Horti Science Park, Lansingerland (Greenport Horti Campus Oostland)

Het Horti Science Parc wil een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van het Greenport cluster in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Dat doet het Horti Science Parc door toegepast wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en te valoriseren. Zo investeren Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (WUR), Delphy,  DLV Glas & Energie en het Improvement Centre in de digitalisering en energietransitie met Digital Greenhouse en Fossielvrije Glastuinbouw. Er wordt onderzoek gedaan om te kijken welk (technisch) effect digitaal en fossielvrij telen heeft op gewas, bedrijfsvoering en het behalen van duurzaamheidseisen. Dit leidt ook tot nieuwe (technologische) banen.

Opening Horti Science Park

Bron: Wageningen University & Research

In samenwerking met Lentiz MBO Oostland (Bleiswijk) worden studenten opgeleid in een hybride leeromgeving. Dat betekent dat een deel van de lessen in de praktijk plaatsvindt.  Met behulp van een practoraat worden MBO-studenten opgeleid en actief betrokken bij de projecten. Zo ontwikkelen jongeren de juiste kennis en vaardigheden om deze nieuwe banen te kunnen vervullen. Er is ook een samenwerking met Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam.

Met de projecten ontwikkelt het Horti Science Parc toekomstbestendige oplossingen. Dit versterkt zowel de glastuinbouwbedrijven in de regio, als de wereldwijd actieve tuinbouw toeleveringsbedrijven die hun basis in de metropoolregio hebben.

Met de bijdrage van de MRDH worden binnen een mbo-practoraat samen met alle stakeholders nieuwe duurzame mbo-opleidingsmodellen ontwikkeld, waarin innovaties zoals Digital Greenhouse en Fossielvrije Glastuinbouw zijn geborgd. Daarnaast worden (internationale) ondernemers, managers en medewerkers opgeleid die kunnen omgaan met moderne Nederlandse (teelt)technieken in voor hen bekende kassystemen.

Resultaten van kasexperimenten, gericht op de doorontwikkeling naar een duurzaam, klimaatneutrale glastuinbouw worden beschikbaar gesteld voor bedrijfsleven in de regio, middels Kenniscafés en Arenasessie. 

Investering

Er is het afgelopen jaar (2021) geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Horti Science Park: de campus in Lansingerland binnen de Greenport Horti Campus. De activiteiten met een concrete (financiële) bijdrage van de MRDH zijn:

 1. De bijdrageregeling van de MRDH heeft een bijdrage geleverd aan het project ‘Toekomstbestendig glastuinbouwcluster Greenport West-Holland”.  De financiële kengetallen van dit project zijn:
 • Publieke-private investeringen: € 1.205.000
 • MRDH projectbijdrage:  € 525.000
 1. Gemeente Lansingerland, MRDH, InnovationQuarter en WUR hebben een “visie doorontwikkeling van het HSP “ laten opstellen. De financiële kenmerken van dat project zijn:
 • Publieke-private investeringen: € 75.000
 • MRDH projectbijdrage:  € 5.000 in cash; plus een bijdrage in kind
 1. De Gemeente Lansingerland heeft de visie op de ontwikkeling van het HSP in een bredere ‘horti science visie’ ingebed.
 • Publieke-private investeringen: € 40.000 voor opstellen visie. Inmiddels visie vastgesteld waardoor incidenteel bij gemeente 3.600.000 is vrijgekomen voor Horti Science
 • MRDH projectbijdrage:  bijdrage in kind

Contact

Website: Gemeente Lansingerland
AdresTobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek
Contactpersonen: Samir Amghar

Ondernemerschap

De Campus in Lansingerland is te definiëren als het Horti Science Park, dat is ingebed in een geografisch groter gebied “Horti Science District’. Het Horti Science Park is momenteel geconcentreerd op de vestigingen van WUR en Delphy aan de Violierenweg in Bleiswijk. Het Horti Science District huisvest ook Lentiz MBO Oostland aan de Wilgenlei te Bleiswijk.

Bedrijven op campus: 4
Arbeidsplaatsen op campus: 110 banen (onderzoek-onderwijs)
Start ups, faciliteiten en programma’s: 110 onderzoekskassen, event ruimte, Vertical farming cellen.

Onderwijs

1. Horti Science Park

 • Opleidingen: 25 studenten (HBO/WO),  circa 60 MBO studenten van Lentiz voor kortdurende (bedrijfs)opdrachten.
 • Samenwerking:  WUR, Lentiz, TU Delft, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, HAS Den Bosch
 • Werkenden 23+ in bij-om-herscholing: 200 internationale cursisten (normaal gesproken; in corona tijd minder)

2. Horti Science District / Lentiz MBO Oostland

 • Opleidingen: 6, 258 MBO studenten (BOL en BBL)
 • Samenwerking:  SOB Oostland, VNO NCW, Glastuinbouw Nederland
 • Werkenden 23+ in bij-om-herscholing: -

Onderzoek & Innovatie

Shared Labs voor toegepaste innovaties: In totaal beschikken WUR en Delphy samen over ongeveer 110 onderzoekskassen van verschillende afmetingen en technische uitrustingsniveaus. Daarnaast laboratoriumfaciliteiten, kantoorruimtes en het Fieldlab Vertical Farming.

Onderwijsvernieuwing:

 • Practoraat gericht op circulaire kas en tuinbouw innovatie.
 • Hybride leren. Onderwijsvorm die centraal staat in het mede door de bijdrage van MRDH vormgegeven project ‘Toekomstbestendig Glastuinbouwcluster Greenport West Holland’.

Samenwerking met andere Zuid-Hollandse campussen in innovatieprogramma’s: World Horti Center

Deelname aan EU innovatieprogramma’s: ca 10, waaronder het EFRO programma Fieldlab Vertical Farming (parktners o.a WUR en Delphy) , het H2020 programma FoodE (parktners oa Gemeente Lansingerland en WUR) en REACT project: Versnellen groente digitalisering glastuinbouw (parktners oa Delphy).

Gebiedsontwikkeling

1.Horti Science Park

 • Campus m2: ca 6  ha
 • Ontwikkelruimte bedrijfslocatie: 13 ha
 • Ontwikkelruimte wonen: -

2.Horti Science District

 • Campus m2: (HSP + Bleizo West) 80 ha
 • Ontwikkelruimte bedrijfslocatie: HSP 12 ha en Bleizo West 60 ha
 • Ontwikkelruimte wonen: -

Maatschappelijke bijdrage

Sustainable Development Goals:  3,4,7,8,9,11,12,17.

Bereikbaarheid

Horti Science Park

 • Openbaar vervoer: NS station Lansingerland Zoetermeer op circa 3 km. Fietspad en bushalte noodzakelijk naar station moeten nog aangelegd worden. 
 • Weg: A12 afslag Bleiswijk
 • Vliegveld: Rotterdam The Hague Airport / Schiphol
 • Digitaal: Glasvezel