Horti Science Park, Lansingerland (Greenport Horti Campus Oostland)

Het Horti Science Parc wil een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van het Greenport cluster in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dat doet het Horti Science Parc door toegepast wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en te valoriseren. Zo investeren WUR, Delphy, DLV Glas & Energie en het Improvement Centre in de digitalisering en energietransitie met Digital Greenhouse en Fossielvrije Glastuinbouw. Er wordt onderzoek gedaan om te kijken welk (technisch) effect digitaal en fossielvrij telen heeft op gewas, bedrijfsvoering en het behalen van duurzaamheidseisen. Dit leidt ook tot nieuwe (technologische) banen.

Opening Horti Science Park

In samenwerking met Lentiz MBO Oostland (Bleiswijk) worden studenten opgeleid in een hybride leeromgeving. Dat betekent dat een deel van de lessen in de praktijk plaatsvindt.  Met behulp van een practoraat worden MBO-studenten opgeleid en actief betrokken bij de projecten. Zo ontwikkelen jongeren de juiste kennis en vaardigheden om deze nieuwe banen te kunnen vervullen. Er is ook een samenwerking met Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam.

Met de projecten ontwikkelt het Horti Science Parc toekomstbestendige oplossingen. Dit versterkt zowel de glastuinbouwbedrijven in de regio, als de wereldwijd actieve tuinbouw toeleveringsbedrijven die hun basis in de metropoolregio hebben.

Met de bijdrage van de MRDH worden binnen een mbo-practoraat samen met alle stakeholders nieuwe duurzame mbo-opleidingsmodellen ontwikkeld, waarin innovaties zoals Digital Greenhouse en Fossielvrije Glastuinbouw zijn geborgd. Daarnaast worden (internationale) ondernemers, managers en medewerkers opgeleid die kunnen omgaan met moderne Nederlandse (teelt)technieken in voor hen bekende kassystemen.

Resultaten van kasexperimenten, gericht op de doorontwikkeling naar een duurzaam, klimaatneutrale glastuinbouw worden beschikbaar gesteld voor bedrijfsleven in de regio, middels Kenniscafés en Arenasessie. 

Investering

Publiek-private investeringen: € 1.205.000
MRDH-bijdrage: € 525.000

Contact

www.wur.nl
https://www.lentiz.nl/mbo-oostland
www.delphy.nl
Adres: Violierenweg 1-3, 2665 MV, Bleiswijk (locatie Horti Science Park) en Wilgenlei 2b (2665 KN) Bleiswijk (locatie Lentiz)
Contactpersoon: Eric Poot, WUR (eric.poot@wur.nl)

Ondernemerschap

Bedrijven op campus: 4
Arbeidsplaatsen op campus: 110 banen (onderzoek-onderwijs)
Start ups, faciliteiten en programma’s: 110 onderzoekskassen, event ruimte, Vertical farming cellen.

Onderwijs

Opleidingen: 25 studenten (HBO/WO), 200 cursisten (internationaal) , veel MBO studenten van Lentiz voor kortdurende opdrachten.
Practoraat: 1.
Samenwerking: WUR, Lentiz, Hogeschool Rotterdam en Inholland.
Werkenden 23+ in bij-om-herscholing: 200 internationale cursisten.

Onderzoek & Innovatie

Shared Labs

  • In totaal beschikken WPR en Delphy samen over ongeveer 110 onderzoekskassen van verschillende afmetingen en technische uitrustingsniveaus. Daarnaast laboratoriumfaciliteiten, kantoorruimtes en een Fieldlab Vertical Farming.
  • Opdrachten van bedrijven aan studenten MBO en/of HBO. Alle studenten werken aan opdrachten uit de praktijk.
  • Productinnovatie op het gebied van kasontwerp en installaties, meet- en besturingstechnieken en teeltconcepten, in co-innovatie met bedrijven en nauwe betrokkenheid van eindgebruikers.

Onderwijsvernieuwing

Samenwerking met andere Zuid-Hollandse campussen in innovatieprogramma’s

  • Samenwerking met WUR campus Wageningen (universitaire campus), World Horti Center Naaldwijk (MBO campus).

Deelname aan EU innovatieprogramma’s

  • 10, waaronder enkele EFRO en POP3 gefinancierde programma’s (fieldlabs / IDC’s).

Gebiedsontwikkeling

Campus: de oppervlakte van de locaties van WPR en Delphy aan de Violierenweg in Bleiswijk bedraagt circa 4 hectare met onderzoekskassen. WPR heeft nog een kleine 2 hectare ruimte voor uitbreiding. Horti House van Delphy, een event- en experienceruimte, is 50 m2.

Maatschappelijke bijdrage

Sustainable Development Goals : 3,4,7,8,9,11,12,17.

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: NS station Lansingerland Zoetermeer op circa 3 km. Bushalte noodzakelijk en shuttle bus wenselijk.
Weg: A12, afslag Bleiswijk.
Vliegveld: Rotterdam The Hague Airport, reistijd 20 minuten per auto.
Digitaal: glasvezel.