Green Technology Campus Voorne-Putten

De energietransitie vraagt de komende jaren om nieuwe kennis en vaardigheden rondom innovatieve processen op het gebied van alternatieve energie, zoals waterstof, geothermie, wind-,  zonne- en waterenergie: de Groene Chemie. De Green Technology Campus in Brielle gaat zorgen voor een innovatief en passend onderwijsaanbod en voor voldoende talent in de energiesector. Dat doet STC Group samen met Deltalinqs (als belangenbehartiger van bedrijven in Mainport Rotterdam), Economic Board Voorne-Putten, gemeente Brielle en de overige gemeenten op Voorne-Putten. STC-Group neemt het voortouw in deze campusontwikkeling, ondersteund door relevante partners en bedrijven uit de industrie.

Groene Chemie Campus Brielle, foto van de Oefenfabriek

De Green Technology Campus is de doorontwikkeling van het bestaande STC MBO College ‘Procestechniek & Maintenance’, dat procesoperators en maintenancepersoneel opleidt voor de Rotterdamse haven. De campus wil samen met het bedrijfsleven en het werk- en ontwikkelbedrijf Voorne-Putten Werkt, een doorlopende leerlijn Green Technology  ontwikkelen (van VO naar MBO en HBO). Een kwartiermaker zal nader behoefteonderzoek doen naar om- en bijscholing bij lokale en regionale bedrijven. Ook zal de kwartiermaker de mogelijkheid van een practoraat ‘Groene chemie en procestechniek’ verkennen. Daarnaast versterkt STC Group het netwerk van bedrijven rond de campus om zoveel mogelijk vraaggericht op te leiden.

Met de bijdrage van de MRDH wil de Green Technology Campus medio 2022 de energietransitie onderdeel laten zijn van haar regulier onderwijsaanbod, in nauwe afstemming met het bedrijfsleven. De campus zal met een eigen profiel aanvullend zijn op het bestaande campusnetwerk van de MRDH, dat onder andere aansluiting heeft gevonden bij de Duurzaamheidsfabriek (Dordrecht), IT Campus (Rotterdam) en Maritiem Onderwijs- en Innovatie Centrum (Schiedam).

Investering

Publiek- private investeringen: € 563.750
MRDH-bijdrage: €275.000

Contact

www.brielle.nl/campusgroenechemie 
Adres: Kerkhoekstraat 1, 3232 AE Brielle

Contactpersonen

Ondernemerschap

Bedrijven op campus:

 • MRDH
 • STC group
 • Gemeente Brielle
 • Deltalinqs
 • Economic Board
 • Voorne Putten Werkt!
 • Gemeente Nissewaard
 • Energieke regio

Arbeidsplaatsen op campus: n.t.b.
Start ups, faciliteiten en programma’s: n.t.b.

Onderwijs

Opleidingen:

 • mbo Procestechniek & Maintenance
  • keuzedeel onderhoud aan windturbines
  • keuzedeel renewable energy
  • keuzedeel waterstoftechnologie

Samenwerking:  STC Group, Deltalinqs (als belangenbehartiger van de bedrijven in Mainport Rotterdam), Economic Board Voorne-Putten en gemeente Brielle.

Werkenden 23+ in bij-om-herscholing: n.t.b.

Onderzoek & innovatie

 • Shared Labs voor toegepaste innovaties:

 • Living Lab Groene Chemie en energietransitie - in ontwikkeling
 • Onderwijsvernieuwing: Onderwijs met VR en AR

  Samenwerking met andere Zuid-Hollandse campussen in innovatieprogramma’s:

 • samenwerking met RDM Campus, Rotterdam
 • Deelname aan EU innovatieprogramma’s:

 • verbinding met fieldlab Ab Initio

Gebiedsontwikkeling

Campus: n.t.b.

Maatschappelijke bijdrage

Sustainable Development Goals: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13.

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: metro naar Spijkenisse Centraal, vanaf de metro bus 103 naar Brielle (Centrum)
Weg: N57, vervolgens N218,  afslag Tinte
Vliegveld: Rotterdam The Hague Airport.
Digitaal: n.t.b.