Green Technology Campus Voorne-Putten

De energietransitie vraagt de komende jaren om nieuwe kennis en vaardigheden rondom innovatieve processen op het gebied van alternatieve energie, zoals waterstof, geothermie, wind-,  zonne- en waterenergie. De Green Technology Campus in Brielle heeft een innovatief en toekomstbestendig onderwijsaanbod ontwikkeld voor de energiesector. STC Group werkt hierin samen met Deltalinqs (als belangenbehartiger van bedrijven in Mainport Rotterdam), Economic Board Voorne-Putten, gemeente Brielle en de overige gemeenten op Voorne-Putten. STC-Group neemt het voortouw in deze campusontwikkeling, ondersteund door relevante partners en bedrijven uit de industrie.

Artikel over de Green Technology Campus

Groene Chemie Campus Brielle, foto van de Oefenfabriek

De Green Technology Campus is de doorontwikkeling van het bestaande STC MBO College ‘Procestechniek & Maintenance’, dat procesoperators en maintenancepersoneel opleidt voor de Rotterdamse haven.

Sinds de start van de Green Technology Campus in 2020 zijn er mooie resultaten geboekt. De practor energietransitie en industrie 4.0 heeft onderzocht welke skills studenten en medewerkers in de procesindustrie nodig hebben om in de toekomst te kunnen werken met duurzame energie. Het rapport is hier te lezen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in verschillende keuzemodules voor studenten en medewerkers uit het bedrijfsleven; waterstoftechnologie, renewable energy en onderhoud aan windturbines. Keuzemodule smart maintenance wordt eind schooljaar 2022-2023 opgeleverd. De campus gaat echter nog een stapje verder: met alleen duurzame technische vaardigheden ben je er nog niet, skills zoals veiligheidsdenken, leergierigheid, multidisciplinair samenwerken en communicatieve vaardigheden zijn ook noodzakelijk om flexibel en wendbaar op nieuwe ontwikkelingen in te kunnen spelen. Vaardigheden die door middel van casegericht projectonderwijs in het regulier curriculum ingebakken worden. De energiesector zit te springen om goed opgeleide, toekomstbestendige medewerkers. Om voldoende afstudeerders te hebben is het belangrijk dat er ook genoeg studiekiezers de Green Technology Campus weten te vinden. Waar kiezen jongeren tegenwoordig voor? De Green Technology Campus heeft het onderzocht. Duurzaamheid staat bij jongeren hoog op het lijstje. De Green Technology Campus geeft daarom leerlingen van 10 vo-scholen uit de regio, in kader van loopbaanoriëntatie, voorlichting over de duurzame opleidingen die zij kunnen volgen in Brielle.

Sinds de oprichting van de Green Technology Campus zijn er veel samenwerkingen geslagen met bedrijven, andere onderwijsinstellingen en campussen, maar ook vervolgtrajecten gestart. Zo kunnen studenten die één van de keuzedelen duurzame energie volgen praktijkopdrachten maken en onderzoek doen bij Fieldlab Westvoorne. Is de practor Energietransitie samen met het Energietransitielab van de Hogeschool Rotterdam een waterstofcourse voor docenten aan het opzetten. En hebben de bedrijven uit het havenindustrieel complex waardevolle input geleverd hoe zij het toekomstig werkproces en werkveld voor zich zien.

De Green Technology Campus is met een eigen profiel aanvullend op het bestaande campusnetwerk van de MRDH, dat onder andere aansluiting heeft gevonden bij de Duurzaamheidsfabriek (Dordrecht), IT Campus (Rotterdam) en Maritiem Onderwijs- en Innovatie Centrum (Schiedam).

Investering

Publiek- private investeringen: € 563.750
MRDH-bijdrage: €275.000

Contact

www.brielle.nl/campusgroenechemie 
Adres: Kerkhoekstraat 1, 3232 AE Brielle

Contactpersonen

Ondernemerschap

Partners:

 • MRDH
 • STC Group
 • Gemeente Voorne aan Zee
 • Deltalinqs (als belangenbehartiger van de bedrijven in Mainport Rotterdam)
 • Economic Board Voorne Putten
 • STC Training & Consultancy

Samenwerkingen met:

 • PlantOne
 • Fieldlab Westvoorne
 • Uniper
 • Yuverta
 • TCR
 • Hogeschool Rotterdam
 • ROC Noorderpoort

Onderdeel van samenwerkingsverbanden:

 • GroenvermogenNL
 • Energy Switch
 • Sprong
 • FLIE
 • I-EM Delft

Onderwijs

Opleidingen:

Bij STC Brielle worden de opleidingen mbo 2,3 en 4 Procestechniek & Maintenance aangeboden. Tijdens de opleiding leren studenten hoe ze technische installaties veilig en duurzaam kunnen laten draaien en onderhouden. De studenten kunnen de volgende keuzedelen duurzame energie kiezen:

 • keuzedeel onderhoud aan windturbines
 • keuzedeel renewable energy
 • keuzedeel waterstoftechnologie

Onderzoek & innovatie

 • Shared Labs voor toegepaste innovaties: Er is een Living Lab groene energie en energietransitie in ontwikkeling waar studenten kunnen werken met proefopstellingen waterstof en zonne-energie + studenten kunnen berekeningen uitvoeren met real-time data van een windmolen op RDM.  
 • Practoraat Energietransitie en Industrie 4.0: Yme Dikkerboom (y.dikkerboom@stc-r.nl)
 • Onderwijsvernieuwing: Onder de paraplu van de Green Technology Campus is uniek duurzaam onderwijs ontwikkeld met input van bedrijven.

Samenwerking met andere Zuid-Hollandse campussen in innovatieprogramma’s:

 • Energietransitielab, RDM Rotterdam
 • I-EM Delft
 • Blauwe Hotspot Dordrecht

Deelname aan EU innovatieprogramma’s:

 • verbinding met fieldlab opleidingsschip ‘Ab Initio’

Gebiedsontwikkeling

Campus: n.t.b.

Maatschappelijke bijdrage

Sustainable Development Goals: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13.

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer: metro naar Spijkenisse Centraal, vanaf de metro bus 103 naar Brielle (Centrum)
Weg: N57, vervolgens N218, afslag Tinte
Vliegveld: Rotterdam The Hague Airport.
Digitaal: www.linkedin.com/company/green-technology-campus/