Dutch Fresh Port

Koopliedenweg 20

2991 LN Barendrecht

Op Dutch Fresh Port komen tot 2030 veel nieuwe bedrijven bij, die zich verder specialiseren in verslogistiek. Deze bedrijven hebben gezamenlijk zo’n 3.000 – 4.000 extra werknemers nodig. Verleiden, binden en boeien van nieuwe medewerkers op elk niveau is in de huidige arbeidsmarkt een grote uitdaging.

Negen onderwijspartijen op Dutch Fresh Port, waaronder Lentiz, SVO-vakopleiding Food, Handel Groeit en The Fresh Academy creëren daarom een campus voor talent. Deze campus leidt vanaf 2025 per jaar 200/300 studenten op voor arbeid in de verslogistiek. Bedrijven, kennisinstellingen, startups en scale-ups ontwikkelen samen met de onderwijsinstellingen een aantrekkelijke, interactieve en integrale leerlijn op locatie. Daarnaast biedt de campus voor 200 nieuwkomers op de arbeidsmarkt het DFP-introductieprogramma aan.De ontwikkeling van deze campus draagt bij aan de doelen van de MRDH om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De MRDH draagt € 320.000 co-financiering bij aan de ontwikkeling van de Dutch Fresh Port campus.

Dutch Fresh Port