Biotech Campus Delft

Biotech Campus Delft is een wereldwijde hotspot waar kennis, infrastructuur en netwerk actief worden gedeeld om de groei van de biotechnologie sector te ondersteunen. Planet B.io is in 2020 opgericht met steun van DSM, TU Delft, Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland en regionale investeringsmaatschappij InnovationQuarter. Planet B.io richt zich op het creëren van een open innovatie hub op de Biotech Campus Delft, die vandaag de dag onderdak biedt aan 18 bedrijven en meer dan 1400 werknemers.

De ontwikkeling van de Biotech Campus Delft en het ecosysteem Planet B.io zijn een groot succes en gaat een stuk sneller dan voorzien. De beschikbare ruimte van Planet B.io is inmiddels gevuld met snelgroeiende startups en scale-ups waardoor een nieuwe uitdaging zich aandient: scale-ups kunnen niet verder opschalen en nieuwe veelbelovende startups kunnen niet aan het ecosysteem gebonden worden. Ook kan de aansluiting met hbo- en mbo-onderwijs nog niet fysiek- en inhoudelijk worden gerealiseerd.

Met de bijdrage van de MRDH wordt de gehele doorlopende leerlijn aan de Biotech Campus Delft (wo-hbo-mbo) verbonden. Daartoe gaan Planet B.io en Hogeschool Inholland een samenwerking aan. Met de bijdrage van de MRDH zal de renovatie van een verouderd gebouw (‘Planet Bio II’) op de campus naar moderne kantoor-, lab- en lesruimte deels gefinancierd worden en zal de opstartfase van de onderwijsfunctie op de Biotech Campus Delft én de opstartfase van de nieuwe opleiding Cellulaire Agricultuur door Hogeschool lnholland worden ondersteund. Daarnaast worden de mogelijkheden om mbo-instellingen te verbinden aan Planet B.io II verkend, evenals de mogelijkheden voor onderzoekssamenwerking tussen biotechbedrijven en Hogeschool lnholland.

BioTech Campus

Investering

 • Totale investeringswaarde: € 3.525.000,-
 • MRDH-bijdrage: € 425.000,-

Contact

Ondernemerschap

 • Bedrijven op campus: 18 gevestigde bedrijven
 • Arbeidsplaatsen op campus:  Meer dan 1400 mensen werken op deze locatie aan het ontwikkelen, opschalen en commercialiseren van biobased innovaties.
 • Start ups, faciliteiten en programma’s: Planet B.io, 14 gevestigde start-ups/scaleups

Onderwijs

 • Opleidingen: Info volgt in 2023
 • Samenwerking: Info volgt in 2023
 • Werkenden 23+ in bij-om-herscholing: Info volgt in 2023

Onderzoek & innovatie

Planet B.io biedt onderdak aan startups, tech- en serviceproviders, MKB-bedrijven en gevestigde bedrijven op het gebied van industriële biotechnologie. We ondersteunen de hele innovatiecyclus, van onderzoek tot pilot tot productie. 

Diensten zijn:

 • Ondersteuning voor jonge bedrijven

Planet B.io biedt toegang tot ervaren zakelijke en technische mentoren om bedrijven te helpen starten en laten groeien. Daarnaast een verbinding met YES! Delft, de tech incubator van de TU Delft, en haar meerdere start-up programma's.

 • Opschaling

De BioProcess Pilot Facility (BPF) ligt direct naast Planet B.io en voorziet in  technische opschalingsbehoeften. De BPF heeft een breed scala aan apparatuur op pilotschaal en interne expertise om bedrijven te helpen van laboratorium- naar industriële productie te komen.

 • Technische expertise
 • Commerciële en juridische ondersteuning
 • Financiering en financiële steun

In contact brengen met speciale biotech-beleggingsfondsen en business angels om financiële ondersteuning te bieden aan bedrijven die zich aansluiten bij het Planet B.io ecosysteem.

 • Analytische ondersteuning en diensten
 • Inspiratie en samenwerking
 • Talenten

Samenwerking met verschillende dienstverleners, scholen en universiteiten in de regio op verschillende opleidingsniveaus, om de juiste fit to talent te bieden.

 • Onderwijsvernieuwing

Info volgt in 2023. 

 • Deelname aan EU innovatieprogramma’s

Info volgt in 2023. 

Gebiedsontwikkeling

Biotech Campus Delft

 • Campus m2: 400000 m2
 • Ontwikkelruimte bedrijfslocatie: ! specifiek Planet B.io: Door de uitbreiding van Planet B.io (met Planet B.io II) komt circa 1500 m2 extra ruimte vrij (labs, lesruimte en kantoor) voor biotechnologie start-ups, scale-ups en onderwijs. Dit is vooruitlopend op een grotere uitbreiding met een doorgroeigebouw tussen 6.000m2 en 10.000m2.

Maatschappelijke bijdrage

 • Sustainable Development Goals: Info volgt in Q4 2022

Bereikbaarheid

 • Openbaar vervoer: bus lijn 61
 • Weg: via A4, A12 of A13
 • Vliegveld: Rotterdam The Hague Airport (13 km)
 • Digitaal: glasvezel in gehele gebied.