Digitale toekomst van de Nederlandse tuinbouwketen

Het Leven Lang Ontwikkelen-project "Werken aan de digitale toekomst van de Nederlandse tuinbouwketen,"  van InnovationQuarter en Greenport West-Holland, brengt ondernemers uit de tuinbouwketen kennis en vaardigheden bij op het gebied van digitalisering en cyberweerbaarheid. 

Het Leven Lang Ontwikkelen-project "Werken aan de digitale toekomst van de Nederlandse tuinbouwketen,"  van InnovationQuarter en Greenport West-Holland, brengt ondernemers uit de tuinbouwketen kennis en vaardigheden bij op het gebied van digitalisering en cyberweerbaarheid. 

Ook voor de tuinbouwsector is het cruciaal om invulling te geven aan het concept van een leven lang ontwikkelen. Het project "Werken aan de digitale toekomst van de Nederlandse tuinbouwketen," geïnitieerd door InnovationQuarter en Greenport West-Holland, draagt hieraan bij door ondernemers uit de tuinbouwketen kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van digitalisering en cyberweerbaarheid. Digitalisering van de glastuinbouw biedt enorme kansen, mits vanaf het begin voldoende aandacht aan kwetsbaarheden en dreigingen wordt besteed. Ondernemers worden gefaciliteerd om moderne digitale informatiesystemen en technologie op een veilige manier in te zetten in hun bedrijfsprocessen. Dit vergroot de zelfredzaamheid van ondernemers. Bovendien worden toeleveranciers aan de glastuinbouwsector in het proces betrokken om te zorgen dat toegeleverde hard- en software ook op een veilige manier in de glastuinbouw kan worden gebruikt.

De MRDH steunt dit Leven Lang Ontwikkelen-initiatief met een projectbijdrage van € 163.698.

Leven lang ontwikkelen (LLO) zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die bijdraagt aan onze regionale economie. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) investeert in LLO-projecten in verschillende sectoren middels de bijdrageregeling. En draagt zo ook bij aan de doelstellingen van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland (HCA): de meest veerkrachtige arbeidsmarkt van Nederland worden en het tekort aan personeel terugdringen. MRDH ondersteunt dit LLO-project daarom met een projectbijdrage van € 163.698.