Energietransitielab, Rotterdam

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen van de mensheid van deze eeuw. De (technische) hbo-studenten zullen een belangrijke rol hebben bij de implementatie van nieuwe kennis en kunde die nodig is voor deze transitie. De sleutel voor het succesvol realiseren van de energietransitie ligt in grootschalige samenwerking tussen de verschillende disciplines, zowel binnen als buiten de techniek en in de regionale samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om mensen op te leiden voor de banen van de toekomst. Bedrijven in de offshore en de procesindustrie hebben nu al werknemers nodig die deze uitdaging aankunnen, maar hebben moeite om ze te vinden. Om studenten al tijdens hun studie kennis te laten maken met de integrale aanpak vanuit de praktijk, wordt in dit project samen met bedrijven een Energietransitielab opgezet.

Energietransitielab op de RDM campus in Rotterdam

Het Energietransitielab wordt opgericht door Hogeschool Rotterdam, gemeente Schiedam, Deltalinqs, Watertaxi Rotterdam, Energy Delta Institute, ECHT regie in transitie en Buccaneer Delft. De partners willen belangrijke vraagstukken van de energietransitie oplossen door te zorgen voor vernieuwd, multidisciplinair onderwijs in een contextrijke omgeving op de RDM Campus.

Momenteel zijn de mogelijkheden voor studenten en bedrijven om gezamenlijk te werken aan de complexe grootschalige vraagstukken van de energietransitie beperkt in de haven. Het Energietransitielab heeft de ambitie om die plek te worden, zodat de energietransitie in de haven en het Havenindustrieel Complex bij Hogeschool Rotterdam een duidelijk focuspunt krijgt op de RDM campus.

Binnen het Energietransitielab worden vraagstukken over energietransitie en systeemintegratie vanuit de praktijk gekoppeld en geïntegreerd in het onderwijs. De technische studenten krijgen de basiskennis over de energietransitie: wat is de samenhang en interactie tussen de technologieën die de energietransitie de komende jaren mogelijk gaan maken? Er worden ook nieuwe onderwijsmodules ontwikkeld waar niet alleen technische maar alle studenten van Hogeschool Rotterdam kennis kunnen maken met de energietransitie.

Het bedrijfsleven heeft op het gebied van energietransitie behoefte aan opgeleide medewerkers die de juiste kennis hebben over de technische veranderingen. Het Energietransitielab fungeert als living lab om onderwijs en industrie met elkaar in contact te brengen door middel van practica, masterclasses, netwerkevenementen en hackatons voor de studenten. Door gezamenlijk aan projecten en innovaties te werken vindt ook een vorm van bijscholing voor de bedrijven plaats.

Artikel over het EnergietransitieLab

Investering

 • Publieke-private investeringen: In ontwikkeling
 • MRDH projectbijdragen: € 300.346 (+ 50% cofinanciering van projectpartners)

Contact

Ondernemerschap

Onderwijs

Opleidingen:  de campus van RDM Rotterdam is de thuislocatie van de opleiding chemische technologie, gevestigd in Innovation Dock. Andere technische opleidingen van de hogeschool Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Maritieme Techniek – komen naar RDM voor praktijk- en projectonderwijs, waarvoor ze gebruik maken van de vele werkplaatsen die hier beschikbaar zijn.

In eerste instantie maken alleen de techniekopleidingen van Hogeschool Rotterdam gebruik van het Energietransitielab, maar zowel het nieuwe onderwijs dat in het lab wordt ontwikkeld, als de aanwezige equipment zal vervolgens beschikbaar worden gesteld voor alle studenten van Hogeschool Rotterdam. Tevens profiteren de studenten van het MBO die participeren in multilevelprojecten hiervan.Samenwerking (beoogde samenwerking en bestaand netwerk):

 • Mbo-instellingen STC Group, Techniek College Rotterdam en Da Vinci College (met name niveau 4) ,
 • Rotterdam Academy en Ddordrecht Aacademy (niveau 5)
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Gemeente Schidam
 • Energy Delta Institue
 • ECHT regie in transitie
 • Watertaxi Rotterdam
 • EnTranCE
 • Innovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft
 • Fieldlab Industriële Elektrificatie
 • Deltalinqs
 • EnTranCe - Centre of Expertise Energy, Groningen
 • Groene Chemie Campus, Brielle
 • Bbuccaneer, Delft
 • Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy
 • OceansX
 • Alfatech
 • Montreal Solutions
 • Zeppsolutions

Werkenden 23+ in bij-om-herscholing: -

Onderzoek & Innovatie

 • Shared Labs: n.t.b. 
 • Onderwijsvernieuwing: Onder de paraplu van het Energietransitielab wordt nieuw, multidisciplinair onderwijs ontwikkeld met input van bedrijven. Er worden nieuwe minors en onderwijsmodules gestart over duurzame energiebronnen en een systemische aanpak. Het huidige praktijkgerichte onderwijs en onderzoek op het gebied van de energietransitie in samenwerking met bedrijven richt zich op derde- en vierdejaars studenten. Deze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten komen samen in het Energietransitielab. Daarnaast richt het Energietransitielab zich ook op eerste- en tweedejaars studenten met praktijkgericht lesmateriaal en practica.

Samenwerking met andere Zuid-Hollandse campussen in innovatieprogramma’s

Samenwerkingsgesprekken met Groene Chemie Campus in Brielle en het lnnovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft (I-Em). Daarnaast zijn we in gesprek met Energy Cave in Rijswijk en Energy Swift in Delft.

Deelname aan EU innovatieprogramma’s

n.t.b.

Gebiedsontwikkeling

Campus m2: 10.000 m2, waarvan 175 m2 het Energietransitielab.

 

Maatschappelijke bijdrage

Sustainable Development Goals: 7, 13

Bereikbaarheid

Bus

Vanaf bus/metrostation Zuidplein rijdt RET-buslijn 68 naar halte RDM Campus. De bus stopt voor Heijplaatstraat 23, ingang Academie van Bouwkunst.

Auto

 • Neem op de A15 (Ring Rotterdam Zuid) afslag 18: Heijplaat.
 • Volg bovenaan de afrit de borden Heijplaat / Havens 2250-2750.
 • Volg de borden Heijplaat/RDM Rotterdam, alsmaar rechtdoor op Reeweg en Waalhavenweg.
 • Sla niet linksaf bij het bord Heijplaat; dit is de afslag voor het dorp. Volg de borden RDM Rotterdam en rijd rechtdoor op de Droogdokweg (met de bocht mee naar rechts) richting Havens 2547-2619.
 • Na de volgende scherpe bocht naar rechts (Heijplaatweg) bevindt zich links parkeerterrein A. Je kunt hier (gratis) parkeren of verderop in de Heijplaatstraat.

Veerdienst Watertaxi-XL

Vanaf halte Marconistraat in Merwe-Vierhavens vaart ieder kwartier een elektrische en emissieloze watertaxi-XL naar RDM/Heijplaat.

Watertaxi

De snelle Watertaxi vervoeren op afroep naar 50 locaties in Rotterdam en Schiedam.

Spitsdienst 

Voor de optimale bereikbaarheid van RDM/Heijplaat onderhoudt de Watertaxi vanaf 1 januari 2022 ook een extra watertaxi-spitsdienst. Deze vaart op werkdagen tussen halte Hotel New York, halte Willemskade en halte RDM/Heijplaat.