Delta en Dutch Innovation Factory en de digitale werkplaatsen in Rijnmond en Haaglanden.
 • Deelname aan EU innovatieprogramma’s
 • Nee

Gebiedsontwikkeling

 • Campus m2: 790 m2
 • Ontwikkelruimte bedrijfslocatie: zie RDM Campus
 • Ontwikkelruimte wonen: zie RDM Campus

Maatschappelijke bijdrage

Sustainable Development Goals: IT Campus Rotterdam draagt bij structureel bij aan de volgende SDG doelen: 4,5,8,9,10,11

Bereikbaarheid

 • Openbaar vervoer: Watertaxi vanaf Marconiplein, bus 68 vanaf Zuidplein
 • Weg: Locatie RDM Campus, Scheepsbouwweg 11 Rotterdam
 • Vliegveld: Rotterdam-The Hague airport
 • Digitaal: info@itcampus.nl

Impact

PO VO – Rotterdamse Jeugd op voorsprong: ruim 8000 leerlingen (indirect) bereikt in Rotterdam

 • Expeditie Digitaal 60 docenten + 18 Rotterdamse PO/VO scholen (plannen van schoolleiders inzake digitale geletterdheid)
 • P-tech VMBO 50 leerlingen geïnspireerd door carrière inspiratoren
 • DigiBuddies 010 12 mbo it stagiairs geplaatst, 80 rotterdamse leerkrachten ondersteund
 • Zorg op afstand EMC 5 mbo it stagiairs geplaatst, 250 artsen + studenten begeleid/ondersteund

IT beroepsonderwijs in Rotterdam: circa 5000 studenten zijn indirect bereikt

 • 11 IT beroepsopleidingen (MBO/AD/BSC) ondersteund bij verversen programma, opzetten nieuwe opleiding, samenwerking gefaciliteerd bij samenwerken/doorlopende leerlijn formuleren en docenten professionaliseren (300 Rotterdamse docenten geholpen met ontwikkeling digitale wendbaarheid)
 • Practoraat Go fort he Cloud (TCR+RAC): 30 studenten + 10 docenten (Lab Cloud Engineering)

Niet regulier onderwijs in Rotterdam:

 • Techgrounds Rotterdam circa 15 deelnemers, vanuit netwerk 5 bedrijven gekoppeld
 • The Young Digitals circa circa 25 deelnemers, vanuit netwerk 10 bedrijven gekoppeld
 • Make IT Work, voorbereiding voor start in 2022 a 20 deelnemers, vanuit netwerk reeds 10 bedrijven gekoppeld

Next Maritime Professional

 • 40 vouchers uitgereikt aan werkenden in havenindustrieelgebied (bijgeschoold en begeleid door ITPH)
 • Tekkiewordenweek Haven: ruim 500 online deelnemers

MKB digicafe en Digiwerkplaats Rijnmond

 • Onlinecontent heeft 66500 Rotterdamse ondernemers bereikt
 • 19 digitalisering-adviesrapporten uitgebracht aan MKB’s
 • 71 studenten betrokken bij verschillen MKB trajecten
 • 108 ondernemers hebben deelgenomen aan digicafe. 380 views voor specifieke content
 • 4 stagiairs hebben loket vormgegeven

 

Aantal Rotterdammers geholpen in 2021
Doelbereiking overzicht 2021 IT Campus