Innovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft (I-EM Delft)

Innovatie gaat razendsnel en vraagt steeds meer multidisciplinair en multilevel samenwerken en dus elkaar goed begrijpen. Dit geldt voor de onderwijsinstellingen, maar ook voor de medewerkers binnen het bedrijfsleven. De energietransitie is een thema waarbinnen deze noodzaak nog eens versterkt wordt. Op verschillende manieren, los van elkaar, wordt gepoogd om bij te blijven. Campus I-EM Delft brengt dit samen binnen de Triple Helix; Kennisontwikkeling en kennisdeling, grensoverschrijdend en gekoppeld aan de praktijk. Met het duidelijke accent op de bebouwde omgeving en de mobiliteit.

Met partners werkt campus I-EM Delft bijvoorbeeld aan kennismodulen die aansluiten bij de kennisbehoefte in de praktijk, zoals “Rol H2 binnen de energietransitie” en “Energietransitie binnen de bebouwde omgeving”. De doelgroepen zijn zowel de medewerkers van de toekomst, alsook de huidige medewerkers (“leven lang ontwikkelen”) en de noodzaak tot omscholing. Vrijwel ieder bedrijf of overheid heeft hiermee te maken en wordt uitgenodigd om onderdeel te worden van de Campus I-EM Delft.

Campus I-EM Delft

Investering

  • Publiek-private investeringen: € 750.000
  • Project opzet: € 530.000
  • MRDH-bijdrage: € 250.000

Contact

 

www.i-emdelft.nl

Ondernemerschap

Bedrijven op campus: Huidige faciliteiten van het partnerbedrijf Accenda worden gebruikt. Door aansluiting met andere bedrijven, campussen en educatie richt I-EM Delft zich op een veel groter bereik.
Arbeidsplaatsen op campus: 6
Start ups, faciliteiten en programma’s: Ontwikkelen LLO-modules met Hogeschool Rotterdam (H2 voor professionals), MBO Rijnland, ROC Mondriaan, TCR en Technicom (Flexibilisering 3e leerweg). Met MBO Rijnland ook keuzedeel Energietransitie voor mbo-onderwijs.

Onderwijs

Opleidingen: Praktijkgerichte facilitering MBO-HBO en WO onderwijs

Kennisontwikkeling en kennisdisseminatie rondom de energietransitie.

  • Betrokken studenten in 2022: 34
  • Betrokken docenten in 2022: 79

Practoraat: Samenwerking met (energie) practoraten en lectoraten van verschillende scholen, zoals de practor van ROC Mondriaan.

Samenwerking:

Structureel wordt er samengewerkt met MBO Rijnland, Techniek College Rotterdam, ROC Mondriaan en Hogeschool Rotterdam. Met de andere technische instituten worden er op projectbasis afspraken gemaakt, zoals de Haagse Hogeschool. Het gaat dan in eerste instantie om ICT, Automotive en Smart Technology. De regionale ambitie wordt versterkt door bijvoorbeeld de directe koppeling met het CIV Smart technology en de RDM Campus en het delen van elkaars faciliteiten. Verder werkt I-EM Delft intensief samen met TU Delft binnen Energy Switch, waarbij I-EM Delft zich met name richt op de mbo-hbo aansluiting. Om bedrijven heel gericht en via korte lijnen kennis en educatie te kunnen aanbieden wordt er ook nauw samengewerkt met private opleiders.

Multidisciplinair samenwerken vraag een projectmatige / thematische aanpak. Zo wordt er nu aan een H2 onderwijs & demonstratiebus gewerkt door docenten met hun studenten, waarbij de bus straks als mobiel fieldlab de regio ingaat als demonstratieproject energietransitie. Vrijwel alle technische opleidingen kunnen hieraan meewerken in multidisciplinaire teams. I-EM Delft heeft een partnerbedrijf gevraagd om het project van begin tot einde te begeleiden en op te leveren. Typisch een voorbeeld van “opleider ontmoet specialist”.

Onderzoek & Innovatie

Shared Labs: in ontwikkeling

Onderwijsvernieuwing: Flexibilisering 3e leerweg afgestemd met de onderwijsvernieuwingen binnen het reguliere onderwijs.

Samenwerking met andere Zuid-Hollandse campussen in innovatieprogramma’s: Digital Operations Centre Delft en in gesprek met Groene Chemie campus Brielle.

Deelname aan EU innovatieprogramma’s: n.t.b.

Gebiedsontwikkeling

Campus: 1000 m2, maar gericht op regionale samenwerking binnen reeds bestaande faciliteiten

Maatschappelijke bijdrage

Sustainable Development Goals: 4,7,9,11,13,17

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: NS station Delft Campus, vervolgens via de Schieweg richting centrum Delft voorbij Festo en Suez. Vervolgens links de voormalige kabelfabriek en nu als dienst doende bedrijfsverzamelgebouw. Ingang complex links van de Koperen kat onder de banner I-EM Delft.
Weg: A13, afslag TU Delft. Kruithuisweg volgen tot over spoor en Kruithuisbrug, dan links afslag nemen de Schieweg op.
Vliegveld: Rotterdam The Hague Airport, reistijd 10 minuten per auto.
Digitaal: n.t.b.