IT Campus Rotterdam

IT Campus Rotterdam is een initiatief van onderwijsinstellingen (Albeda, Zadkine, Techniek College Rotterdam en Hogeschool Rotterdam) en bedrijfsleven: VNO-NCW, Rotterdam Partners, verschillende IT-bedrijven en grote Rotterdamse instellingen met een belangrijke IT-component zoals Havenbedrijf Rotterdam. Zij werken samen aan meer en beter IT-talent voor Rotterdam. De vraag naar goed IT-personeel en de behoefte aan IT-kennis is namelijk groot, zowel bij werkgevers als bij het onderwijs. IT Campus Rotterdam organiseert de samenwerking tussen deze werelden zodat er meer en beter IT-talent kan worden opgeleid om zo de aantrekkingskracht van Rotterdam voor IT-talent én bedrijven verder te versterken.

IT Campus Rotterdam; leslokaal

Met de bijdrage van de MRDH zorgt het project Next Maritime Professional voor een inspirerende leeromgeving. Hierdoor maken (toekomstige) werknemers op een laagdrempelige manier kennis met (om)scholingsmogelijkheden binnen of richting IT. Ook worden aansluitend opleidingstrajecten ontwikkeld voor (aanstaande) havenprofessionals met een baan die, onder invloed van digitalisering/robotisering, zal veranderen of verdwijnen.

Investering

Publieke-private investeringen: In-cash 2020: € 300.000 gemeente Rotterdam, € 97.000 onderwijs, € 103.000 bedrijfsleven. In-kind 2020: € 197.000 onderwijs, € 189.000 bedrijfsleven.
MRDH projectbijdrage: € 150.000 (+ 50% cofinanciering van projectpartners)

Contact

https://www.itcampus.nl
LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/itcampus
Adres: Scheepsbouwweg 11, 3089 JW Rotterdam
Contactpersonen: Marijn Roelof, directeur (marijn.roelof@itcampus.nl) en Daphne Swart, programmamanager (daphne.swart@itcampus.nl).

Ondernemerschap

Bedrijven op campus: er is sprake van een projectmatige invulling met onderwijstrajecten en samenwerkingen.
Arbeidsplaatsen op campus: 7

Onderwijs

Opleidingen: in 2020 circa 2.000 studenten. Regulier en niet-regulier onderwijs groeien op de campus. Er werden diverse keuzedelen (MBO) en minors (HBO) gehost gedurende de studiejaren 2018-2019 en 2019-2020, 12 in totaal. In studiejaar 2019-2020 heeft ook ICT Service management deeltijd hier les gekregen.
Samenwerking: gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners, Hogeschool Rotterdam, Albeda, Zadkine, Techniek College Rotterdam, Erasmus Universiteit, LMC, Deltalinqs, VNO-NCW, MKB Rotterdam, Betabit, CA-ICT, Luminis, Scamander, Rabobank, Erasmus MC, Intermax, iTanks, IBM en Helloprint.
Werkenden 23+ in bij-om-herscholing: 75.

Onderzoek & innovatie

  • Digiboard Maritiem, Digiboard Zorg, Digitalisering MKB, IT Campus Cafés (kennissessies over diverse onderwerpen), netwerkbijeenkomsten.

Onderwijsvernieuwing

  • Start P-TECH (Voortgezet Onderwijs). Betrokken bij ontwikkeling Make IT Work in Rotterdam, Cloud IT Academy, digitalisering onderwijs (Primair Onderwijs t/m HBO), afstandsleren, multilevel, multidisciplinair samenwerken van studenten.

Samenwerking met andere Zuid-Hollandse campussen in innovatieprogramma’s

  • Samenwerking met relaties vanuit de MRDH, zoals HSD en Dutch Innovation Park. Gezamenlijk IT/Security Tour georganiseerd gekoppeld aan Upstream Festival.

Deelname aan EU innovatieprogramma’s

  • Nee.

Gebiedsontwikkeling

Campus: 692 m2 variabel inzetbaar.

Maatschappelijke bijdrage

Sustainable Development Goals: 3,4,8,9,11,17.

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: bus 68 naar Heijplaat en Waterbus naar Heijplaat. Er is ook een directe verbinding met Waterbus (Rotterdam Centrum) en bus (Zuidplein). Hogeschool Rotterdam, TCR en STC Groep hebben een vaste huisvesting te RDM.
Weg: A15, S101. 
Vliegveld: Rotterdam The Hague Airport, reistijd 30-60 min.
Digitaal: glasvezel in gehele gebied.