Energy Cave Campus

Energy cave rijswijk

De energietransitie is in de metropoolregio in volle gang. Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, kan een belangrijke rol spelen in de overgang naar duurzame energievoorzieningen. De Energy Cave- campus in Rijswijk zet zich de komende jaren in om de ontwikkeling van geothermie te versnellen en ontvangt daarvoor een projectbijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Meer informatie: https://www.energycave.nl/

Nieuwe energie en kansen voor de toekomst

Het klimaat verandert en de energietransitie is in volle gang. Ook Zuid-Holland maakt de overstap van fossiele brandstoffen naar schone energie. De ondergrond speelt hierbij een belangrijke rol door onder andere geothermie (aardwarmte) en energieopslag. De Energy Cave, gevestigd op At the Park in Rijswijk, speelt hierop in. Samen met partners biedt de Energy Cave een onafhankelijk informatieplatform, zorgt voor voldoende opgeleide vakmensen en doet onderzoek naar innovaties.

Experience Center – kennis en beleving

De Energy Cave is een inspirerend Experience Center rondom geothermie en de energietransitie. Deze unieke locatie is een kennishub, een bezoekers- informatiecentrum, een vergader- en netwerklocatie en moderne leslocatie. De toepassing van geothermie wordt in het Experience Center zichtbaar gemaakt met materialen, filmpjes en experimenten. Het is een ontmoetingsplek waar projectontwikkelaars met behulp van maquettes het gesprek met bewoners aangaan over de voor- en nadelen van aardwarmte en professionals elkaar ontmoeten in een industriëleomgeving.

Educatie – jongeren enthousiasmeren

In de Energy Cave werken studenten, docenten en onderzoekers van verschillende onderwijsinstellingen samen met ondernemers. Zij werken aan technische innovaties op het gebied van geothermie en de energietransitie voor de regio, en vertalen de opgedane kennis en ervaring door naar onderwijsprogramma’s. Daarnaast wordt er een programma rondom Leven Lang Ontwikkelen opgezet. Ook zijn er mogelijkheden voor scholen om op excursie te gaan bij de Energy Cave.

Kijk alvast de video voor inspiratie: https://www.energycave.nl/educatie

Innovatie – experimenteer en onderzoek

De Energy Cave is een plek voor ontmoeting, inspiratie en innovatie, en met de campus een ideale locatie voor start- en scale-ups. Er is ruimte om te experimenteren en onderzoek te doen naar nieuwe toepassingen. Aanvullend op en in samenwerking met het Rijswijk Centre for Sustainable Geo Energy. At the Park biedt als campus ruimte om samen innovaties te realiseren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en meer vakmensen op te leiden in het licht van de energietransitie en geothermie in het bijzonder.

Rijswijk heeft een uitstekende positie en reputatie op het gebied van geothermie. De unieke combinatie van het ‘merk’ Rijswijk met de verbreding naar de energietransitie inclusief opleiden, onderwijs en innovatie maakt de Energy Cave tot een ware hotspot voor de regio. De Energy Cave is een aantrekkelijke locatie voor leerlingen en studenten (Education Center), voor gebruikers en beleidsmakers (Experience Center) en voor onderzoeksinstellingen en bedrijven (Innovation Center). De synergie van deze drie onderdelen maakt van de Energy Cave een ware campus. De Energy Cave zal het ecosysteem in Rijswijk én de metropoolregio Rotterdam-Den Haag verder invullen en versterken, maar ook de toekomstige medewerkers in zowel praktische als theoretische richting aantrekken, opleiden en behouden. De kennis en het vakmanschap zal de warmtegerelateerde energietransitie ook voor andere gemeenten in de metropool versnellen.

Investering

De Energy Cave is een reeds bestaand publiek-privaat samenwerkingsverband dat verder geprofessionaliseerd zal worden in entiteit, organisatie en governance. Middels de bijdrage van MRDH (Economisch Vestigingsklimaat) van €558.000 wordt de organisatie van de Energy Cave versterkt in de opstartfase en het inhoudelijke programma en kan de daarbij behorende faciliteiten versneld naar een hoger niveau brengen. Met deze bijdrage -en de eigen financiering vanuit de Energy Cave partners- zullen in de komende twee jaar:

  • 3000 mensen het Experience Center bezoeken (incl 1000 leerlingen van het basis en voortgezet onderwijs die kennismaken met geothermie en de energietransitie);
  • 300 leerlingen en studenten van het MBO en HBO leren en experimenteren in het Education Center, plus de ontwikkeling van een LLO-aanbod en het hebben doorlopen van een pilot;
  • 20 nieuwe bedrijven onderdeel worden van het Energy Cave ecosysteem door te hebben samengewerkt in het Innovation Center;
  • een professionele en toekomstbestendige organisatie is gebouwd, inclusief de inhuizing van een onderwijsinstelling.

Met deze beoogde resultaten komt de realisatie van de missie van de Energy Cave een stuk dichterbij:

“Als regionale gemeenschap te komen tot kennisdeling, educatie en innovatie om gebruik van geothermie te stimuleren en daarmee een bijdrage te leveren aan de energietransitie”.

Contact

Website:  www.energycave.nl

Adres:   Kesslerpark 1 | 2288 GS Rijswijk

Contactpersonen: Programmadirecteur: Matthijs Visser,
m.visser@energycave.nl of info@energycave.nl

Maatschappelijke bijdrage

Sustainable Development Goals:  3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de Energy Cave is zeer goed voor diverse doelgroepen. Met name het NS station Rijswijk pal naast het Kesslerpark en de haltes van bus en tram naast de deur zijn -naast een goede bereikbaarheid per fiets- ideale voorzieningen voor leerlingen en studenten. De nabijheid van aansluiting op de A4 snelweg en parkeergarage onder het campusgebouw zorgen ook voor een goede autobereikbaarheid.